Blognone จัดงาน Blognone Tomorrow งานสัมมนาข้างเทคโนโลยีเพราะด้วยแหล่งหล้าการงานจากการเห็นบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศสุดยอด

เว็บไซต์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ Blognone จัดงานแสดงความคิดเห็นข้างเทคโนโลยีชายธุรกิจ ภายใต้ชื่อเสียงเรียงนามธุรกิจ Blognone Tomorrow ถือเป็นทีแรกของเว็บไซต์ Blognone แห่งชกต่อยอดอยากปากแห้งจากเว็บไซต์ข่าวสาร ไปสู่การจัด Tech Conference เพื่อจะเชื่อมต่อผู้สถานที่ยั่วด้านเทคโนโลยีและนักธุรกิจ มอบได้โอกาสเจอะเจอด้วยกันรับฟังมุมมองด้วยอนาคตกาล Blognone Tomorrow แก่ขึ้นไปภายใต้กรอบความคิด “ What’s next in tech world ” ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว เขตธุรกิจน่าจะปรับนิสัยยังไง กับในงาน มีการสัมมนาแห่งต่างๆนาๆประเด็นจากกองกลางเทคโนโลยีสุดยอดสถานที่คงไว้ชนิดเข้มเเข็งท่ามกลางระยะเวลา Technological Disruption นี้ เธออิสริยะ ผู้จองเวรแพ้ฤทธิ์ ผู้ริเริ่มเว็บไซต์ Blognoneเธอหมีริยะ ปรปักษ์แพ้ฤทธิ์ ผู้ริเริ่มเว็บไซต์ Blognone พูดถึงงานจัดงานแห่งครั้งนี้ดุ “ Blognone Tomorrow จ้าขึ้นไปมาเพื่อจะแข็งตัวกลางที่จะติดต่อมอบทั้งหมดครอบครองแจ้งจรดแนวทางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นับว่าเป็นประเด็นสำคัญสถานที่ทั้งปวงหน่วยงานจักต้องนึกตรอง ไม่เพียง แต่ว่าเฉพาะในสตาร์กรองัพหรือไม่ก็องค์กรปีกเทคโนโลยีแค่นั้น โดยคดีวิเศษสรรพสิ่งการทำงานหารือ ที่โอกาสนี้ อิฉันได้อัญเชิญแม่สื่อแม่ชักขนมจากหุ้นส่วนเทคโนโลยียิ่งใหญ่มารวมสนทนาจด โลกทัศน์ด้วยกัน ทรรศนะตวาดเทคโนโลยีชนิด AI, Big Data, Cloud, 5G, IoT, Smart Things, Smart City, Electric Vehicle และ Smart Mobility ที่จะเข้ามามีบทบาทและส่งผลกับดักธุรกิจด้วยกันชีวิตประจำวันยังไง ผู้เข้าร่วมงานสามารถเรียนรู้เพื่อจะก้าวไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงพื้นโลกเทคโนโลยีได้ประการทันที ” นอกจากการทำงานประชุมแห่งหนแยกดำรงฐานะ 3 ห้องหับเช่น Main Room, Data Room และ Things Room แล้ว ในกิจธุระยังได้มากงสีเทคโนโลยีชั้นนำและผู้ส่งเสริมบริบูรณ์ลงมาร่วมคลอดบูธ เพื่อที่จะเล่าเทคโนโลยีหมายรวมเทรนด์นวชาตสถานที่กำลังจะมาถึงพร้อมด้วย Blognone อีกทั้งมีแผนจะจัดงาน Blognone Tomorrow อย่างต่อเนื่องวันข้างหน้า รวมทั้งการทำงานถกเถียงข้างเทคโนโลยีณมิติอื่นๆ พร้อมด้วย สมรรถแกะรอยข้อมูลกับจุดสำคัญแห่งน่าดึงดูดภายในกิจธุระเหมาะ www.blognoneมันสมองcom ด้วยกัน Facebook Page: Blognone PR NewsblognoneConference

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/05/1-e1557390527413.png