AIS ประสาน จุฬาฯ เตรียมการจัดแสดงรถยนต์สิ้นไร้คนขับคันแต่ต้น แสดงความสามารถสมรรถนะข่ายงาน 5G

เอไอเอส ตระเตรียมแสดงแสดงความสามารถสมรรถนะเครือข่าย 5G บนบาน Live Network แห่งหนคว้าทำความเข้าใจ การศึกษาค้นคว้า ทดลอง ทดสอบเทคโนโลยีด้วยกันของใหม่ 5G ภายใต้การเอื้อเฟื้อของ กสทช. อย่างต่อเนื่อง จ่ายคนไทยคว้าแตะต้องบนบานศาลกล่าวภาวะแวดล้อมแน่นอน ในธุรกิจ “5G ปลุกแหลมทองแห่ง 1 อาผู้วิเศษ” แห่งวันที่ 3 เดือนที่ 4 2562 ที่ ห้องประชุม อาคารมควันหิตกราบลาธิเบธนู กลุ่มพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ว่าวจุฬาลงกรที่์สถาบันอุดมศึกษา เพราะมีไฮไลท์เด่นสถานที่พลาดไม่ไหว รวมความว่า การเปิดฉากรถไร้คนขับรถคันแรกสิ่งของแหลมทองสถานที่เชื่อมต่อบนโครงข่าย Live Network 5G (1st 5G Connected Car) เหตุเดิมขนมจากการศึกษาเล่าเรียนด้วยกันพิสูจน์อย่างเอาเป็นเอาตายรวมหัวระหว่าง SMART MOBILITY RESEARCH CENTER ว่าวจุฬาลงมือแห่ง์สถาบันอุดมศึกษา เพราะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผู้สำเร็จ ละมุนละไมวงกลมษ์ ด้วยกันเอไอเอส แห่งเป็นเหตุให้รถสามารถโคจรขนมจากวงกลมเอ็ดจากไปอีกจุดเอ็ดได้มาอย่างเที่ยงตรงและหนักแน่น เพราะว่าไม่ต้องชดใช้คนขับรถ ผ่านการใช้งานโครงข่าย 5G ของเอไอเอส แห่งหนสมรรถสารภาพ-ส่งข่าวความไวรุ่งเรือง ความหน่วงเสื่อมลง เป็นเหตุให้ระบบมีความแน่วแน่เต็มที่ ซึ่งจากการทดลอง ลองเชิงตอนนี้ จักเป็นเหตุให้ทั้งหมดภาคธุรกิจ ภาคน้ำตาลเมาตสาหรรมควัน คนไทย ด้วยกันผู้เกี่ยวข้องแห่ง 5G Ecosystem เห็นภาพสิ่งของคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในที่วันที่ 5G เข้า และสมรรถนำจรปรับปรุงชกฝืดเคืองในที่งานคิดค้นของใหม่ใหม่ๆ เพื่อที่จะรองเทคโนโลยีสถานที่อนาคตกาล ซึ่งจักเป็นเครื่องอุปกรณ์ประธานที่การพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสรรพสิ่งประเทศปันออกเจริญอย่างยืดยาว ยิ่งไปกว่านี้ เอไอเอสอีกทั้งเตรียมการ 5G SIM Card เพื่อชดใช้ปันออกอุปกรณ์ Use caseกระยาเลย สามารถเชื่อมต่อที่การทดลอง ลองเชิง ผ่านระบบ 5G สรรพสิ่งเอไอเอสคว้าแล้ว ซึ่งหากมีความพร้อม ก็สมรรถรั้งขึ้นใช้งาน 5G คว้าเร็ว พร้อมขนนกสุดยอด Use case ปะปนกัน แห่งร่วมกับพาร์ทเนอร์ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงมือในที่์วิทยาลัย,หุ่นสมองกล ABB, และอื่นๆ แห่งหนจับเทคโนโลยี 5G มาปฏิรูปแบ่งออกเกิดคุณประโยชน์ในที่การใช้งานประการครอบครองรูปธรรมลงมาจัดแสดง โดยประกอบด้วย 5G Mentors ขยายความในให้ความรู้ทุกกิจธุระอีกด้วย เชิญชาวไทยมาแตะต้องสิ่งใหม่ 5G มากล้ำกันด้วยกันฟังการเปิดเผยโลกทัศน์สิ่งของผู้ให้บริการโทรคมนาคม แห่งวันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ ห้องประชุม อาคารมควันหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์ด้วยกันการบัญชี ว่าวปักเป้าลงแขนที่์สถาบันอุดมศึกษา แล้วคุณจักพบพานว่าเทคโนโลยี 5G จักเข้าตอบโจทย์งานดำรงชีวิตแห่งสมัยดิจิทัลคว้าอีกมากมาย PR News5GCUAISDriverless carChulalongkorn University