Aspire หนึ่งแห่ง Startup ขนมจาก Y-Combinator ระดมทุนเพิ่มขึ้น 32.5 โล้นเหรียญ

Aspire หนึ่งณ Startup จาก Y-Combinator ได้มาเงินทุนเพิ่มดำรงฐานะทรัพย์สินอีก 32.5 ล้านตราดอลล่าร์สหรัฐเพราะณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นหุ้นส่วน Aspire ลงความว่าบริษัทผู้ให้บริการเงินเชื่อด้วยกันบริการชําระสมบัติคู่แลกเปลี่ยนการงาน (B2B สําหสารภาพพ่อค้าพ่อค้าออนไลน์ งานระดมทุนชั้น Series A นี้บริษัทจักนําจรรีบขยายโปรดักส์แห่งสมบูรณ์ เข้าถึงพื้นที่กระยาเลย สมบูรณ์ กับสมรรถเพิ่มพูนราคาทุนณการมอบเครดิตสินเชื่อเติบโต) โปรดักส์โดดเด่นของ Aspire ลงความว่า Aspire Account หรือว่าสมุดบัญชีเล็กสไพร์ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายตกว่าผู้สร้างดิจิตอลและสตาร์ทอัพทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสามารถสมัครใช้ได้ณสมัยเปล่ากี่ทอผ้านาทีด้วยกันได้มาวงเงินเงินเชื่อไม่คิดดอกเบี้ย 60 ทิวา เร็ว เพื่อดำรงฐานะเงินจ่ายผู้กอปรกาตะลีตะลานําจรจ่ายซัพพลายเออร์ จ่ายโฆษณาดิจิตอล ด้วยกันดําเนินการทำงานบริการต่างๆ ได้คล่องแคล่วคล่องตัวไม่มีหยุด ปัจจุบัน Aspire ดําเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ด้วยกันสิงคโปร์ ความเก่งกาจแห่งงานซื้อผลิตภัณฑ์กระโดดด้าวเป็นอีกจุดเด่นเอ็ดสิ่งของ Aspire ซึ่งจักช่วยมอบผู้ประกอบการทําการงานคว้าหวานคอแร้งขึ้น “ดีฉันตื่นเต้นที่จะได้ขบปัญหามอบผู้ประกอบการดิจิตอลณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกําลังเจริญอย่างหมดเร็ว” ผู้ก่อตั้งและ CEO อธิป Andrea Baronchelli มอบสัมภาษณ์ “ตั้งแต่ตอนตั้งณจันทรามกราคม 2018 ดีฉันเหลือบเห็นงานก้าวหน้าต้นฉบับ 30% แห่งทุกๆ เดือน อิฉันหวังตวาดจะรั้งขึ้น AspireAccounts กระทั่ง 100,000 บัญชีแห่งชันษาหน้าตา” งานโหมทุกครั้งสายมากนําโดย Mass-Mutual Ventures Southeast Asia (MMV SEA) เพราะประกอบด้วย Arc Labs และหมู่ราคาต้นทุนแห่งให้ทุนอยู่จากนั้นคือ Y-Combinator, Hummingbird ด้วยกัน Picus Capital ให้ทุนณการระดมทุนโอกาสนี้อีกด้วย “เราใจเต้นที่จะคว้าร่วมงานกับดัก Andrea ด้วยกันทีมสิ่งของนกเขาที่การแก้ไขปัญหากระยาเลย ที่ ธุรกิจขนาดย่อม แห่งภูมิภาคตรงนี้พานพบพบเห็น” Ryan Collins กรรมการผู้จัดการ MassMutual Ventures SEA รายงาน “เราประทับใจกรณีคุณภาพสิ่งของโปรดักส์ที่ Aspire มี อีกทั้ง องค์ประกอบพื้นฐานที่การบริหารการเสี่ยงกับเทคโนโลยี ด้วยกันโครงข่ายพาร์ทเนอร์พวกสถาบันแห่งหนกว้างสิ่งของ Aspire ก็น่าประทับใจอีกด้วย” เกี่ยวกับ Aspire: Aspire ลงความว่าให้บริการข้างแอพสินเชื่อด้วยกันงานซื้อทรัพย์สินสําหรับสารภาพการทำงานสรรพสิ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยโคนการทํางานทั่วในประเทศประเทศไทย, อินโดนีเซีย, ด้วยกันสิงคโปร์ Aspire ถูกสร้างขึ้นไปลงมาเพื่อจะรองรับกลุ่มธุรกิจมุขอินเตอร์เน็ตรุ่นใหม่ เช่นกันการให้บริการเปิดบัญชีแปลนดิจิตอลทางโทรศัพท์มือถือ ชื่อว่า AspireAccount ซึ่ง AspireAccount นี้ สมัครรั้งขึ้นใช้ได้หวานคอแร้งเพียงคลึงไม่กี่คลิกเท่านั้น ไม่จําครอบครองจำต้องใช้พนักงานเมื่อเปิดบัญชีจากนั้นจะได้รับวงเงินทันที พอให้ผู้ประกอบการได้นําสมบัติจรใช้คืนซื้อดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการซื้อซัพพลายเออร์ไม่ก็จับจ่ายงานบริการต่างๆ ได้โดยสะดวกว่อง กงสี Aspire จัดตั้งขึ้นขึ้นแห่งเดือนมกราคม 2018 เพราะหมู่ผู้บริหารเก่าสิ่งของ Lazada กับหุ้นส่วนคว้าเข้าร่วมกับอวสานจากแผนของ Y-Combinator หนุ่ม Winter 2018 เกี่ยวกับ MassMutual Ventures: MassMutual Ventures เป็นพวกราคาต้นทุน venture capital แห่งตั้งหน้าควานหาผลตอบแทน ซึ่งลงทุนที่ seed สรรพสิ่งบริษัทแห่งหนกําลังสิงสู่แห่งระยะเริ่มทำทั่วแห่งทวีปอเมริกาเหนือ, ยุโรป, อิสราเอล,ด้วยกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะว่ามุ่งเน้นให้ทุนที่ fintech, insurtech, cybersecurity, data analytics, digital health และ enterprise softwareมันสมอง MMC ครอบครองผู้นําไม่ก็ผู้ร่วมทุนณพวกราคาทุนเพื่อจะให้ทุนแห่งหุ้นส่วนแห่งสร้างค่าอีกด้วยเทคโนโลยีแห่งหนผิดแผกแตกต่างและดําเนินการทำงานชนิดมีจุดหมาย ยุคปัจจุบัน MMV จัดการทุนทรัพย์ราคากว่า 250 โล้นดอลล่าร์ เพราะว่าจำแนกเป็นสองสุมคือ MMV ที่บอสหนึ่งพันกิโลกรัม ด้วยกัน MMV เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประกอบด้วยสํานักงานโย่งของ MMV สิงสู่แห่งประเทศประเทศสิงคโปร์ NewsAspireHummingbirdY CombinatorAspireAccountMassMutual Ventures