Ascend Group ข้อมูลรังสรรค์เอ็มดีร่วมสิ่งของ Ascend Money คนใหม่

ก่อนหน้านี้เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา กงสี เล็กสนิกายเซนด์ พวก ขีดคั่น หรือ Ascend Group ได้ข้อมูลรังสรรค์เอ็มดีใหญ่สรรพสิ่ง Ascend Money เจียรแล้ว ปัจจุบัน Ascend Group ข้อมูลรังสฤษฏ์ 2 เทศมนตรีรวมของ Ascend Money ส่งผลตั้งแต่ 22 เดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นไป (จากข้างซ้ายจรขวา) เจ้าเอ็งธัญญตระกูล คุณความดีาวปริุลุกปต์ กับคุณมนซินี นาคแกมันท์หุ้นส่วน อ่อนสเซนด์ คณะ กำหนด ข่าวสารรังสรรค์ คุณมั่งคั่งญตระกูล คุณความดีาวรานุลุกปต์ เป็นกรรมการผู้จัดการเทอะทะ (รวม) กงสี แอสนิกายเซนด์ เลี่ยนนี่ จำกัด ดูแลทั้งหมดธุรกิจ วิธีพลิกแพลงสรรพสิ่งองค์กร กับการค้า เจ้าเอ็งกลมซินี นาคปนันท์ เป็นกรรมการผู้จัดการเทอะทะ (รวม) บริษัท เล็กสนิกายเซนด์ เลี่ยนนี่ กำหนด ดูแลภาพรวมปีกทำ รวมทั้งปีกข้อบังคับ กฎเกณฑ์ปะปนกัน กับแผนการบริษัททั้งมวล เพราะเทศมนตรีทั้งสองมนุษย์จักร่วมปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนธุรกิจสรรพสิ่งแอสนิกายเซนด์ เลี่ยนนี่ ที่ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งปวง 6 ประเทศ เช่นไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา ด้วยกันพม่า ตั้งแต่วันที่ 22 เดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นไป NewsAscendAscend GroupEntrepreneurAscend Money