AIS รีบก่อ Innovative Culture ริเริ่มตั้งขึ้นกลุ่ม NEXT สนับสนุนสร้าง Internal Startup จัดหากิจธุระนวชาต

AIS ยก “สิ่งใหม่” ยอดเยี่ยมในที่ประเพณีนิยมสรรพสิ่งองค์กร จัดตั้งหน่วยงานใหม่ร่วมช่วยเหลือกรอบความคิด พร้อมทั้งส่งเสริมไอเดีย Startup สรรพสิ่งเจ้าหน้าที่แจกมีขึ้นได้มาจริง ส่งเสริมงาน Transform สู่ Digital Life Service Provider ประการจิรัง ปะทุในที่อราคี ดูแลจิตนัยเนตรใช้สอย Head of Novel Engine Execution Team กล่าวว่า “การที่จะปรับเปลี่ยนหน่วยงานขนมจาก Mobile Operator เจียรไปสู่ Digital Life Service Provider ได้ตรงนั้น ยิ่งไปกว่านั้นจะจำเป็นจะต้องประกอบด้วยเทคโนโลยีแห่งหนทันสมัยให้บริการเสือกรับสารภาพกับทั้งปวงความมุ่งมาดปรารถนาของผู้บริโภคอย่างดีที่สุดแล้ว หัวอกหัวใจหลักณการเปลี่ยนเปลี่ยนตอนนี้ก็ตกว่าทรัพยากรคนแห่งอย่างยิ่งหลักเขตในที่การขับยกหน่วยงาน แล้วก็ดำรงฐานะหัวนอนปลายตีนสรรพสิ่งการกำหนด Company Culture ด้วยแนวคิด FINDU (Fighting Spirit, Innovation, New Ability, Live Digital Life ด้วยกัน Sense of Urgency) เพื่อใช้คืนดำรงฐานะกลวิธีณการปรับตัวของพนักงานทั้งปวงชั้นมอบสมรรถจัดการกับดักคดีท้าขนมจากความกระทบกระเทือน Digital Transformation ได้อย่างถาวร และที่ฐานะหุ้นส่วนที่การรุนหน่วยงานติดตามจุดหมายปลายทาง FINDU ซึ่งหนึ่งที่นั้นถือเอาว่า I – Innovation แห่งหนนับว่าเป็นล้อฟันเฟืองหลักที่จะก่อสร้างความต่างกันด้วยกันรูปแบบการงานใหม่ติดตามความมุ่งหมาย จึ่งขาดไม่ได้จะจำเป็นต้องทำงานทำแผนการที่จะลุ้นจรรโลงมอบ Innovation เกิดขึ้นได้มาจริง” การนำแนวคิดมุขปีก Innovation ลงมาใส่ดำรงฐานะส่วนใดส่วนหนึ่งในที่ประเพณีนิยมหน่วยงาน ประกอบด้วยจุดหมายเพื่อจะปฏิรูปพื้นฐานสติปัญญาภาพร่าง “เก้าัตกร” มอบกับดักเจ้าหน้าที่ จรรโลงการสร้างนวัตกรรม ผลิตผล Business Model หรือแม้แต่ขบวนการปฏิบัติการแห่งหนก้าวหน้า สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงมอบมีขึ้นได้อย่างสอดคล้องกับดักเหตุการณ์ณช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งตอนท้ายจักมีผลมอบกองกลางสามารถ Transform Organization จาก Mobile Operator ไปสู่ Digital Life Service Provider ติดตามเป้านิ่งแห่งแปะเก็บ AIS แล้วก็ตั้งขึ้นหน่วยงานปรับปรุง Innovation ภายในหน่วยงานขึ้นเมื่อ 2 ชันษาก่อน ก่อนที่จะปัจจุบันจักตั้งขึ้นดำรงฐานะ Novel Engine Execution Team (NEXT) พอจันทร์เดือนกรกฎาคม 2018 องค์การกลางที่จะสนับสนุนให้เกิดการพาเค้าโครงความคิดสถานที่เกิดสิ่งใหม่เข้าสู่ Culture กิจธุระ กระตุ้นมอบคิดค้นไอเดียใหม่ๆ เปลี่ยนโครงการต่างๆนาๆ อาทิ InnoJump ดำรงฐานะ Platform มอบพนักงานทั้งปวงชั้นมีช่องทางคิดค้นไอเดีย เพราะประกอบด้วยการอนุเคราะห์ Workshop ขนมจากผู้เชี่ยวชาญในและภายนอก นอกจากนั้นการช่วยเหลือจุดเริ่มจากนั้น NEXT ยังครบครันดันบุคลากรเจียรจนสุดๆมุขด้วยการตั้ง Internal VC และ Incubator รวมทั้งเข้าสู่ขบวนการ Pitching แห่งหนครั้นผ่านการพินิจพิเคราะห์จะคว้างบดุลช่วยเหลือก่อสร้าง Prototype ชกต่อยอดอยากครอบครอง Beta Product ด้วยกันปรับปรุงครอบครองผลิตผลเวอร์ชั่นจริงหรือ Production ด้วยว่าตัวผลิตภัณฑ์ แม้สมรรถปฏิรูปดำรงฐานะ Business ของ AIS ได้มา ก็จะกลายเป็นหนึ่งณผลิตผลของ AIS ทว่าถ้าไม่ซื่อกับแกนกิจธุระสิ่งของ AIS ก็จะได้รับการลงทุนขนมจาก InVent ซึ่งเป็น CVC สรรพสิ่ง AIS พร้อมกับเอาใจช่วยผลักดันเข้าสู่ท้องตลาดด้วยกัน Startup Ecosystem ดังนี้ AIS สอดส่ายของใหม่สถานที่เข้าเกณฑ์ช่วยเหลือทั้งสิ้น 5 แกน ตัวอย่างเช่น Digital ID Foundation งานสร้าง Platform รับรองตัวตนเพื่อที่จะใช้บริการ Digital โดย AIS มุ่งมั่นสร้างกระบิลนี้เพื่อที่จะรักษา Privacy ที่โคน Mobile Operator กับประสงค์ดันมอบเป็น Platform ชั้นภาค Digital Archive ได้ผลบริหาร Digital Asset อาทิ งานนฤมิต Digital Media ประการเพลงหรือว่าวิดีโอแจกสามารถส่งต่อ หมุนเวียน (เงินตรา)ห้ามได้มา Phigital Exchange Market เป็นพืดทบทวนดู Digital Twin (Digital+Physical) คือเป็นเหตุให้ของมีค่าบนพื้นแผ่นดินจริงได้รับการลงทะเบียนกับจัดระเบียบแห่งหนหวานคอแร้งยิ่งขึ้น Future Workforce Platform – ทำให้เทคโนโลยีเข้าถึงได้มาโดยง่ายเพื่อที่จะสร้าง Workforce บนบานศาลกล่าว Gig Economy New Immune System – ก่อสร้างภูมิต้านทานที่การชดใช้ Digital สร้างยังไงให้ Data ดำรงฐานะ Information เจียรดำรงฐานะ Knowledge ด้วยกันจรดำรงฐานะ Wisdom ที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ส่งผลการทำงานเข้าร่วมตรวจกว่า 200 ไอเดีย โดยมีแผนการแห่งเปลี่ยนการคัดสรรแจกได้รับทุนเจียรขยายผลต่อ ปริมาณ 11 แผน ซึ่งเอ็ดในที่ตรงนั้นคือ School Van Clever สถานที่เห็น Pain Point สิ่งของการแรมรอนจรโรงเรียนอีกด้วยรถตู้สารภาพส่งทุกเมื่อเชื่อวัน จึงหิวก่อสร้างเครื่องอุปกรณ์เนื่องด้วยดูแลความปลอดภัยสิ่งของลูกหลานระหว่างที่กำลังกายท่องเที่ยวเจียรวิทยาคาร เพราะทีม School Van Clever ได้ผลเป็นตัวเป็นตนสรรพสิ่งพนักงานเอไอเอสจากภาคใต้ สมคบคิดชกท้องแห้งเค้าโครงความคิดคดีรถตู้รับส่งนักเรียน มาครอบครองนวัตกรรมแห่งหนผู้นำสามารถดูแลลูกหลานคว้าอย่างเรียลไทม์ เปลี่ยนเทคโนโลยีกล้องเหล่ทิวภาพในรถ และประดิษฐานเซ็นเซอร์ปะปนกัน รวมถึงเซ็นเซอร์ตรวจความเคลื่อนไหว โดยปฏิบัติการร่วมกับ application แห่งลุ้นจำกัดการรับสารภาพ-ส่ง นักเรียนอย่างมีระบบ จากการทดลองใช้ประโยชน์ที่วิทยาคาร พานพบแหวครอบครองงานยินยอมจากรวมหมดจีนแส ผู้นำ เด็ก ด้วยกันคนขับรถทู่โดยสาร แหวเป็นนวัตกรรมแห่งหนสนับสนุนมากขึ้นกรณีอุ่นใจ สวัสดี และลุ้นรักษางานเกิดเหตุการณ์ไม่คิดที่ดำรงอยู่อยู่บนบานหน้าตาหนังสือพิมพ์บ่อยครั้ง รวมถึงอีกทั้งสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพที่งานยอมรับ-ส่งนักเรียนได้อีกด้วย ติดไฟณอราคิน เสนอเพิ่มพูนตวาด “นี่คือว่าชิ้นเล็กๆ แห่งรับรองได้บริหารจับกรอบความคิด Innovation ลงมาปรับใช้คืนที่หน่วยงานขนาดใหญ่สามารถทำกันได้และเห็นผลคว้าจริงๆ ดังเช่นกรณี School Van Clever ที่ถือสิทธิ์การเห็นด้วยกับแยกตัวออกมาครอบครองเทียบเท่าบริษัทย่อย ไม่ก็ Internal Startup และมุ่งมั่นที่จะเจริญครอบครอง New Business ในภายหน้า ซึ่งทั้งผองซูบปัญหาก่อสร้างงานเติบโตขององค์กรกับเพิ่มพูนขีดความสามารถนวชาตๆ สรรพสิ่งบุคลากรคว้าอย่างจีรัง” NewsAISCultureInnovation

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/07/aisinnovationculture-2-1024×683.jpg