ASEAN Startup Hackathon แท่นของมากเจริญไปสู่การประชันไอเดียเมืองอัจฉริยะที่อาเซียน

ที่ทำการจรรโลงเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่ก็ บริสุทธ์น้าผู้หญิง ขึ้นกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อที่จะเศรษฐกิจกับเข้าสังคม (MDES) ได้มาร่วมกับแนวร่วม HUBBA Thailand, Techstars ด้วยกัน Techsauce ยกขึ้นกิจกรรมการชิงดีชิงเด่นเพื่อจะเจริญด้วยกันส่งเสริมสตาร์กรองัพอาเซียน ASEAN Startup Hackathon ณงาน “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” มหกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ เลือกสตาร์ถักัพผู้พิชิตพ่าง 1 ลำพังขนมจากผู้เข้ารอบ 20 กรุ๊ป พร้อมด้วยปัญหาการประชันไอเดียการพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะสู่ชั้นอาเซียน เพื่อที่จะชิงสินทรัพย์บำเหน็จรวม 400,000 ตีน รวมทั้งกิจกรรมการพัฒนาความสามารถดิจิทัลทั้งด้าน Hardware ด้วยกัน Software สถานที่ครบครันจักชกต่อยท้องแห้งสู่กิจกรรมปฏิรูปเค้าโครงความคิดมอบเป็นธุรกิจจากกิจกรรมการชิงดีชิงเด่นเพื่อการพัฒนา (Hackathon) ณ แกนกลางงานนิทรรศการด้วยกันการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 28 – 31 เดือนตุลาคมตรงนี้ด็อกเตอร์ แห่งัฐกำลังพล นิมการนับเพชรินทร์ ผู้ดูแลใหญ่ ที่ทำการจรรโลงเศรษฐกิจดิจิทัล (บริสุทธ์มาตุจฉา) กล่าวว่า “การชิงดีชิงเด่น ASEAN Startup Hackathon แก่ขึ้นเพื่อให้ก๊กสตาร์กรองัพ ได้บรรยายแนวคิดกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะการพัฒนาของใหม่บุรีอัจฉริยะ ไม่ก็ Smart City ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ประกบแดนในพวกอาเซียน เพราะชันษานี้ไทยในสถานภาพประธานอาเซียน คว้าประกอบด้วยจุดหมายปลายทางที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับดักด้าวอื่น ๆ ณเขต โดยเฉพาะปีกบุรีอัจฉริยะ ด้านรัฐบาลประเทศไทยมีหลักในงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยเปลี่ยนการพัฒนานครอัจฉริยะ มองเห็นได้ขนมจากการช่วยกันที่เกิดขึ้นขนมจากงานสมรู้ร่วมคิดสรรพสิ่งมากมายอาณาเขตส่วน รวมหมดชุมชน ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและสตาร์ถักัพ ณการแก้ปัญหาและปฏิรูปแผนการเพื่อที่จะการพัฒนาเมืองที่ทำงานสิงสู่ณยุคปัจจุบัน ซึ่งมีเป้าหมายพอให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตสถานที่ทุเลากับสร้างโอกาสอายุมากประชาชนแห่งการพัฒนาเมือง เพื่อที่จะยกระดับประเทศไทยแยกออกเป็นศูนย์กลางข่าวดิจิทัลอาเซียน (ASEAN Digital Hub) การชิงดีชิงเด่น ASEAN Startup Hackathon ไม่ไหวเป็นเพียงการเปิดเนื้อที่ให้กลางเมืองสาธารณะได้นำเสนอแนวคิดที่สมรรถทำให้เกิดขึ้นไปแน่นอนและเจริญต่อยฝืดเคืองได้มาเพียงนั้น สมมติว่าแต่ว่าอีกต่างหากดำรงฐานะจุดเริ่มแรกของการดลใจความเก่งกาจ ซึ่งนี่จะดำรงฐานะอีกสาวก้าวสำคัญณการนำพาไทยไปสู่การครอบครองบุรีอัจฉริยะ”กิจกรรมการแข่งขัน ASEAN Startup Hackathon ครอบครองการฝักใฝ่จากสตาร์กรองัพที่มีของซื้อของขายหรือว่าบริการต้นแบบ ไม่ก็แม้กระทั่งไอเดียนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะแห่งข้างพลังงาน (Energy) การติดต่อ (Mobility) ไม่ก็การอยู่อาศัย (Smart Living) ที่พร้อมจะเจริญชกท้องแห้งรวมหมดชาวไทย และชาวต่างประเทศเต็มแรงจด 65 กรุ๊ป โดยได้เลือกเหลือ 20 กรุ๊ปสุดท้ายมาเพื่อที่จะประชันไอเดียกันณการงานตรงนี้ ซึ่งก่อนกำหนดจักเข้าไปสู่การชิงดีชิงเด่นรอบเลือกเฟ้น แห่งวันที่ 30 เดือนตุลาคม 2562 ด้วยกันรอบชิงแชมป์ณวันที่ 31 เดือนตุลาคม 2562 ผู้เข้ารอบตลอด 20 กรุ๊ปจักได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เวิร์คชอป เพราะว่าผู้บรรยายชำนัญพิเศษขนมจากแวดวงสตาร์กรองัพรวมหมดในด้วยกันต่างชาติ ได้รับงานครูฝึกหายไปภาพร่างตัวต่อตัวขนมจากเหล่า Facilitator ยิ่งนักความจัดเจน และถือสิทธิ์ข้อแนะนำอย่างตรงจุดจากคณะกรรมการผู้ทรงความรู้ กดดานความสนุก สาระเมธา และไอเดียนวชาต ๆ ตลอดทั้งการงานนอกจากอีกต่างหากประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาความสามารถดิจิทัลทั้งข้าง Hardware ภายใต้ชื่อกิจกรรมเฮโบไม้คาน (Hebocon) งานแย่งชิงแก่ประกวดหุ่นยนต์กล่อมยอจี่สร้างสรรค์เฮโบคอนประกอบด้วยที่มาจากประเทศญี่ปุ่น เฮโบ หรือว่า เฮโบอิ (Heboi) มีความหมายในภาษามนุษย์ญี่ปุ่นแห่งหนถอดความแหว ร้องเพลงกล่อมย หรือไม่ก็ คุณภาพต่ำ คือว่าการชิงดีชิงเด่นหุ่นสมองกลสถานที่เก๊ขึ้นไปจากเทคนิคที่อยู่ ๆ แห่งหนสมรรถหาได้มาคล่องในชีวิตประจําทิวาลงมาเชื่อมโยงเปลี่ยนแบบประกอบขึ้นไปมาเป็นหุ่นสมองกลประการสร้างสรรค์ กับกิจกรรมปฏิรูปความถนัดดิจิทัลข้าง Software ภายใต้ชื่อกิจกรรม Coding Arena กิจกรรมสถานที่ก่อสร้างแรงบันดาลใจมอบผู้เข้าร่วมธุรกิจรู้จักภาษาคอมพิวเตอร์ แยแสซักซ้อมความสามารถความรู้เกี่ยวการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นแรก ไม่ก็แห่งหนฉันเรียกกันว่า Coding เพราะว่าเลียนแบบสนามประกวดเป็นเขาวงกต ใช้การสลักรหัสขู่เข็ญเครื่องไม้เครื่องมือประกวด ตามข้อกำหนดสถานที่ขีดคั่นเพื่อควานผู้ชนะ เพื่อที่จะเด็กและคนรุ่นใหม่ ดลบันดาลความคิดเพื่อที่จะจับไปชกต่อยท้องแห้งในภายหน้ากับดำรงฐานะส่วนหนึ่งสิ่งของการคิดค้นสิ่งใหม่นวชาต ๆ ให้กับไทยกิจกรรมการพัฒนาด้วยกันส่งเสริมสตาร์ทอัเมื่อาผู้วิเศษ (ASEAN Startup Hackathon) เป็นกิจกรรมสถานที่ส่งเสริมแยกออกผู้แห่งหนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ได้โอกาสระดมความคิดทำการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ดิจิทัล แห่งหนให้โอกาสแจกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและสมรรถก่อสร้างนวัตกรรมดิจิทัลแห่งสนองตอบความมุ่งมาดปรารถนาจริงๆแห่งการพัฒนาบุรีอัจฉริยะประการจีรัง ทั่วอีกต่างหากได้ผลก่อสร้างโครงข่ายระหว่างวิสาหกิจดิจิทัลประเดิมและนักลงทุนณภูมิภาคอาเซียน ทวีโอกาสอันควรแห่งงานเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมหมดที่ชั้นประเทศและระดับนานาชาติ ส่งเสริมแจกผู้ผลิตประกอบด้วยความปรารถนาดัดแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลณงานทวีสมรรถภาพแห่งการชิงดีชิงเด่นสิ่งของธุรกิจด้วย ซึ่งจักดำรงฐานะกลไกสำคัญณการขับยกระบบเศรษฐกิจสรรพสิ่งประเทศแจกเจริญอย่างถาวร คณะผู้พิชิตจะได้มารางวัลเงินสดมูลค่า 200,000 เท้า, รองชนะเลิศชั้น 1 บำเหน็จตัวเงิน 100,000 บาท, รองชนะเลิศระดับ 2 บำเหน็จตัวเงิน 50,000 บาทา กับรางวัลรองชนะเลิศชั้น 3 ประกอบด้วย 2 บำเหน็จ รางวัลเว้น 25,000 บาท มาร่วมสืบเสาะเอาท์พุตผู้พิชิตคว้าด้วยกัน บนบานแท่น ASEAN Startup Hackathon ข้างในธุรกิจ Digital Thailand Big Bang 2019 ที่วันที่ 31 เดือนตุลาคม 2562 นี้ PR NewsdepaSmart CityASEAN Startup HackathonDIGITAL THAILAND BIG BANG 2019

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/12_GSB-startup_pre_profile-copy-4-1024×1024.png