AIS เข้าประจำที่โครงข่าย 4G และ 5G รพ.ธรรมศาสตร์สนามสอดส่องดูแลคนป่วย COVID-19 อำนวยความสะดวกคณะหมอ

AIS ร่วมไม่เห็นด้วยงานระบาดสรรพสิ่งเชื้อไวรัสกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าติดตั้งวงจรข่าย 4G กับ 5G รพ.สนามหญ้าสอดส่องคนเจ็บ COVID-19 ทำให้ดีขึ้นข่ายงานสื่อสาร อำนวยความสะดวกทีมหมอ พยาบาล สถานที่โรงพยาบาลหลักกฎหมายสรรเสริญอย่างเต็มที่ปะทุณวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวโจกก้ำงานทำด้วยกันอนุเคราะห์ปีกเคล็ดลับทั่วราชอาณาจักร กองกลาง แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขีดคั่น (กลุ่มชน) หรือไม่ก็ เอไอเอส กล่าวว่า “ขนมจากการสถานที่โรงหมอนิติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ขยายการให้บริการ โดยเปลี่ยน ประยุกต์อาคาร DLUXX Thammasat ซึ่งเป็นหอส่วนสูง 14 ชั้น เป็นโรงหมอสนามหญ้าชั่วประเดี๋ยว เพื่อจะรองผู้ป่วยแห่งหนได้รับการแพร่เชื้อจากเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้นั้น เพื่อเอื้อเฟื้อกิจธุระของทีมแพทย์ และอำนวยความสะดวกแยกออกพนักงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องสื่อสารคว้าประการเปล่าขัดข้อง กลุ่มวิศวกรเอไอเอส จึงได้มาเข้าไปสืบสวนกับเข้าประจำที่วงจรข่ายเสริม ขยายสมรรถนะณการรองรับการใช้งาน รวมหมดบน 4G ที่จะเพิ่มขึ้น Capacity อีกจรด 3 เท่ากัน กับ 5G เพื่อที่จะตระเตรียมรองการใช้เทคโนโลยี Telemedicine ข้างหน้า โดยทีมงานวิศวกรจักเฝ้าดูสืบหา Monitor ผลรวมการใช้งาน พอให้ข่ายงานครบถ้วนใช้งานได้อย่างเปล่าชะงักทุกภารกิจงานดูแลคนป่วยโคตัก-19 ดามจากไป” PR News4G5gAISCOVID-19โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมตุ๊เกียร