AIS แก่ LIVE ยังไม่ตาย วางธุระแพ็กเกจบริการกับ Digital Solution ช่วยเหลือ Working From Home

AIS LIVE สดแนะนำตัว “Working From Home In Practice” รีทัศนียภาพจ้าเต็ม แพ็กเกจบริการและดิจิทัลโซลูชันยาเรือ WORKING FROM HOME ในสนนราคามัธยัสถ์กว่า คุ้มค่ายิ่งกว่า ช่วยเหลือชาวไทยทั้งหมดกลุ่ม ตลอดนักเรียน, นิสิต, หมู่ชนทำ, เจ้าของกิจการ, องค์กรขนาดเล็กจนกระทั่งใหญ่ แบ่งออกทำคว้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ชะงัก ที่ตอนเหตุการณ์ COVID-19 อีกรวมหมดยังครบครันดูแลปีกข่ายงานตลอดที่ถือด้วยกันเน็ตบ้านอย่างเต็มกำลัง เพื่อที่จะรองรับการใช้งานสรรพสิ่งผู้ซื้อแห่งมากขึ้นสูงศักดิ์ขึ้นไปในที่ระยะนี้ แยกออกสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้มาอย่างบริบูรณ์สมรรถนะด้วยกันต่อเนื่องที่ทุกเนื้อที่ทั่วราชอาณาจักรเพราะว่าได้มาแก่แถลงข่าว Live Broadcast ในที่แนวทางของ VDO Conference โดย 3 ผู้บริหารจาก 3 ที่ บนบานศาลกล่าวรายการ Microsoft Teams เพื่อจะแสดงแบ่งออกมองเห็นจรดประโยชน์สรรพสิ่งการนำโซลูชันยาเรือจากไปใช้งานได้จริงต่อจากนั้นวันนี้หัวหน้าปรัธที่นา ลีลพนาง หัวหน้าคณะผู้บริหารพวกลูกค้าทั่วไป เอไอเอส กล่าวว่า “เพื่อจะเอื้อเฟื้องานคืบหน้าปฏิบัติการสิ่งของภาคการทำงานและการทำงานสรรพสิ่งชาวไทยในที่สถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเรียกร้องใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น เพื่อจะการทำงาน Work From Home อย่างมีประสิทธิภาพ เอไอเอส จึ่งร่วมมือกับดักผู้ส่งเสริม แก่แพ็กเกจ AIS WORKING FROM HOME สถานที่ประกอบด้วยต่างๆนาๆโซลูชันยาเรือ ประสมประสานประสิทธิภาพของเครือข่ายทั่วมือถือ 5G และ 4G รวมทั้งเน็ตที่อยู่ AIS Fibre ครบครันสมรรถนะสิ่งของพนักงาน แห่งพร้อมจักอยู่แนบข้างสงเคราะห์คนไทยทั้งหมดกลุ่ม ตลอดเด็กนักเรียน นักศึกษา มหาชนลงมือสำนักงาน, เจ้าของกิจการ, องค์กรขนาดย่อมจวบจนถึงใหญ่ ให้คืบหน้าลงมือ ก่องาน ไม่ก็เรียนหนังสือได้มาประการสิ้นไร้จุดต่อ ประกอบด้วย1. บริการ Unlimited Work Anywhere แพ็กเกจ on-top จากแพ็กสามัญ ที่แบ่งออกใช้งาน Office 365 บนบานที่ถือได้มาทุกหนทุกแห่งทุกเวลา เหมาะกับมนุชทำทั่วไปด้วยกันหน่วยงานงานแห่งต้องการปฏิบัติการได้มาอย่างคล่องตัว ทุกที่ทุกระยะเวลา• แพ็กเกจ Unlimited Work Anywhere ใช้งานเน็ตบนบานศาลกล่าว Microsoft office 365 กับแอป Zoom Video Conferencing ไม่ยั้ง เพียง 99 พระบาททาบจันทร์ ลงสมัครคว้าแล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 เดือนมิถุนายน 2563 ด้วยกันสามารถใช้งานเรือแพ็กได้มาสม่ำเสมอ 3 ดวงจันทร์ ถือเอาขนมจากวันที่สมัคร (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของแพ็กเกจตรงนี้ ไม่รวมคุณประโยชน์ไลเซนส์ในที่การใช้งาน Office 365 กับ Zoom Video Conferencing)• แพ็กเกจ Unlimited Next G Max Speed 50 GB เช่น 499 ตีน/จันทร์ ยอมรับเน็ตความเร็วรุ่งเรือง 50 GB ต่อพระจันทร์ เพื่อที่จะเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้ชนิดอิสระ ครบครันใช้งาน Office 365 ด้วยกันอ่อนป Zoom Video Conferencing ไม่ยั้ง ลงสมัครได้มาหลังจากนั้นตั้งแต่วันนี้ – 30 เดือนมิถุนายน 2563 ด้วยกันสามารถใช้งานเรือแพ็กคว้าไม่ว่างเว้น 3 พระจันทร์ นับขนมจากวันที่ลงสมัคร (เช่นนี้ ค่าตอบแทนสรรพสิ่งแพ็กเกจตรงนี้ เปล่ารวมคุณประโยชน์ไลเซนส์ในการใช้งาน Office 365 ด้วยกัน Zoom Video Conferencing)พร้อมกันนี้ AIS ร่วมกับ ไมโครซอฟท์ ไทย แยกออกให้เปล่า! ไลเซนส์ Office 365 – E1 ให้กับองค์กร กับการทำงาน ธุรกิจขนาดย่อม แห่งจดทะเบียนในนามนิติบุคคล ทุกราย ทุกวงจรข่าย เปล่าเฉพาะข่ายงาน AIS สามารถใช้งานฟรี! ฉบับร่างเปล่าทบทวนดูคุณค่าไลเซนส์ช้า 6 ดวงจันทร์ ครบครันอำนวยความสะดวกในงานตั้งแอปพลิเคชัน Microsoft Teams โปรแกรมสื่อสารอัจฉริยะ ให้เปล่า! โดยคณะทำงานชำนัญพิเศษ ขึ้นทะเบียนรับไลเซน์ฟรี! พอดี https://business.ais.co.th/workingfromhome/ เพราะว่า Office 365 – E1 ดำรงฐานะเครื่องอุปกรณ์ที่ทำการเพื่อที่จะกิจธุระ สถานที่ทั้งหมดที่ทำการรู้จักกักคุมสะอาด และเป็นหัวใจสำคัญแห่งสนับสนุนแยกออกพนักงานด้วยกันทุกองค์กรสามารถ Work from Home ได้อย่างเต็มความสามารถ เปล่าแตกต่างขนมจากนั่งลงทำที่ที่ทำการแน่ๆ2. บริการ 5G/4G Fixed Wireless Access ผลัดกันนิวาสสถานแยกออกครอบครองโฮมที่ทำการความเร็วสูงศักดิ์ เช่นกันวัสดุดิฉันเตอร์กระจายสัญญาณ เหมาะกับมนุชลงมือสาธารณะกับหน่วยงานกิจธุระสถานที่ต้องการ Work From Home• ครั้งแรกกับดัก 5G Home Broadband อีกด้วยวัสดุดิฉันเโคนร์ขจรขจายอาณัติสัญญาณแบบใหม่ที่รับตลอดข่ายงาน 5G กับ 4G ในที่ราคาเลิศ 8,900 ตีน (จากสามัญ 12,900 ตีน) ครบถ้วนสมัครแพ็กเกจทุกเดือนแทบ 599 ตีน (ช้า 12 จันทร์) รับสารภาพสิทธิ์ใช้เน็ต 5G ความไวบริบูรณ์ 50 GB ด้วยกัน 4G ความรวดเร็วบริบูรณ์ 100 GB หลังจากนั้นชดใช้เน็ตต่อเนื่องไม่อั้นที่ความรวดเร็ว สิบ Mbps ครบครันใช้งาน Office 365 กับเล็กป Zoom Video Conferencing ไม่ยั้ง นาน 3 จันทร์ ลงสมัครได้หลังจากนั้นตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563 ด้วยกันสามารถใช้งานแพ็กได้ไม่ว่างเว้น จำเนียร 1 ปี ถือเอาจากวันที่ลงสมัคร• 4G Home Broadband ราคาลดยอดเยี่ยม เหมาจ่ายทีคนเดียวเช่น 2,990 เท้า/ชันษา (ขนมจากธรรมดาๆ 4,990 พระบาท) รับสิทธิ์ชดใช้เน็ตไม่จำกัด ความรวดเร็วเลิศ 50 GB ที่ดวงจันทร์แต่ต้น และเน็ตไม่ว่างเว้นไม่ยั้งสถานที่ความไว 4 Mbps นาน 1 ชันษา เพราะหมดค่าจับจ่ายเสริม พร้อมใช้งาน Office 365 และอ่อนป Zoom Video Conferencing ไม่อั้น นาน 3 จันทร์ สมัครได้ต่อจากนั้นตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563 และสมรรถใช้งานเรือแพ็กได้สม่ำเสมอ นาน 1 ชันษา ถือเอาจากวันที่ลงสมัครดังนี้ เปอร์เซ็นต์สรรพสิ่งแพ็กเกจตรงนี้เปล่าร่วมคุณค่าไลเซนส์ในที่การใช้งาน Office 365 และ Zoom Video Conferencing3. บริการ Fibre Working from Home แพ็กเน็ตนิวาสสถานราคาวิเศษ รับสารภาพเหตุการณ์ COVID-19 สับเปลี่ยนที่อยู่แยกออกดำรงฐานะโฮมที่ทำงานได้มาคล่องๆ เหมาะกับมนุษย์ทำสาธารณะด้วยกันหน่วยงานการทำงานที่ปรารถนาอินเทอร์เน็ตความเร็วรุ่งเรืองเพื่อจะสร้างกิจธุระ• โปรโมชั่นวิเศษ ด้วยผู้ใช้ช่วงปัจจุบัน เอไอเอส เส้นใย แห่งใช้แพ็กเกจ 699 พระบาทขึ้น สามารถสมัครชดใช้แพ็กส่งเสริม Speed Boost ในราคาแทบ 99 ตีนต่อจันทร์ เพื่อจะมากขึ้นสปีดเป็น 1 Gbps / 200 Mbps ครบครันฟีเจอร์ Speed Toggle สลับความเร็วดาวน์โหลด/อัปโหลดคว้าด้วยตัวเอง ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ก็ แพ็กเกจแย่ 699 ตีน สมัครแพ็กทำให้ดีขึ้น Speed Boost 59 ตีนต่อดวงจันทร์ ทวีคูณสปีดดำรงฐานะ 300 Mbps / 300 Mbps ลงสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 เดือนมิถุนายน 2563 และสมรรถใช้งานแพ็กได้ต่อเนื่อง จำเนียร 1 พรรษา ถือเอาจากวันที่ลงสมัคร• แพ็กเกจ AIS Fibre 100 Mbps /100 Mbps เพราะลูกค้าใหม่ เอไอเอส เส้นใย เฉพาะเจาะจงผู้ใช้สถานที่จดทะเบียนในนามคนปกติเพียงนั้น ในสนนราคามัธยัสถ์แทบ 399 พระบาทประกบพระจันทร์ ครบถ้วนซิม 4G MAX Speed 1 GB แล้วใช้งานต่อเนื่องแห่งความเร็ว 128 Kbps กับใช้งาน Office 365 และแอป Zoom Video Conferencing ไม่อั้น นาน 3 ดวงจันทร์ สมัครได้มาต่อจากนั้นตั้งแต่วันนี้ – 30 เดือนมิถุนายน 2563 ด้วยกันสมรรถใช้งานแพ็กได้มาไม่ว่างเว้น จำเนียร 1 ปี ถือเอาขนมจากวันที่ลงสมัครทั้งนี้ เปอร์เซ็นต์ของแพ็กเกจนี้เปล่ารวมค่าไลเซนส์ในที่การใช้งาน Office 365 ด้วยกัน Zoom Video Conferencing4. บริการโซลูชันยาเรือยอดเยี่ยมให้เข้าถึงกับใช้งานแอปพลิเคชันในที่องค์กรคว้าจากทุกหัวระแหง เหมาะสำหรับองค์กรการทำงานแห่งพนักงานต้องเข้าถึง Intranet กับ Corporate Application ข้างในองค์แขน• Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสมรรถรีโมทเข้าถึงแอปพลิเคชันและ Intranet สรรพสิ่งองค์กรคว้าขนมจากทุกที่ทุกเวลา เสมอเหมือนนั่งลงลงมืออยู่ที่ที่ทำงาน ประเดิมที่ 999 ตีน/Account/ดวงจันทร์ (ไม่ร่วมคุณค่าตั้ง) ขึ้นทะเบียนความเอาใจใส่ได้ต่อจากนั้นตั้งแต่วันนี้ – 30 เดือนมิถุนายน 2563• Corporate Internet Bandwidth on Demand แยกออกผู้ใช้สามารถทำให้เสมอสปีดการใช้งาน อินเทอร์เน็ตหน่วยงาน หรือวงจรข่ายเฉพาะบุคคลสิ่งของหน่วยงาน (DDC MPLS) ได้มาติดตามความปรารถนา เพราะจ้าราคาเลิศที่ระยะนี้ เพราะด้วย bandwidth สถานที่เพิ่มขึ้น เพียง 30 พระบาท/Mbps/พระจันทร์ สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 เดือนมิถุนายน 2563• VPN Link แบ่งออกเจ้าหน้าที่สามารถเชื่อมต่อเข้าไปที่ทำการขนมจากภายนอกเพื่อรับส่งข่าว หรือใช้งานแอปพลิเคชันบนบานหมู่ในได้อย่างปลอดภัย เสมอเหมือนสิงสู่บนบานเครือข่ายเฉพาะตัว พร้อมด้วยสนนราคายอดเยี่ยม เฉลี่ย 120 ตีน/ผู้ใช้/พระจันทร์ สมัครได้มาหลังจากนั้นตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 25635. บริการ AIS Online Store อำนวยความสะดวกแบ่งออกลูกค้าและชาวไทยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการไอทีและดิจิทัลคุณภาพจาก AIS คว้าง่ายดาย ผ่านช่องทางออนไลน์ https://storeมันสมองaisมันสมองcoมันสมองth ครบถ้วนบริการส่งจรดใบหน้าทวารที่อยู่ เพราะว่าจ้าโปรโมชั่นวิเศษเพื่อจะชาวไทย ส่งฟรีพ้นไปขั้นต่ำ ตั้งแต่วันนี้ – 31 เดือนมีนาคม 2563ขณะเดียวกัน เพื่อที่จะรองรับผลรวมการใช้งานอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งผู้ซื้อที่ว่าการขนมจากแห่งบ้านเพิ่มขึ้นขนมจากขึ้นไป เอไอเอส ได้เสริมกำลังเครือข่าย โดยเพิ่มขึ้นความเก่งกาจที่งานรองรับการใช้งาน (Capacity) ของข่ายงานตลอด 5G, 4G, 3G และ AIS SUPER WiFi ด้วยกัน AIS Fibre รวมถึงเสริมกำลังทีมงานนายช่างทั่วส่วนกลางกับเขต ครบถ้วนสแตนบายสอดส่องดูแลประสิทธิภาพเครือข่ายทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ครบถ้วนแก้ปัญหาชนิดทันทีทันควัน ตลอดจนคณะทำงานบริการผู้ซื้อ รวมหมดพวก AIS Contact Center 1175 กับพวกสอดส่องดูแลผู้ใช้หน่วยงาน 1149 และกลุ่มโซเชียลมีเดียทั้งหมดช่องทาง ครบถ้วนให้ข้อแนะนำกับให้บริการผู้ใช้ ตลอด 24 ชั่วโมง สร้างความแน่ใจแยกออกผู้ซื้อกับผ่อนคลายใจตลอดเวลาที่อาศัยกับเอไอเอสเพราะเด็กนักเรียน นิสิต พนักงานที่ทำงาน แห่งจดทะเบียนในนามคนปกติ ซึ่งครอบครองผู้ใช้ทุกข่ายงาน สถานที่แหย่ใช้บริการ AIS WORKING FROM HOME ดูซิยละเอียดเสริมเหมาะ http://wwwมันสมองaisมันสมองcoมันสมองth/WorkFromHome/ด้วยลูกค้าแห่งตีทะเบียนในนามนิติบุคคล แห่งแหย่ชดใช้บริการ AIS WORKING FROM HOME สมรรถติดต่อฝ่ายขายหมวดผู้ซื้อหน่วยงานที่ดูแลบริษัทสิ่งของแกไม่ก็ดูซิมองดูะเล็กเสริมเหมาะ https://businessมันสมองaisมันสมองcoมันสมองth/workingfromhome/ PR NewsAISCOVID-19work from home

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg