Alipay เล่าไทยคว้าแชมป์ระดับคู่ แดนยอดนิยมแห่งชาวจีนเดินทางมาช่วงวันหยุดแรงงาน2019

เข้าอีกเอ็ดเทศกาลประธานที่ Alipay มีความยินดีดำรงฐานะอย่างยิ่งที่จะเผยข่าวสารสำคัญ ซึ่งจัดทำเพราะ Alipay แพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลด้วยกันไลฟ์สไตล์ชั้นยอดของโลก ภายใต้งานปฏิบัติงานสิ่งของ Ant Financial พูดพฤติกรรมงานใช้สอยสิ่งของคนเดินทางชาวจีนผ่านแอปฯ ออนไลน์ Payment ในที่ระยะวันหยุดพลังงาน (1-3 พฤษภาคม) ที่ผ่านมา จอมใช้จ่ายหารต่อมนุษย์เปลี่ยนบริการ Alipay ในต่างประเทศมากขึ้นเกือบ สิบเอ็ด เปอร์เซ็นต์ดำรงฐานะ 1,790 หยวน (ไม่ก็ 8,400 พระบาท) ในช่วงวันหยุดกำลังแรงงานที่ผ่านมา เพราะว่าประเทศกระยาเลย แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย มาเลเซีย ด้วยกันสิงคโปร์ ติดอันดับ สิบ แดนสถานที่ประกอบด้วยจอมใช้สอยผ่าน Alipay แห่งต่างประเทศมากมาย ประเทศไทยยังคงครอบครองความมุ่งหมายที่มีสิทธิ์ความชอบยิ่งครอบครองชั้น 2 สำหรับนักท่องเที่ยวคนจีนสถานที่จับจ่ายใช้สอยสมบัติเปลี่ยนแพลตแบบฟอร์ม Alipay ในที่ตอนวันหยุดที่ผ่านมา ไล่หลังฮ่องกงซึ่งครองชั้น 1 ขณะที่มาเลเซียอยู่ประเภทแห่ง 7และประเทศสิงคโปร์อยู่ประเภทสถานที่ 9 ขนมจาก 10 ประเทศที่ประกอบด้วยจอมจับจ่ายผ่าน Alipay ในต่างประเทศมากมายในที่ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม ผลสำรวจระบุตวาดผลรวมคนเดินทางคนจีนในประเทศไทยเพิ่มพูน 40% จากชันษาเดิมในที่ตอนวันหยุดกำลังแรงงาน แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ค้าหลายหมื่นรายได้วางเงินเปลี่ยน Alipay จากคนเดินทางคนจีน ผลการศึกษาก่อนหน้าขนมจากบริษัทวิจัยข้อมูลนีลเส็น (Nielsen) ด้วยกัน Alipay เจาะจงดุ นักท่องเที่ยวชาวจีนกระทั่ง 90 ร้อยละจะชดใช้บริการจ่ายเงินผ่านมือถือในต่างชาติหากว่าสมรรถทำได้ ข้อมูลประธานในที่รายงาน จอมใช้จ่ายแบ่งทาบมนุษย์ผ่านบริการอาลีเพย์ในที่ต่างชาติมากขึ้นเกือบ สิบเอ็ด ร้อยละครอบครอง 1,790 ยอม (หรือไม่ก็ 8,400 บาทา) ในแง่จำนวนการทำธุรกรรมตรงนั้น ประเทศไทยติดอันดับสองสิ่งของความมุ่งหมายยอดนิยมในกลุ่มคนเดินทางอีกด้วยยอดใช้สอยเฉลี่ย 1,153 ยอม (หรือไม่ก็ 5,400 พระบาท) ซึ่งแทบจะเท่าๆ กับกลางวันพลังงานชันษาแต่ก่อนสถานที่มียอดใช้สอยแบ่ง 1,122 หยวน (หรือ 5,270 บาทา) มาเลเซียและประเทศสิงคโปร์สิงสู่ชั้นแห่ง 7 กับ 9 ในทางจอมงานจับจ่ายของคนจีนภายในประเทศ ผลการศึกษาสถานที่สำคัญในประเทศแหลมทอง ระยะวันหยุดแรงงาน ผู้ผลิตที่ประกอบด้วยอัตรางานก้าวหน้ามุขธุรกรรมสูง ได้แก่ แท็กซี่ด้วยกันห้องอาหารฟาสต์ฟู้ด ผู้ประกอบการที่ครอบครองความชื่นชมเต็มแรงแรงกล้า ตัวอย่างเช่น ร้านสะดวกจ่าย ร้านรวงแลกเปลี่ยนของซื้อของขายปลอดภาษี (Duty Free) แท็กซี่ กับร้านขายยา ผู้ประกอบการสถานที่มีการเจริญของยอดใช้จ่ายแบ่งแห่งอัตราสูง เช่น ร้านรวงจำหน่ายเครื่องตกแต่งด้วยกันอัญมณี ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวผลการศึกษา ข่าวระยะเวลากลางวันกำลังแรงงานสิ่งของอาลีเพย์อีกต่างหากบ่งบอกถึงถึงความเอนเอียงนวชาตๆ ที่พละมีขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวคนจีน กล่าวคือ พวกผู้สูงอายุชาวจีนครอบครองพวกนักเที่ยวที่พลังมาแรง โดยธุรกรรมจากนักท่องเที่ยวคนจีนที่ประกอบด้วยวันเกิดแห่งช่วงทศวรรษ 1940 ด้วยกัน 1950 เพิ่มพูนมากกว่าสองเท่า เพราะว่าจอมใช้จ่ายแบ่งทาบมนุษย์เพิ่มขึ้นครอบครอง 1,622 ยอม (หรือไม่ก็ 7,600 พระบาท) ราว 65 เปอร์เซ็นต์สรรพสิ่งผู้แห่งใช้บริการอาลีเพย์แห่งต่างด้าวในตอนวันหยุดเวลากลางวันกำลังแรงงานครอบครองกัลยา จอมจับจ่ายขนมจากผู้เค้าเดิมในที่ตอนทศวรรษ 2000 มากขึ้นจด 8 เท่า มีผลปันออกจอมใช้จ่ายแบ่งประกบคนสิงสู่สถานที่ 506 ยอม (หรือ 2,400 บาทา) ในช่วงดังที่กล่าวมาแล้ว Alipay ลงมือร่วมกับมากมายหน่วยงานรัฐบาล สถาบันทางการเงิน ด้วยกันองค์การธุรกิจยิ่งในประเทศเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อที่จะทำเอาความจัดเจนการใช้งาน Alipay งดงามยิ่งขึ้น นักเที่ยวคนจีนสมรรถเข้าถึงเล็กครั้นาลีเพย์ในที่ทั้งปวงสิ่งกลมๆเดินทางคว้าอย่างสะดวก สนุกสนานกับการจับจ่ายผ่านอ่อนปกำลังิเคชั่นธุรกรรมออนไลน์แห่งประกันสวัสดีบนมือจับ PR NewsAlipayแดนยอดนิยม