AXA เปิดฉาก Fizzy กบิลเคลมรับรองอัตโนมัติผ่าน Blockchain

AXA ดำรงฐานะกองกลางยืนยันสถานที่จำเดิมสถานที่ริเริ่มจับกบิล Blockchain เข้ามาชดใช้ในที่ในที่การให้บริการ โดยเพิ่งจะเริ่ม fizzy สัญญาประกันภัยเหตุด้วยเครื่องบินช้าที่ทำงานเองโดยอัตโนมัติ และประกอบด้วยความโปร่งใสเที่ยงตรงจรดร้อยเแมลงปอร์ลงลายมือชื่อ นับว่าเป็นการประกันภัยแนวทางนวชาตสถานที่น่ามาซูบโจทย์ความมุ่งมาดสรรพสิ่งผู้บริโภคสถานที่ต้องตะเวนจำเจ ด้วยอากาศนาวา ระบบสรรพสิ่ง fizzy ลงความว่าการซื้อเงินค่าปรับไหมต้นฉบับโดยอัตโนมัติปันออกกับผู้เอาประกันภัยต่อหน้า พอเรือบินเกิดช้ากระทั่งกำหนดเลย 2 ชั่วโมง ระบบจะวัดผลด้วยกันจับจ่ายใช้สอยเงินปกป้องจ่ายโดยฉับพลัน โดยสถานที่ไม่ต้องโหนกเคลมยืนยันกันจ่ายปวดศีรษะอีกต่อไป วิธีการลงความว่าพอใส่ข้อมูลสรรพสิ่ง flight จากนั้น fizzy จักคำพูดเก้าแห่งเบื้ยประกันด้วยกันวงเงินชดเชย เพราะว่าอ้างอิงจากเรื่องราวดีเลย์สรรพสิ่ง flight นั้นๆ ด้วยกันครั้นผู้ซื้อซื้อประกันต่อจากนั้น กบิลจักหนังสือข้อมูลเอาไว้ในที่ Ethereum blockchain เพื่อที่จะดูแลงานเยียวยาหรือการปลอมสร้าง สัญญาสถานที่ก่อขึ้นจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของการจราจรทางอากาศทั่วโลก ครั้นก่อกำเนิดการช้ากระทั่งจำกัดเกินหญิบมหุรดี ก็จะจัดการจับจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายแปลนโดยอัตโนมัติ ถือว่าเป็นระบบสถานที่แม่นตรงกับยุติธรรม ก็เพราะว่าไม่มีใครสมรรถเข้าแก้ไขประกาศคว้า AXA จึ่งเห็นว่ากบิลนี้จักเป็นเหตุให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นกับดักบริการสรรพสิ่งกองกลางสมบูรณ์ ที่ช่วงปัจจุบัน fizzy ได้เริ่มพิสูจน์ให้บริการกับสายการบินแห่งหนร่อนตรงๆระหว่างท่าอากาศยาน Paris Charles de Gaulle กับ United States ความมุ่งหมายในที่ปี 2018 รวมความว่าการขยายจากไปทั่วโลกกับปฏิรูปความเกี่ยวข้องกับดักพวกสายการบินกระยาเลย รวมทั้งกองกลางตะเวน และสนามบิน เพื่อลุ้นจ่ายผู้ใช้มีกรรมสิทธิ์ความชำนาญแห่งดีเลิศเพิ่มขึ้น ภูมิหลังสรรพสิ่งทัศนียภาพด้วยกันสาระ AXA NewsAXAfizzyInsuranceBlockchainInsurance Tech

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2017/09/axa-fizzy-blockchain-retard-vol-1024×519.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2017/09/fizzyyy.jpg