AIS โชว์ผลประกอบการ 9 เดือนเริ่มแรก พรรษา 2562 โต 5.1% กำไร 24,019 โล้นตีน

AIS แสดงผลประกอบการระยะนวจันทราเริ่มแรก ชันษา 2562เติบโตเข้มเเข็งไม่ว่างเว้น ประกอบด้วยเงินรายได้จากการให้บริการหลัก รวมสิงสู่ที่ 104,883 กล้อนบาท เติบโตขึ้น 5.2% มีผลกระทบปันออกมีกำไรสุทธิ 24,019 ล้านบาทา ก้าวหน้าขึ้นไป 5.1% ขนมจากปีกลาย เพราะว่าประกอบด้วย Market Share ครอบครองชั้น 1 ทั้งข้างรายได้ ด้วยกันปริมาณผู้ซื้อโทรศัพท์มือถือแห่งหนจังตกขอบ 41.6 กล้อนเลขหมาย ปริปากธุรกิจเน็ตคฤหาสน์ AIS Fibre โตไม่หยุด เจาะจงณไตรมาส 3 มีท้องแลกเปลี่ยนเพิ่มพูนรุ่งเรืองตกขอบณรอบ สิบเอ็ด 3 เดือนที่ผ่านมา ตั้งครรภ์ค้ายุคปัจจุบันแห่งหน 930,700 ราย ตอกย้ำการบรรลุเท้าหน้าชั้น 1 ตัวจริงของอุตสาหกรรมที่สร้างผลประโยชน์สูงสุดสม่ำเสมอแห่งระดับหมื่นกล้อน กับเดินธุรกิจเพราะว่าประหวัดผู้มีส่วนเสียทุกกลุ่ม ครบถ้วนก่นเจริญนวัตกรรมและเตรียมการความพร้อมองค์กรสู่เวลา 5G ภายหน้าเธอสมชัยชนะ อุดมสุทธิวงกลมค์ สำคัญพนักงานจัดการ กงสี แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กำหนด (ฝูงชน) ไม่ก็ เอไอเอส กล่าวว่า “ทั่ว 9 ดวงเดือนสิ่งของปี 2562 การแข่งขันที่พื้นโลกเวลาดิจิทัลยังคงเข้มข้นและประกอบด้วยความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกเมื่อ ซึ่งอิฉันคว้าฝึกซ้อมทั่วพนักงานและเทคโนโลยีเพื่อสร้างและรักษากฏเกณฑ์การดูแลผู้บริโภคอย่างยอดเยี่ยมสุดโต่ง ครบถ้วนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานมุขดิจิทัลเพื่อชาวไทย เป็นเหตุให้อิฉันได้มาความแน่ใจขนมจากลูกค้าตลอดจนผู้มีส่วนเสียแห่งทุกท้องถิ่นส่วน มีผลกระทบปันออกที่ช่วง 9 ดวงเดือนจำเดิมสิ่งของชันษา 2562 เอไอเอส ประกอบด้วยเงินรายได้ร่วม 133,969 โล้นบาท ก้าวหน้าขึ้น 6.9% และประกอบด้วยกำไรสุทธิ 24,019 กล้อนเท้า เติบโตขึ้นไป 5.1% ขนมจากปีก่อน ถือเป็นโอเปอเรเตอร์รายข้างเดียวสรรพสิ่งประเทศไทยแห่งก่อสร้างกำไรที่ชั้นหมื่นโล้นมาอย่างต่อเนื่อง กับยังคงออกทุนเพื่อที่จะปรับปรุงเครือข่ายด้ามกับเน็ตคฤหาสน์อย่างต่อเนื่องด้วยงบออกทุน 20,000 – 25,000กล้อนเท้า ครบครันก้าวไปสู่ข่ายงาน 5G ที่อนาคต”สำหรับภาพรวมแห่งธุรกิจโทรศัพท์มือถือ รายได้ยังคงก้าวหน้าขึ้นไป 4.3% จากการใช้งานสรรพสิ่งผู้ซื้อ 4G เพิ่มพูนอย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันมีปริมาณลูกค้าโทรศัพท์มือถือจังสุดโต่งที่ตลาดสิงสู่แห่ง 41.6 โล้นเลขหมาย กับตั้งครรภ์ค้า 4G ผลรวม 28.5 กล้อนราย มีงานใช้คืนการทำงานดาต้าสรรพสิ่งผู้ซื้อแบ่งทวีครอบครอง 12.1กิกะไบต์ประกบดวงเดือน ปัจจุบัน Ookla® Speedtest® ได้มาเล่าผลสำรวจความรวดเร็วเน็ตของประเทศไทย กึ่งพรรษาเริ่มแรก 2019 จัดอันดับจ่าย AIS ครอบครองโครงข่ายที่ถือด้วยกันเน็ตบ้านที่เร็วสุดโต่งณแหลมทอง, โครงข่ายมือถือแห่งหนกว้างขวางมากตกขอบที่ไทย และเครือข่ายด้ามที่งดงามสุดโต่งแห่งไทย เป็นการการันตีคุณภาพโครงข่ายและงานบริการแห่งหนเหนือข้าศึก เพื่อที่จะยกให้ความเชี่ยวชาญแห่งหนงดงามที่สุดแจกผู้ซื้อกับคนไทย ข้างการทำงานอินเทอร์เน็ตเรือน AIS Fibre อีกทั้งก่องานได้ดิบได้ดีต่อเนื่อง เพราะว่ามีเงินรายได้รอบ 9 จันทราเจริญขึ้นไป 29% ด้วยกันที่ไตรมาส 3 ชันษา 2562 มีปริมาณผู้ซื้อเพิ่ม 81,600 ราย สูงสุดโต่งที่รอบ สิบเอ็ด 3 เดือน เป็นเหตุให้ที่ยุคปัจจุบัน AIS Fibre มีกกผู้ซื้อเพิ่มพูนครอบครอง 930,700 ราย ก่นไปสู่จุดหมาย 1 โล้นราย ในปลายปีตรงนี้ เช่นกันกลวิธีเน้นเหลือแหล่บริการณแพคเกจเดียวเพื่อครัวเรือน หมายรวมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านช่องทางขายแห่งสะดวกด้วยกันตอบปัญหาผู้บริโภค เปลี่ยนมุข LINE Official Account, Website, AIS Call Center 1175 เน้นการครอบครองผู้นำปีกสิ่งใหม่เน็ตบ้านตัวจริง การันตีเช่นกันข่ายงานอินเทอร์เน็ตเรือนแห่งแจ้นที่สุดที่ไทย ขนมจาก Ookla® Speedtest®“ซีกผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2562 เอไอเอส ยังคงมีรายได้และผลประโยชน์เติบโตต่อเนื่อง โดยประกอบด้วยกำไรสุทธิอยู่แห่ง 8,679 กล้อนบาท เพิ่มพูน 28% ครั้นเปรียบกับดักระยะเดียวกันของปีกลาย และเพิ่มพูน 12% ครั้นเปรียบกับดัก3 เดือน 2 ชันษา 2562 ถือเอาเป็นการก้าวหน้าไม่ว่างเว้น 5 3 เดือน ต่อเนื่องห้าม”ทั้งนี้ เอไอเอส ยังคงย้ำหัวใจสำคัญสิ่งของการวางรากฐานการก้าวหน้าวันข้างหน้า ยกระดับธุรกิจบริการเพื่อจะการสอดส่องผู้ซื้อจ่าย “อุ่นใจมันสมองมันสมอง.คว้าโคนแหว”แห่ง 4 แกนประธาน เช่น1. พัฒนาเครือข่ายเข้มเเข็ง ทวีขีดความสามารถรองเทคโนโลยี 5G ในอนาคตอีกด้วยการทดสอบ NEXT G แห่งตะบึงจับใจความแจ้นระหว่าง 5G กับ AIS Super WiFi ทำเอาได้ความเร็วที่มาฐานแหว 5G มากมายจรด 2 Gbps บนบานศาลกล่าวมือถือ 5G เป็นครั้งแรกของแหล่งหล้า ครบครันก้าวหน้าคลายข่ายงานเทคโนโลยี Massive MIMO กับปรับปรุงเครือข่ายจ่ายมีอัตราการสนองตอบได้มาเร็วขึ้นไป และมีค่า Latency ตกต่ำเพื่อเตรียมการความพร้อมไปสู่ 5G 2. ยกระดับของซื้อของขายกับบริการแห่งทันสมัยมากกว่าเพื่อชาวไทย นำเสนอผลิตภัณฑ์ไปสู่ซวดเซกเมนต์นวชาตๆ ล่าสุด AIS eSports เชื่อมกำลังกับ Facebook Gaming แจกประสบการณ์ดูไลฟ์ผู้หญิงมสิริมงคล ร่วมยกฐานะอุตสาหกรรมสิ้นสุดแหลมทองไปสู่สากล ด้วยกันงานรุกไปสู่การงานใหม่ AIS Insurance Service บริการสัญญาประกันภัยออนไลน์ จรรโลงชาวไทยเข้าถึงสัญญาประกันภัยง่ายขึ้นไป 3. สร้างความเชี่ยวชาญแห่งดี เข้าถึงผู้บริโภคทุกเจเนอเรชันยาเรืออีกด้วยการโหมโรง AIS DigitALL Shop สนับสนุนปันออกผู้บริโภคมีสิทธิ์บริการแห่งหวานคอแร้ง คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น ตลอดจนแอปพลิเคชัน my AIS แจกลูกค้าทำธุรกรรมออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ครบครันมอบเอกสิทธิ์ที่ตรงจิตใจกับรายการ AIS Points ด้วยกันส่วนลดแบรนด์ดังทั่วประเทศ4. เดินการงานด้วยนโยบายการพัฒนาประการจิรัง ภายใต้การควบคุมสอดส่องดูแลการงานแห่งดีงาม ดันสังคมดิจิทัลประการยั่งยืนผ่านกรอบความคิด “ถ้าอิฉันทั้งหมด ลงความว่าวงศ์วานข่าย” กับดักแผน “ผ่อนคลายใจไซเบอร์” เพื่อสร้างภูมิต้านทานข้างออนไลน์แจกกับชาวไทย ตั้งหน้าปรับปรุงความชำนาญเนื้อความหัวไวด้านดิจิทัล DQ กับก่อสร้างเครื่องอุปกรณ์ดูแลรักษาแก่นสารบนพื้นแผ่นดินออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม พร้อมดำรงฐานะศูนย์กลางสารภาพด้วยกันจำหน่ายกากอิเล็กทรอนิกส์ E-Waste อย่างถูกวิธี “ชันษานี้ถือเป็นวาระสำคัญแห่งเอไอเอสก้าวไปสู่ชันษาแห่ง 30 และยืนหยัดดำรงฐานะผู้นำณอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ก่นคิดค้นเครือข่ายกับบริการดิจิทัลที่ยกระดับคุณภาพชีวิตสิ่งของคนไทย เหตุฉะนี้ ผลประกอบการ 9 จันทราแต่ต้น ปี 2562 จึ่งก้องกังวานจ่ายมองเห็นถึงการบรรลุด้วยกันผลการดำเนินงานแห่งหนแข็งแกร่ง ได้รับงานยินยอมพร้อมใจที่ชั้นสากล โดย AIS ได้มาเลือกคัดบอกรับเป็นสมาชิกดัชนีความคงทนถาวรดาวโจนส์ณกลุ่มดรรชนีแหล่งหล้า (DJSI World Index) ด้วยกันดัชนีท้องตลาดเกิดนวชาต (DJSI Emerging Market Index) รายปี 2562 รวมทั้ง บำเหน็จกงสีเป็นเลิศณเขตเอเชีย แห่งพวกโทรคมนาคม ต่อเนื่องครอบครองชันษาแห่งหน 2 ขนมจาก Asiamoney Awards กับเป็น “แบรนด์โทรคมนาคมแห่งหนเข้มเเข็งตกขอบณแหล่งหล้า ชั้น 1 – World’s Strongest Telecoms Brand” เพราะ Brand Finance เหล่านี้ ตอกย้ำโลกทัศน์กับนโยบายที่การดำเนินการงานประการยั่งยืนของดีฉันได้ประการดีงาม” เธอสาสมชัย ทูลทิ้งท้าย PR Newsaisprofit

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/AIS1.JPG

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/08AIS.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/Pic06_.JPG