BBTEC เชื่อม MUT สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นสากล

บริษัท บังคับี เทคโนโลยี จำกัด (BBTEC) ที่พวกบริษัท เบญจจินดา ลงชื่อบันทึกข้อกำหนดความร่วมมือ (MOU) กับดัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) ใน “ แผนเจริญระบบนวัตกรรม” แบ่งออกอายุมาก นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจะเจริญประสิทธิภาพพนักงานจ่ายมีความพร้อม กับการสร้างสิ่งใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลระดับสากล ซึ่งแนวโน้มการลงทุนไอทีทั่วโลกแห่งยังคงมีตำแหน่งการเจริญรุ่งเรือง ติดสอยห้อยตามความคาดหมายสรรพสิ่งการ์ทเนอร์ ในพรรษา 2564 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์หน่วยงานจักประกอบด้วยตำแหน่งการเจริญว่องแรงกล้า และบริการดาต้าเป็นเทคโนโลยีที่จะมีการลงทุนยิ่งนักแรงกล้าในประเทศไทยในการลงชื่อจดหมายข้อกำหนดการช่วยกันโอกาสนี้ บริษัท บังคับี เทคโนโลยี นำเพราะ นายราชันย์ เพ็ญศรี เอ็มดี ที่นายธที่นาโพกหัวธ์ ตันติงามยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าพิรความมีชัย ห้ารงคกุล เลขานุการกรรมการผู้จัดการมหาวิทยาลัยมหานคร นำโดย รศ.ด็อกเตอร์สุเจรูป์ จันทต้นรังษ์ อธิการบดี ผศ.ดร.แสงสว่างนวีย์ ทรัพย์สมบัติยิ่ง ถัดจากอธิการบดี ด้านแผนการกับระเบียบกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับคณะครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ PR Newsmutbbtecuniversitypartnershipbenchachindatechnology-en

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2017/03/Riaz-Buksh_bayer_1.jpg