AIS ประสาน ตุ๊จอมเกล้าพระนครเหนือ รวมปฏิรูป Smart Meter เกิดผลรายแรกที่ไทย

เอไอเอส ประสาน สถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีตุ๊จอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมเจริญ IoT Smart Meter นวัตกรรมมิเตอร์กระแสไฟฟ้าอัจฉริยะบนบานข่ายงาน NB-IoT สำเร็จ ครบถ้วนนำไปให้บริการแน่ๆเป็นรายแต่ต้นในไทย ระอุแห่งอัศนีย์ ความงดงามตเวทย์ หัวหน้าส่วนงานผลิตผลลูกค้าหน่วยงานและบริการข้ามชาติ เอไอเอส กล่าวว่า “แห่งขั้นเท้าหน้าของใหม่ IoT แห่งหนมีความแข็งแข็งทั้งด้าน Platform กับข่ายงาน NB-IoT , eMTC ซึ่งทั่วถึงหลังจากนั้นทั่ว 77 บุรีทั่วราชอาณาจักร ดีฉันยินดีครอบครองสุดกำลัง แห่งหนคว้ารวมพัฒนาสิ่งใหม่ IoT Smart Meter ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระสงฆ์จอมเกล้าพระนครเหนือ เพราะจับมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ มาประสมประสานกับวัสดุ IoT สำนักงานบนบานเครือข่าย NB-IoT เพื่อประยุกต์ใช้งานเครือข่ายดิจิทัลกับดักการบริหารว่าการกะแสไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ทำให้เกิดงานจัดแบ่งกำลังไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นจำต้องชดใช้กำลังแรงงานมนุษย์รอคอยจดมิเตอร์กระแสไฟ, แบตเตอรี่สรรพสิ่งเครื่องไม้เครื่องมือIoT แก่การใช้งานช้านาน, เครื่องไม้เครื่องมือสมรรถสื่อสารกับเครือข่ายได้มาอย่างมีประสิทธิภาพ เสียแต่ว่า IoT Smart Meter จะอยู่ในอาคาร รวมถึงสามารถตรวจสอบกับจำกัดผ่านกระบิล Cloudด้วยกันระเบียบ Web Portal คว้าชนิดสะดวกและเหนาะๆ จึ่งถือเป็นทีแรกสรรพสิ่งแหลมทองแห่งหนนำนำโครงข่าย NB-IoT ลงมามากขึ้นสมรรถนะงานให้บริการของระเบียบสาธารณูปโภคได้มาเกิดผล เน้นความเป็นผู้นำของเอไอเอสแห่งขั้นเท้าหน้าของใหม่ IoTชั้น 1 ของด้าว โดย IoT Smart Meter ครบครันให้บริการแก่หน่วยงานราชการที่จำต้องบริหารจัดการกระแสไฟฟ้า เพื่อจะนำไปปรับใช้ในการให้บริการกลางเมืองดามไป” ข้าง รศ. ดร.ชัยยศ พิรักษ์ หัวโจกห้องปฏิบัติการ Smart Grid Technology Research Center ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาประเทศสิรินธร ประเทศไทย-เยอรมัน กล่าวว่า “เทคโนโลยีติดต่อ NB-IoT มีความหมายสุดกำลังณการเพิ่มประสิทธิภาพกับความน่าไว้วางใจแห่งการยอมรับส่งข่าวสาร สรรพสิ่งมิเตอร์กระแสไฟอัจฉริยะ เพราะสมรรถลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงข่ายติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ Smart Grid ตามที่นำไปใช้จากโครงสร้างพื้นฐานแห่งหนมีสิงสู่แล้วสิ่งของเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออาทิ ความถี่คลื่นวิทยุแห่งได้รับงานคุ้มกันติดสอยห้อยตามกฏหมาย กับ สถานีโคนที่ทั่วถึงทั่วราชอาณาจักร เป็นอาทิ ซึ่งจะเป็นผลดีดามภาครัฐวิสาหกิจแห่งการตัดทอนทุนณงานครอง (Total Cost of Ownership) แห่งระเบียบ Advanced Metering Infrastructure (AMI) ถัดไป แห่งสาวก้าวถัดไปเกิดเรื่องสิ่งของการนำข้อมูลขนาดใหญ่ลงมาพินิจพิจารณา (Big Data Analytics) เพื่อจะชดใช้ในการตัดทอนการเสียพลังงานไฟฟ้าทั่วแปลน Technical และ Non-technical Losses อีกรวมหมดการพาข่าวสารแรงงานแห่งหนได้แปลน real-time ณวาณิชย์กระแสไฟฟ้าอิสระเปลี่ยนเทคโนโลยี Block Chain อาทิ การขายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Roof เป็นต้น เพราะความร่วมมือกับเอไอเอสแห่งการทดลองนำนวัตกรรมโครงข่าย IoT ลงมาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสารภาพส่งประกาศของมาตรวัดกระแสไฟฟ้าอัจฉริยะในโอกาสนี้ เจอะเจอสำเร็จด้วยดี ด้วยกันพร้อมจักปันออกหน่วยงานรัฐแห่งหนจำเป็นต้องบริหารว่าการกระแสไฟจับเจียรปรับใช้ณงานให้บริการกลางเมือง เลื่อมใสดุจักช่วยตอบโจทย์การดำเนินการบริหารกระแสไฟฟ้าในภาพรวมสิ่งของประเทศคว้าประการชะงัดนอน” PR NewsIoTAISSmart Meterสถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีพระสงฆ์จอมเกล้าจังหวัดธนบุรี