Ananda UrbanTech สรุปภาพรวมชันษา 2019 วางแผนดัน Tech Ecosystem แห่งไทยต่อเนื่องแห่งชันษา 2020

Ananda UrbanTech เรียกได้แหวเป็นหนึ่งแห่งหน่วยงานสถานที่รอคอยสนับสนุนมอบก่อกำเนิดนวัตกรรมด้วยกันเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดมา ตั้งแต่ชันษา 2017 โดยประกอบด้วยเค้าโครงความคิดสถานที่เชื่อตวาดเทคโนโลยีด้วยกันนวัตกรรมจักเข้ามาทำให้ผู้คนแห่งนครสมรรถดำเนินชีวิตอย่างสะดวกด้วยกันซื่อติดตาม Lifestyle เจริญ ที่ผ่านมา Ananda UrbanTech มุ่งเน้นการพัฒนาแบบสร้าง 3 ส่วน ลงความว่า Ecosystem Support Fund of FundsCorporate Venture Capital Drมันสมอง John Leslie Milar เทศมนตรีมากมายทิศปฏิรูปวิธีพลิกแพลงสิ่งของ Ananda UrbanTech พูดตวาด ในที่ตอนชันษาที่ผ่านมานั้น Ananda UrbanTech ประกอบด้วยความพากเพียรอย่างมากแห่งการพัฒนา Tech Ecosystem แยกออกมีขึ้น และโหยดำรงฐานะเสมอเหมือนตัวกลางในการเล่าเรียนกับอุดหนุนข่าวปีกเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งสนับสนุนมอบกับดัก Tech Event ต่างๆ ในที่ปี 2019 Ananda UrbanTech ได้ร่วมสงเคราะห์ต่างๆนาๆธุรกิจในประเทศไทย เพราะมีตลอดงานที่ Ananda UrbanTech ครอบครองผู้จ้าด้วยกันรวมเอื้อเฟื้อแห่งด้านกระยาเลย ตลอดปี ประการ Exponential Manufacturing Thailand 2019, Cambridge Berkeley Standford Tech Transfer Thailand 2019 และ World Leading-Edge Construction Technologies ซึ่งหนึ่งในที่ธุรกิจที่ครอบครองไฮไลท์ก็ลงความว่าการร่วมเอื้อเฟื้อกิจกรรมสถานที่น่าสนใจประการ Drone Academy Thailand แยกออกกับพวกเด็กประเทศไทย ซึ่งคว้าเข้าแข่งขันไม่มีเงินรับรางวัลชนะเลิศมาจากแดนสิงคโปร์ ด้วยกัน World Robot Games Championship 2020 อีกตลอดยังให้การเอื้อเฟื้อธุรกิจระดับประเทศประการ BigBang 2019 และ Techsauce Global Summit 2019 หมายรวมหน่วยงานปะปนกัน ประการ Standard Global Project Center ยิ่งไปกว่านี้ Ananda UrbanTech ยังได้มาเป็นเจ้าภาพจัดงาน ASEAN 2020, DGA และ Bonjor Future! ด้วยว่าพรรษาตรงนี้ Ananda UrbanTech ก็ประกอบด้วย 3 แนวทางในที่การพัฒนา Tech Ecosystem ยังคงจักสนับสนุนปันออกกับองค์กรต่างๆ ต่อไป ดันและเอื้อเฟื้อ Tech Ecosystem แห่งระดับท้องถื่นกับชั้นแดน ก่อสร้างความเข้าใจด้วยกันดำรงฐานะแรงบันดาลใจปันออกกับหลายเจริญของใหม่วันหน้า ในปีนี้ Ananda UrbanTech จะยังคงหิวส่งเสริมกิจกรรม Drone Academy กับ World Robot Games Championship 2020 อย่างต่อเนื่อง ผ่านการแจ๋สร้างข้างป์การศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถเพราะด้วยนักขนันตึงโดตะลีตะลาน พร้อมดูดดึงผู้ชำนาญพิเศษขนมจากอังกฤษลงมาสอนแห่งด้านการเขียนสิทธิบัตรเพราะว่าพวก Startup ครบถ้วนร่วมเอื้อเฟื้อกิจธุระ Techsauce Global Summit 2020 พร้อมด้วย Dr. John Leslie Milar ยังเสริมตวาด นอกเหนือจากการจรรโลงปีกงานจัดงานเทคโนโลยีนวัตกรรมด้วยกันกิจกรรมหลังจากนั้น มุข Ananda ยังคว้ามีการนำยกมาเทคโนโลยีแห่งหลากหลายปีกเข้าชดใช้ในที่การสร้างตึก หรือว่ากระทำการวิเคราะห์ข่าวสารผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จจับนำเทคโนโลยี Data analytic มาชดใช้ หรือไม่ก็ หมู่ AI ประเมินผลงานสร้าง ด้วยกันแอปพลิเคชันในที่การให้บริการปฤษฎางค์การแลกเปลี่ยน โดย Ananda ได้ชดใช้เทคโนโลยีและสิ่งใหม่ชนิดกว้างขวางตั้งแต่จุดเริ่มแรกจนถึงกรรมวิธีบ๊วย เรียกหาได้มาตวาดรวมหมดระเบียบการปฏิบัติงานของแผนการที่พักอาศัย ซึ่งเจ้าเอ็ง Drมันสมอง John Leslie Milar กล่าวว่า เทคโนโลยี AI ล่าสุดแห่งหนอีฉันได้ประยุกต์ใช้ในที่การลุ้นออกแบบงานก่อสร้างเอาใจช่วยแยกออกทุ่นเวลาและสินทรัพย์เจียรกระทั่ง สิบ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ยังเอาใจช่วยตัดทอนยุคธุรกิจด้วยกันลดความผิดพลาดที่คงเกิดขึ้นขนมจากตัวบุคคลด้วย กับทั้งหมดเทคโนโลยีสถานที่ถูกนำมาใช้ในการให้บริการกับผู้ใช้ทั้งหมดสอบผ่านหลากหลายเพื่อให้รู้แก่ใจว่าลูกค้าจักถือสิทธิ์ผลิตภัณฑ์และบริการสถานที่สมควร “ความท้าที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ยงไม่ใช่เช่นนั้นความสรรพสิ่งการพาเทคโนโลยีล้ำกันๆ มาใช้ แต่ว่าลงความว่าการเปลี่ยนแปลงหัวคิดสรรพสิ่งมวลชนปันออกครบครันรับกับดักเทคโนโลยีใหม่ๆ หาญกล้าเปลี่ยนกับปรับนิสัย ซึ่งงานเปลี่ยนมวลชนตรงนั้นเลวกระทั่งงานทำให้เสมอเทคโนโลยีเป็นมั่นเป็นเหมาะ” เขาบอก เพราะด้วยเทรนด์ข้างหน้า Drมันสมอง John Leslie Milar เห็นว่า Could และ AI จักทำให้เสมอเข้ามาใช้อยู่ในที่ทุกสิ่งและทั้งหมดเครื่องอุปกรณ์ กับทุกคนจักสมรรถเข้าถึง AI ได้ นี่ถือเอาว่าเทรนด์สำคัญสถานที่ Ananda จักมุ่งเน้นถัดจาก Newstech-ecosystemananda-urbantech

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/Dr._John.JPG