AIS / AP Thailand / KBank ทุ่มงบ 100 ล้าน ประสานมือ Stanford University ยกฐานะการค้นคว้าไทยสู่ระดับโลก

ช่วงปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกอีกทั้งมีผลเชิงลบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขนมจากบทสรุปของ “เวิลด์ อีงัวนูนมิก ฟอรัม (World Economic Forum: WEF)” ประจำปี 2562 ประมาณเหตุการณ์ตลาดแรงงานที่อีก 4 ชันษาตรงหน้า ตวาดจักประกอบด้วยจำนวนรวมกิจธุระกระทั่ง 75 เลี่ยนบรรดาศักดิ์หายไป กับจะประกอบด้วยตำแหน่งงานใหม่ๆ เกิดขึ้น จด 113 โล้นวรรณะ ซึ่งถือว่าสำเร็จให้สัญญาณตักเตือนจ่ายทรัพยากรคนปรับพฤติกรรมสู่การเปลี่ยนแปลงคราวประธาน โดยเฉพาะดินแดนพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สถานที่เก็งดุจะได้มาผลกระทบประกบการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจพื้นแผ่นดินเป็นจำนวนมาก ก็เพราะว่า “มนุษย์” ในตลาดแรงงานส่วนมากยังคงกระทำที่พวกเกษตรกรรม กับหากปรารถนาก้าวให้เท่าทันตามทางเศรษฐกิจพื้นโลก พวกแดนกลุ่มนี้ต้องปรับตัวขนมจากกิจธุระกสิกรรมจากไปสู่งานบริการไม่ก็นำเทคโนโลยีมาเพิ่มขึ้นผลเก็บเกี่ยวและผลิตผลใหม่ๆ (Productivity) แบ่งออกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคงทำเอา “มนุช” มากกว่า 28 เลี่ยนคนใน 10 ด้าวสูญเสียตำแหน่งหน้าที่แต่เดิมภายใน 10 พรรษา ดังนั้น เพื่อสำเร็จปกปักรักษาปัญหาที่จะมีขึ้นกับไทย มากมายองค์กรกับหุ้นส่วนฉลาดต่างสมคบคิดเรียนรู้ด้วยกันวิจัย เพื่อจะควานวิถีทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุชกับองค์กร รวมถึงปฏิรูปสมรรถภาพมุขกิจธุระเพื่อต่อสู้บนบานเวทีพื้นโลก คุณพอล มาร์คา ผู้บริหารระดับสูง Stanford Center for Professional Development (SCPD) สถาบันอุดมศึกษาสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “วิทยาลัยสแตนฟอร์ด เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในภายหน้าที่มีผลกระทบประกบกันต่อเศรษฐกิจโลก เราจึ่งคว้าเร่งสร้างสรรค์กลเม็ดเพื่อที่จะค้นออกลูกจ่ายกับดักปัญหาดังที่กล่าวมาแล้ว จนพานพบว่านข้อปฏิบัติเคราะห์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเฟืองสำคัญในการขับกรีธาองค์กรปะปนกัน ที่แต่ละแดนให้สมรรถปรับนิสัยทาบความเปลี่ยนแปลงของพื้นแผ่นดินยุคดิสรัปชั่นได้มาประการทันทีทันควัน จากการเฝ้าสังเกตเหตุการณ์พื้นแผ่นดินมาประการยาวนาน เป็นเหตุให้อีฉันมองเห็นความเป็นจริงที่ว่า แดนสถานที่เจริญก้าวหน้าโดยด่วนนั้น ส่วนใหญ่ดำรงฐานะด้าวที่มีการก่อวิจัยชนิดสืบหาครอบครองจำนวนรวมมากหมื่นการศึกษาค้นคว้าทาบปี เพื่อที่จะพินิจพิจารณาจรดต้นกำเนิดของโจทย์สถานที่หน่วยงานความแข็งแรงเผชิญ หรือการคิดค้นและรีบเจริญองค์กรต่อสู้ “คดีท้าใหม่” (Challenges) ที่ความแข็งแรงเข้า จนก่อกำเนิดมาดำรงฐานะสิ่งใหม่แห่งตอบโจทย์ สมรรถนะสูง พร้อมผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ทำเอาสมรรถแก้ไขปัญหาคว้าประการตรงและว่อง เหตุด้วยประเทศไทย วิทยาลัยสแตนฟอร์ดเห็นจดความเป็นไปได้ในที่การพัฒนากับยกระดับศักยภาพของชาวไทย รวมถึงความสามารถในที่การแข่งขันขององค์กรไทย ล่าสุดดิฉันคว้าเข้ามาเริ่มลงมือเพื่อที่จะศึกษาหมู่กระยาเลย ทั่วด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ด้วยกันธรรมชาติพิทย เป็นต้น เพราะถือสิทธิ์ความควบคุมและสงเคราะห์ขนมจาก SEAC ศูนย์รวมปฏิรูปกับส่งเสริมการเรียนรู้ชั่วชีวิตที่ถิ่นอาเซียน ดำรงฐานะเสมอเหมือนตัวแทนกับใจกลางในที่การเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับองค์การด้วยกันหน่วยงานต่างๆ ในประเทศประเทศไทย The Stanford Thailand Research Consortiumงานจับกลุ่มก่อวิจัยระดับโลกสถานที่เจาะลึกบริบูรณ์รูปแบบแห่งแรกของไทย ก่อกำเนิดขนมจากความร่วมมือครั้งสำคัญสรรพสิ่งองค์กรที่เล็งเห็นจรดโอกาสอันควรในที่การยกฐานะอำนาจสิ่งของไทยในภายหน้า เช่น หุ้นส่วน แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กำหนด (มหาชน) ไม่ก็ AIS กองกลาง เอพี ไทยแลนด์ ขีดคั่น (ฝูงชน) หรือไม่ก็ AP และแบงค์กสิกรแหลมทอง จำกัด (มวลชน) ทุ่มเทงบบัญชีกระทั่ง 100 ล้านเท้า รวมช่วยเหลือการวิจัย วิทยาลัยสแตนฟอร์ด เพราะประกอบด้วย SEAC ศูนย์กลางเจริญและจรรโลงการเรียนตลอดชีวิตที่ภาคอาเซียนเป็นผู้ดูแลด้วยกันสงเคราะห์การปฏิบัติการเรื่องการศึกษาค้นคว้าที่ถ้วนทั่ว 4 มิติองค์ความฉลาดเพื่อที่จะอนาคต ได้แก่ 1. การยกสถานภาพความสามารถของคนไทยให้เท่าทันโลก 2. การพาเทคโนโลยีกับความคิดสร้างสรรค์ลงมาปรับปรุงงานด้วยกันเศรษฐกิจไทย 3. สร้างเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนไทยให้สูงขึ้นไปประการยั่งยืน 4. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมเมืองที่คิดถึงบริเวณแวดล้อมกับความคงทนถาวร ภายใต้แผนการวิจัยด้วยกันปฏิรูปต่างๆนาๆแผน นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์พื้นแผ่นดินด้วยกันแหลมทองแห่งคว้าสมคบคิดกับดักศาสตร์จารย์และผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมากกว่า 20 มนุษย์ ขนมจาก 9 สาขาวิชา เป็นต้นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรโยธากับสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารวิชาวิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิศวกรรมแม่ชีวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ พวกสั่งการธรุกิจ พวกภูมิศาสตร์ กำลังแรงงานกับวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิชาแพทย์ กับพวกจิตวิทยา ในที่งานปฏิบัติการทำความเข้าใจ ค้นคว้า ด้วยกันวิจัยสืบค้นอย่างเต็มรูปแบบสม่ำเสมอเป็นระยะเวลา 5 ชันษา เมื่อเป็นผลแผนต่อจากนั้น จักนำข้อสรุปด้วยกันผลสำเร็จของการวิจัยมาชกต่อยอดอยากที่การพัฒนากับยกระดับมาตรฐานสิ่งของไทย เพื่อจับ “เธอค่า” กลับสู่ประเทศไทยในที่บริบทนวชาต แก้ไขและผลักดันอำนาจทรัพยากร “คน” คดีองค์ปัญญาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อจะสาวเท้ากระโดดความสามารถคราวประธานสิ่งของหน่วยงานแหลมทองไปสู่ระยะเวลาไทยแลนด์ 4.0 ประการครบถ้วนองอาจ กับครบครันไปสู่การแข่งขันริมงานที่จะนำไปสู่การขยายประสิทธิภาพด้วยกันการก้าวหน้าสรรพสิ่งองค์กรบนยกพื้นเศรษฐกิจสุดยอด ในที่ทรรศนะสิ่งของงานคัดเลือกข้อความการศึกษาค้นคว้านั้น ทั่ว 3 บริษัทมีข้อความตั้งใจแนวเดียวกันในที่กรณีการพัฒนาด้วยกันยกฐานะประเทศไทยที่ต่างๆนาๆทรรศนะ เพราะในที่เบื้องต้นทาง AIS เน้นจรสถานที่ข้อความการก่อสร้างสิ่งใหม่นวชาตๆ AP ในหัวมุมคดีการพัฒนาสมรรถนะของมนุชและการเรียนรู้ ด้วยกัน KBank ครอบครองในคดีการพัฒนาประการยืดยาว และข้อความอื่นๆ อีกเลิศ PR NewsAISKBankAP ThailandStanford UniversityThe Stanford Thailand Research Consortium

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/12/Spotify_Wrapped_2019_(3).jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/12/Spotify_Wrapped_2019_(4).jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/12/Spotify_Wrapped.PNG