BEM ลงนามความร่วมมือกับดัก TrueMoney ร่วมความเจริญบริการจ่ายเงินรถไฟฟ้า MRT

จับตาดูอีกหนึ่งการเคลื่อนไหวสิ่งของ E-Payment ณประเทศไทย เมื่อ BEM (ผู้ให้บริการการงานทางพิเศษและรถไฟลอยฟ้า MRT) รวมเซ็นหนังสือข้อกติกา TrueMoney เพื่อจะความก้าวหน้าบริการด้วยกันงานวางเงินอิเล็กทรอนิกส์สมรู้ร่วมคิด เช่น การซื้อหรือเติมสินทรัพย์บัตรขึ้นรถรถไฟลอยฟ้า, Online Top-up และ Mobile Payment Photo : Ascend Groupกงสี ทางด่วนกับรถไฟฟ้ากรุงเทวัญ จำกัด (กลุ่มคน) (BEM) ผู้ให้บริการการทำงานทางพิเศษกับระบบราง (หรือไม่ก็รถไฟลอยฟ้า MRT) ร่วมเซ็นจดหมายกติกากับดักบริษัท ทช่อง มันนี่ กำหนด ผู้ให้บริการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย จับเพราะว่า ดร.สินทรัพย์ เรื่องราวปล้นษแห่ง์ กรรมการผู้จัดการ กองกลาง ทางด่วนและรถไฟฟ้านครเทวดา กำหนด (มหาชน) และ ผู้เป็นใหญ่ปะณแห่งสุพรรณถัน กระบวรกุลตระกูล ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัท อ่อนสเซนด์ คณะ จำกัด กับ ประธานพนักงานบริหาร บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด พร้อมด้วยคณะเทศมนตรีร่วมลงชื่อ หนังสือกติกาปฏิรูปบริการ การวางเงินอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน Photo : Ascend Groupความร่วมแรงร่วมใจดังที่กล่าวมาแล้ว มีแผนการดำเนินงานสมรู้ร่วมคิดที่การศึกษาเล่าเรียนและความเจริญจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การซื้อหรือเขียนเติมสมบัติบัตรขึ้นรถรถไฟฟ้า แห่ง ดวงจ่าย งานเขียนเติมสมบัติบัตรขึ้นรถภาพร่างออนไลน์ (Online Top-up) ด้วยกันการจ่ายค่าพาหนะผ่านมือสรุปเพราะว่าไม่ใช้ตั๋ว (Mobile Payment) อีกด้วยแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet วันข้างหน้าอีกด้วย ดังนี้ การช่วยกันดังกล่าวมีแผนจัดการขยายการพัฒนางานจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์เจียรอีกต่างหากห้างร้านแตกต่าง ๆ ภายใน Metro Mall ผ่านอ่อนปทหาริเคชั่น TrueMoney Wallet เพื่อที่จะพอกพูนความง่ายดาย คล่องแคล่วแจกกับดักคนโดยสารรถไฟลอยฟ้า MRT และส่งเสริมมอบเกิดสังคมไร้ตัวเงินชนิดดำรงฐานะรูปธรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งคราวนี้ได้ผลรวมปรับปรุงบริการวางเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างกฏเกณฑ์งานบริการขนส่งทั่วไปมอบก่อกำเนิดนวัตกรรมสถานที่เท่าเทียมกับงานบริการแห่งชั้นสากล เชิงอรรถข้อมูลขนมจาก Ascend Group NewsMRTBEMFinTechThailandTruemoneyTruemoney Wallet