App วิเคราะห์เห็ดสารพิษด้วยกันเห็ดเปลืองได้มา ฝีมือนักค้นคว้าประเทศไทย

อีกเอ็ดฝีมือของนักค้นคว้าคนไทย วิทยาลัยมหาสารคาม และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ ได้ลงชื่อความร่วมมือ “การจัดทำฐานข้อมูลเห็ดพิษด้วยกันเห็ดกินได้ในประเทศแหลมทองด้วยกันการพัฒนา Application Mushroom Image Matching” เมื่อจันทร์เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งการพัฒนาโปรแกรม Application Mushroom Image Matching ได้เป็นการเจริญครบถ้วนใช้งานจากนั้น โดยได้มาประมวลรูปสิ่งของเห็ดรวมหมดเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้ กลุ่มละ 1,000 ทิวภาพ ดองไว้ในฐานข้อมูลเพื่อใช้คืนประเมินผลด้วยรายการจำได้รูปภาพ และบอกผลอย่างของเห็ดด้วยชื่อและอัตราร้อยละของความแม่นยำแพทย์โอภาส งานย์กวินป่าหญ้าษ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกด้วย ด็อกเตอร์สิทธิพร ราวเม่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์สันทัดงาน ศูนย์กลางพิษวิทยา สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์ นางงามเกเรษร บุญยดูแลโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งหน 8 จังหวัดอุดรธานี กับรศ.กำลังใจคฤหาสน์ นาคสุชาติชั้นวรรณะ์กุล ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์เห็ดแห่งหนมีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษามหาสารคาม ได้มาทำงานประสานกันพัฒนารายการดังที่กล่าวมาแล้วกระเป๋าแห้งเกิดผลครบถ้วนใช้งานรศ.กำลังใจคฤหาสน์ นาคสุชาติชั้นวรรณะ์กุล กล่าวว่า ในพรรษา พุทธศักราช 2562 (เดือนมกราคม-เดือนกันยายน) ประกอบด้วยบอกคนไข้แห่งครอบครองพิษจากเห็ดพิษหลักแหล่งขนมจากพนาเทพนิรมิตยิ่งนักจรด 1,176 ราย ด้วยกันประกอบด้วยทูลงานจบชีวิต 3 ราย แม่แบบเห็ดพิษขนมจากหลากหลายแห่งถูกส่งจรสืบสวนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ เป็นต้นว่า ธานีเชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรัง สงขลา สุราษฎร์ธานี ดาบ จังหวัดยะลา จังหวัดชัยภูมิ อุบลราชธานี สิทธิเติบโต กับสกลนคร เห็ดแห่งประกอบด้วยบอกงานเกิดเหตุ เช่น เห็ดงอบประเทศจีน เห็ดถ่านเลือด เห็ดระสัปหงกพิษ ด้วยกันเห็ดคันร่ม ซึ่งเห็ดพิษกลุ่มนี้มีรูปพรรณสัณฐานสารรูปหรือเรียกหาดุรูปพรรณสัณฐานทางสัณฐานพิทยาที่คล้ายกับเห็ดหม่ำได้ เป็นต้นว่า เห็ดหมวกจีนละม้ายกับดักเห็ดปลวก (เห็ดฐาน) เห็ดถ่านเลือดคล้ายกับดักเห็ดถ่านไม้โย่ง เห็ดระงาช้างกพิษคล้ายคลึงกับดักเห็ดระสัปหงกหงอกใช้ได้มา เห็ดคันร่มสารพิษละม้ายกับเห็ดปลวกไก่บางตา เห็ดขม่อมก้อนกรวดครีบเหม็นเขียวพิษละม้ายกับเห็ดนกยูงเปลืองคว้า ซึ่งอาจจะทำเอาประชาชนหลงด้วยกันเก็บลงมากินจึ่งถือสิทธิ์มลสารเข้าไปเนื่องด้วยการใช้งานรายการดังกล่าว ต้องกระทำดาวน์โหลดโปรแกรมมาประดิษฐานเก็บบนบานโทรศัพท์เคลื่อนที่ โก้โฟนแปลน Android แค่นั้น โดยเข้าถึง Application ได้มา 2 ทาง ถือเอาว่า 1.เลือกสรรขนมจาก Play store สืบเสาะคำดุ “เลือกเฟ้นเห็ดประเทศไทย” และ 2. สแกน QR Code หลังจากนั้นกระทำลงนามและใช้งานรายการอีกด้วยการถ่ายทำกับสแกนมากมายแห่งหนหวังประสีประสาอย่าง รายการจักเริ่มประมวลผลแปลน real time และจะจอดครั้นความเที่ยงตรงสิ่งของชนิดพอๆ กับร้อยละ 95 หรือว่าอีฉันสมรรถกดปุ่มเพื่อจอดได้มา นอกจากนี้รายการตรงนี้อีกต่างหากสมรรถสืบสวนชนิดสิ่งของเห็ดจากรูปถ่ายคลังเก็บของวางในโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เช่นกัน Newsmobile-application