Avaya อสุรีโค่งโทรคมนาคมข่าวหมดตูด ข้อความท้าทายการงานฮาร์ดแวร์ณยุค Digital Transformation

เป็นตอนๆที่เหตุท้าทายระยะประธานสิ่งของการงานล่าช้าฮาร์ดแวร์กับโทรคมนาคมณกาลเวลาก่อนกำหนด ครั้นเปล่าสมรรถปรับนิสัยเข้าสู่การสับเปลี่ยนโยกย้ายในกาลเวลาดิจิทัลได้เท่าทันและนี่ความแข็งแรงดำรงฐานะกรณีศึกษาอีกราย Avaya อสุรีโค่งโทรคมนาคมประกาศสิ้นเนื้อประดาตัวมันสมองมันสมอง. Avaya ข่าวสารสิ้นเนื้อประดาตัวเพื่อจะตัดทอนภาระหนี้สิน 6300 เลี่ยนเหรียญตราประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งหนมี ก้องกังวานแบ่งออกมองเห็นถึงโจทย์แห่งหนพบเห็นกับดักการงานฮาร์ดแวร์ที่ประกอบด้วยทุนเดิมสูงศักดิ์และเปล่าสมรรถผลัดกันผ่านไปสู่พื้นโลกที่มีจุดศูนย์กลางเป็นซอฟแวร์ได้ เพราะปีที่ผ่านมา Avaya พากเพียรค้าขายงาน Call center สรรพสิ่งตัวเองเพื่อที่จะสะสางสถานการณ์ ทว่าก็ไม่สำเร็จ ซึ่งครั้งนั้นประกอบด้วยข่าวจาก WSJ แหวหุ้นส่วน Clayton Dubilier & Rice กล่าวจับจ่ายด้วยราคา 4 โพกหัวเลี่ยนเหรียญประเทศสหรัฐอเมริกา เสียแต่ว่า Ayaya ก็เห็นขัดแย้งว่าราคาทูลจับจ่ายใช้สอยดังที่กล่าวมาแล้วถูกจากไป เสียแต่ว่าบอกเหตุผลจัดการทำการค้าดังที่กล่าวมาแล้วไม่ได้แบ่งออกคุณค่าอะไรกับดักลูกค้าของพวกเขา โดย Avaya จักรับเงินดึงขนมจาก Citigroup Inc ค่า 725 เลี่ยนเหรียญสหรัฐฯ ตลอดปีเพื่อที่จะใช้ในที่การปฏิสังขรณ์กิจจานุกิจ ภูมิหลัง : cnbc จุดยืนกองบรรณาธิการ Avaya ดำรงฐานะกองกลางแห่งหนประกอบด้วยสำนักงานใหญ่ใน Santa Clara California ติดอันดับที่ 101 บริษัทเอกชนแห่งหนใหญ่สุดขอบณ Forbes America ประกอบด้วยคดีเชี่ยวชาญด้านระเบียบ Internet Telephony ด้วยกันสะดุดตาข้างโซลูชั่น CRM ด้วยกันกระบิล Call Center ซึ่งผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ณประเทศไทยก็แตกต่างคุ้นชินชดใช้บริการของที่นี่ จะอย่างไรก็ตามเมื่อกาลเวลาของเทคโนโลยีสารสนเทศโซลูชั่นแม้แต่ระดับหน่วยงาน (Enterprise) ริเริ่มแปรไป – ด้วยราคาสรรพสิ่งโซลูชั่นที่ดอนสิงสู่ต่อจากนั้นรวมหมดงานเริ่มแรกกับปกครอง – งาน integrate กับกระบิลข้างนอก ซึ่งบางเหตุคงอีกทั้งพ้นไป API รอง จำเป็นจะต้องรอคอย customize คดีไม่ Flexible ดังที่กล่าวมาแล้ว ก็ส่งผลให้ Enterprise Solution Provider หลายรายจำเป็นจะต้องปรับตัว มิใช่เท่า Avaya งานปีกฮาร์ดแวร์อื่นๆ ก็จำเป็นต้องรีบปรับนิสัย ด้วยไม่ละเว้นยักษ์เทิ่งชนิด cisco จำต้องแลดูกักคุมตวาดภายหลังการยืมขอยืมสินทรัพย์ในคราวนี้จักเป็นเหตุให้ Avaya กลับมาคืนลงมาได้เท่าไหน News