Auto Machine กับ AI จักสนับสนุนให้การกำเนิดสะดวกขึ้นไปในที่อีก 5 ปีข้างหน้า

Ananda ชี้ให้เห็นเหตุการณ์ในอดีตต่อจากนี้จะครอบครองสิ่งกลมๆสถานที่ AI หัวไวยิ่งกว่าิจับกลุ่มทั้งหมด ส่วน SCB Abacus เหล่ AI กับ Auto Machine จักเอาใจช่วยการผลิตสรรพสิ่งโรงงานสัดส่วนกลางด้วยกันเทิ่งดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใน 3-5 ชันษาตรงหน้า เจ้าเอ็งชานนท์ ดารณีขี้หวงฤตสารเสพติด สำคัญเจ้าหน้าที่ว่าการ กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ กงสี อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ กำหนด (มวลชน)กล่าวถึง Buzzword ชนิดวจีว่า “ความรู้เก๊” หรือไม่ก็ “Artificial Intelligence” (AI) ปฏิเสธไม่ได้ว่าณ เวลานี้ทุกคนกล่าวถึงอยู่ ทว่าวัตถุปัจจัยที่รีบแจกบทบาทสรรพสิ่ง AI มีความหมายเจริญไม่รีบร้อน ก็ตกว่า Big Data แห่งหนมีมากขึ้น กับ Machine Learning แห่งหนชาญฉลาดยิ่งขึ้นนั่นเอง จนนำไปสู่ที่หมายสิ่งของการให้บริการหรือไม่ก็การพัฒนา AI ในที่รูปแบบต่างๆ ด้วยกันจักมองเห็นครอบครองเทรนด์ชัดเจนจำเริญณชันษาต่อไปๆ จากไป วันนี้ดิฉันได้มาสัมภาษณ์หมู่ร่วมกับ “เจ้าเอ็งชานนท์ เรืองกฤตยาเสพติด” ประธานเจ้าหน้าที่จัดการ กับเอ็มดีใหญ่ หุ้นส่วน อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ขีดคั่น (กลุ่มชน) ด้วยกัน “ด็อกเตอร์สุทธาภา อมรพัฒนา” ประธานบุคลากรจัดการ กงสี เอสภาษาซีบี อบอ้าวาคัส จำกัด (SCB Abacus) ด้วย ข้อคิดที่น่าสนใจมีเพราะฉะนี้ เทคโนโลยีและความฉลาดเปลี่ยนแปลงต้นร่างลบศอก เจ้าเอ็งเมี่ยงนนท์ระบุตวาด ความร้ายกาจสรรพสิ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแจ้นเต็มที่ ไม่มีเงินเป็นเหตุให้โปร่งใสกงสีไม่ฉลาดจักปรับนิสัยอย่างไร ครบครันมองว่ากิจธุระข้าง IT และ Media ที่ได้รับผลกระทบสิ่งของการเปลี่ยนแปลงจากไปยิ่งนักสุดขอบ ซึ่งตกลงยกตัวอย่างว่ามุข Ananda มีงานก่อสร้างคอนโดรอบ BTS ยิ่งนักสุดขอบ เสียแต่ว่าในภายหน้าก็จำต้องพบเห็นกับเรื่องท้านวชาต ที่จะเข้า Disrupt คอนโดพร้อมด้วยเช่นกัน ประการรถสิ้นไร้คนขับรถ (Autonomous Car) ที่จะเอาใจช่วยให้การแรมรอนคล่องด้วยกันเปลืองเวลาลดลง คงหยวนนำพาสิงสถิตสิงสู่พื้นที่ที่ไกลลิบเจริญ “ฐานรากทุกสิ่งทุกอย่างมาจาก Exponential Thinking งานทวีคูณความรู้ของิทั้งสิ้นในพงศาวดาร กับเทคโนโลยีเลี่ยนจะบังเกิดในกาลเวลาดีฉัน” เจ้าเอ็งชานนท์ยังมองว่า “ดีฉันสิงสู่ณวงเหตุการณ์ในอดีตของโหมษย์ที่กำลังจะลบออกข้อศอก” ภายใน 120 ชันษาผ่านมาตรงนี้ก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหลายอย่าง ซึ่งเปรียบเทียบกับเรื่องเก่าแก่ิก็เห็นตวาดแจ้นด้วยกันพลังอำนาจยิ่งนัก และอีกต่างหากแจกประกาศแหว พงศาวดารถัดจากนี้จะครอบครองวงสถานที่ AI หัวไวยิ่งกว่าิจับกลุ่มหมดด้วยกันด้วย โดยทูลทางออกแหวมนุชน่าเจือจานเรื่องแจกแจ้นตกขอบไม่อย่างนั้นจักล้าหลัง ดีฉันน่า Educate ไม่ก็ให้ความรู้ปะปนกัน อายุมากเข้าสังคมด้วยกันหน่วยงานสรรพสิ่งตัวเองว่าจะปรับพฤติกรรมยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงนี้ยังไง AI ด้วยกัน Robotics จะลุ้นโรงงานสัดส่วนกลางกับเทิ่งอย่างเห็นได้ชัด ดร.สุทธารัศมี อมรวิวรรธน์ ประธานบุคลากรว่าการ หุ้นส่วน เอสภาษาซีบี อบาคัส จำกัดนอกจากนี้อีฉันอีกทั้งคว้าสัมภาษณ์พวกร่วมกับ ดร.สุทธาภัสสร ซึ่งจักขึ้นเอ่ยถึงอนาคตสิ่งของ AI ที่จะประกอบด้วยในถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) ภายใต้หัวข้อ “AI and The Future of SEA” ในที่งาน SingularityU Thailand Summit 2018 โดยมองเห็นเทรนด์ภายใน 3-5 พรรษา ว่าเครื่องจักรกลสิ่งของโรงงานสัดส่วนกลางกับขนาดใหญ่ จักทำงานได้มาชนิดโดยอัตโนมัติ หรือว่าเป็น Auto Machine ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือไม่ก็ AI มากขึ้น ทำให้การเปลี่ยนล่าช้าการผลิตหรือไม่ก็ Product Line ทำได้โดยเร็วขึ้นจากดั้งเดิมกินเวลาในการเปลี่ยน 6-8 จันทร์ แต่ว่าต่อจากนี้จะเปลืองเวลาน้อยลงกระทั่งดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัด ยิ่งไปกว่านี้ยังเห็นแนวโน้มการพัฒนา Natural Language Processing (NLP) ขนมจากทั่วโลก รวมถึง Southeast Asia เพื่อให้ Robotics สามารถถักและประมวลผลเหตุจากระเบียบปะปนกัน คว้าอย่างฉลาดยิ่งขึ้น ด้วยกันตอนนี้ในประเทศแหลมทองก็เริ่มมีงานพูดคุยกันเจริญ เพราะว่าพอไม่กี่วันที่ผ่านก็ได้ประกอบด้วยงานแก่ Thai NLP Meetup เพราะประกอบด้วยผู้ร่วมงานล่าช้ามากหลายพัฒนาโปรแกรมถือเอา 300 มนุชที่มาจากหลายๆ กองกลางด้วยกัน สะท้อนแจกเหลือบเห็นสั่งการเจริญ NLP ตกลงยอมรับความสนใจขนมจากชาวไทยอยู่ไม่ใช่หยอก “เทคโนโลยี AI ตรงนั้นสามารถสร้างผลดีได้มาอย่างมากมาย ถ้าอีฉันมีความประจักษ์แจ้งกับเลือกคัดใช้ได้เหมาะสม รวมถึงมีมาตรการรองรับผลกระทบกระเทือนด้านสังคมในที่ระยะผลัดกันผ่านตรงนี้ ในที่สุดหลังจากนั้น ดีฉันหลงเชื่อแหว คนยังคงมีบทบาทสำคัญในการคอยสอดส่องพอให้ AI หรือว่า Robotics ปะปนกัน ดำเนินการคว้าอย่างถูกต้องและรักษาจากงานไม่ผิดทิ่มเข้าหมู่” ดร.สุทธาภา สรุป NewsAISCBAnandaRoboticsSCB AbacusAuto MachineArtificial Intelligence