Business Transformation สำเร็จได้มาเริ่มสถานที่ ‘คน’

เพราะ พระอาทิตย์ศ หาญกล้าบากบั่น เอ็มดี บริษัท ธนูีจันทร์สหยา ขีดคั่นBusiness Transformation สถานที่ครอบครองกรณีศึกษาด้วยว่าหน่วยงานซึ่งมีเรื่อง Traditional ตั้งหลักปักฐานดึ่มสิ่งลวงตาลวงใจวนาน ในที่ต้นร่าง ‘ธนูีจันทรา’ น้้น งานแหมะกลเม็ดในที่ซีกของ ‘คน’ ถือเอาว่าปากทางแห่งการบรรลุของการกลับทรวดทรงหน่วยงาน สถานที่จำเป็นต้องประสานจรพร้อมกับงานแหมะ ‘Business Model’ แห่งหนซูบโจทย์ผู้ใช้สมัยใหม่ได้มาอย่างเหมาะควรพร้อมด้วย ฉันอยากสลัก Business Transformation สรรพสิ่งกงสีสถานที่เป็น Traditional มาก ๆ ซึ่งจริง ๆ จำเป็นจะต้องขอเกี่ยวอธิบายก่อนดุ ความหมายสรรพสิ่ง Transformation ณมุมสรรพสิ่งสิ่งของดิฉันอาจจะผิดแผกแตกต่างจากกงสีณสมัยใหม่ ๆ มากเกินขอรับ นั่นเพราะ อีฉันกำลังวังชาสิงสู่ณตอนสิ่งของกระบวนการทำ Transformation ซึ่งแม้มองร่างเผินๆ อาจจะเหลือบเห็นข้อความการเปลี่ยนแปลงกระบวนการลงมือ รวมถึงการเอา tools นวชาต ๆ เข้าเลิศ ติดตามแห่งหนเดิฉันเอ่ยปากกันจดเรื่อง Agile Data Analytics ฯลฯ แต่สำหรับกระผมหลงเชื่อว่า Business Transformation มีหัวจิตใจหลักเขตอยู่คู่เหตุขอรับตกว่า ‘มนุช’ ด้วยกัน ‘Business Model’ ริเริ่มสถานที่ทีเด็ดข้อความมนุษย์ สำหรับฉันคิดว่ามนุชส่วนใหญ่รู้เห็นเป็นใจสิงสู่ต่อจากนั้นดุจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง ทว่าไม่ฉลาดดุจะสับเปลี่ยนทำไม ผลัดกันจากนั้นเช่นไรทาบ พร้อมด้วยสาเหตุนี้เองเป็นเหตุให้แรงต้านแล้วก็มีจังขอรับ ดังนั้นงานค่อย ๆ อธิบายแบ่งออกทั้งหมดตรวจฟังดุไฉนดิฉันจำเป็นจะต้องสับเปลี่ยน จึ่งดำรงฐานะกระบวนแห่งจำเป็นต้องใช้เวลาครับผม ดีฉันไม่สามารถเรียกหาทุกคนลงมา town hall ต่อจากนั้นข่าวได้มา ทว่าการเปลี่ยนแปลงเค้าเดิมขึ้นนั้นจำเป็นจะต้องถูกดูดซับเข้าไปในที่เนื้อกิจธุระตลอดทางตรงด้วยกันทางอ้อม ซึ่งการสร้างเช่นนี้จักมีผลกระทบแบ่งออก mindset สรรพสิ่งมนุษย์ลงมือเบา ๆ เปลี่ยนไปได้มาขอรับ อย่างณข้อความสิ่งของเทคโนโลยี ซึ่งจำเป็นต้องมีการนำลงมาใช้คืนชะงัด ๆ แต่ดีฉันไม่ไหวคัดเช่นก็เพราะว่าเลี่ยนควรต้องประกอบด้วยเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น แต่ดีฉันคัดพร้อมด้วยหนึ่งในที่ญิบสาเหตุตกว่า 1.Delight your customer 2.Enable your workforce ซึ่งก็เกิดเรื่องสิ่งของมนุษย์นั่งเองครับ ฉันจะตะขอยกตัวอย่างเหตุเอ็ดขอรับ รวมความว่าดีฉันโหยแจกข่าวทั้งกงสี transparent กันหมด โน่นคืองานดูดดึงข้อมูลขนมจาก silo ต่าง ๆ ลงมาประชุม ซึ่งเป็นเรื่องแห่งเค้าโครงความคิดหวานคอแร้งเสียแต่ว่าก่อจริงๆทุขอรับ พร้อมด้วยความติดขัดจำเดิม ตกว่า อีฉันมีข้อมูลหยุดอยู่ดำรงฐานะจำนวนมาก ทั่วที่ SAP Asasa Workplace รวมไปถึง file สถานที่เกลื่อนสิงสู่ณสถานที่ต่าง ๆ พร้อมด้วย ดิฉันจึงจำเป็นต้องเริ่มอีกด้วยคำถามก่อนกำหนดแหว ดิฉันต้องการรู้เหตุกระไร (what) กับอยากรู้จากไปฉันใด (why) ข้อมูลสถานที่ไม่เปลี่ยนหญิบหัวข้อนี้ จะได้ไม่ต้องเอามาร่วมวาง อีกข้อความสถานที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญก็ตกว่าการทำ visualization ก็เพราะว่างานทำให้ทุกสิ่งดำรงฐานะทัศนียภาพแบ่งออกเต็มที่สุดขอบ เทียรเอาใจช่วยแบ่งออกมนุชจะเข้าใจง่ายกว่า ดีฉันก็จำเป็นต้องคัด Business intelligence (BI) แห่งหนไม่เพิ่มพูนกิจธุระแบ่งออกคนสร้างเต็มที่อาทิ Tableu เป็นอาทิ เกลี่ย Business Model จัดการผู้ใช้ยุคใหม่ เปล่าเพียงแค่ทีเด็ดเหตุ ‘คน’ ขนาดนั้นสถานที่มีผลต่ออธิคมของการเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน เสียแต่ว่าณซีกสรรพสิ่ง Business Model ก็สำคัญไม่น้อยด้วยอีกด้วย กาลเวลาตรงนี้หลายกิจธุระจำเป็นต้องมาริเริ่มตรึกตรอง Business Model กักคุมนวชาต สาเหตุก็เพราะว่าโจทย์ของผู้ใช้แปรไป ซึ่งแสดงเรื่องว่า value proposition ก็เที้ยรแปรไปด้วย เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องหวานคอแร้ง เพราะว่าความถนัด ความเข้าใจ หรือไม่ก็แม้แต่กรรมวิธีดำเนินการต้นร่างเก่าแก่สิ่งของบุคลากรล้วนแล้วไปด้วยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนหมดเกิน ดังนั้นครั้นตรึกตรอง Business Model นวชาตคว้า การจักใช้งานจริงๆที่องค์กรก็ฉวัดเฉวียนกลับมาสถานที่เหตุ ‘คน’ อยู่ดี Exec InsightSrichandBusiness ModelBusiness Transformation

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/10/Bullying_DMS_1200x800.jpg