AIS ประสานมือ Robowealth เจริญ E-wallet เพราะว่าชำระเงินในอ่อนปฯ Odini

หัวหน้าปรัธที่นา ลีลพนัง หัวโจกทีมเทศมนตรีหมวดผู้ใช้ทั่วไป กงสี แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กำหนด (หมู่ชน) (ข้างซ้าย) อธิปชลอิทธิพล ส่อนมะรัตติที่นา คณะกรรมการกงสี กับประธานเจ้าหน้าที่จัดการ หุ้นส่วนหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายคณะให้ทุน ป่องโบเวลธ์ กำหนด (กลาง) ผู้เป็นใหญ่ความมีชัยคลุมรณ์ จังหวัดระอุตุงคลุมเสียง์ คณะกรรมการหุ้นส่วน กับสำคัญพนักงานการลงทุน หุ้นส่วนหลักทรัพย์คนกลางคณะออกทุน ป่องโบเวลธ์ จำกัด (ขวา)หัวหน้าปรัธท้องนา ลีลพนัง หัวโจกกรุ๊ปผู้บริหารพวกผู้ใช้ธารณะ AIS ร่วมกับ ผู้เป็นใหญ่ชลเดช เหล่มะรัตตินา คณะกรรมการหุ้นส่วน และประธานเจ้าหน้าที่ว่าการ กองกลางหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายกลุ่มลงทุน โตโบเวลธ์ จำกัด ให้การสงเคราะห์ระเบียบรับวางเงิน (e-wallet platform) บนแอปพลิเคชัน Odini ซึ่งครอบครองสิ่งใหม่นวชาตเพื่อที่จะการลงทุนแบบโดยอัตโนมัติพร้อมด้วย Robo-advisor รายจำเดิมของประเทศไทย เพื่อจะคลายโอกาสปันออกชาวไทยทุกคนเข้าถึงการลงทุนได้คล่องขึ้นไป โดยกบิลยอมรับชำระเงิน (e-wallet platform) แห่งหนเจริญเพราะว่า AIS ช่วยอำนวยความสะดวกข้างการวางเงินแห่งการลงทุน ที่ใช้งานคล่อง ใส และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญสถานที่ทำให้การทำให้เสมอพอร์ตการลงทุนโดยอัตโนมัติคว้าชนิดหวานคอแร้งและมีประสิทธิภาพ อันเป็นไปการนำดิจิทัลเรือแพลตฟอร์มปีกการคลัง ก่อให้เกิดสิ่งใหม่การลงทุน แห่งหนเป็นสาวก้าวประธานเครื่องใช้สมบัติอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ สถานที่คลายจากงานจับจ่ายแห่งชีวิตประจำวัน สู่งานจับจ่ายเพื่อที่จะการลงทุนได้มาชนิดเป็นรูปธรรม “วันนี้ AIS ได้มาสาวเท้าสู่บทบาทการครอบครองผู้ให้บริการ Advanced Digital Wallet Platform อายุมากผู้บริโภคประเภทหน่วยงานด้วยกันเขตธุรกิจ อย่างเต็มรูปแบบ โดยให้บริการเกี่ยวพันงานจัดการE-Wallet ทั้งหมด แจกกับดักกงสีสถานที่หวังมีระบบ E-Wallet payment เป็นสิ่งของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น การก่อสร้างสมุดบัญชี E-Wallet, การเชื่อมต่อกระบิล E-Wallet กับดักระเบียบกระยาเลย ของแต่ละหุ้นส่วน,บริการสืบสวนหมายกำหนดการเปลี่ยน E-Wallet เป็นต้น โดยพวกบุคลากรที่ประกอบด้วยเรื่องชำนาญข้าง E-wallet platform ด้วยกันประกอบด้วยความประจักษ์แจ้งณความประพฤติการใช้ด้ามสรรพสิ่งชาวไทยอย่างถ่องแท้ ท้องที่ธุรกิจด้วยกันหน่วยงานกระยาเลย แล้วจึงมั่นใจคว้าว่า จักครอบครองบริการ E-Wallet Payment ที่ซูบปัญหาธุรกิจสรรพสิ่งคุณ เสถียร และตามมาตรฐานสากล” อธิปปรัธนากช้าว “โอดินี่ (odini)” ดำรงฐานะบริการเพื่อการลงทุนแห่งเงินทุนรวมต้นร่างโดยอัตโนมัติเช่นกัน Robo-advisor ภายใต้แนวคิด “ลงทุนหวานคอแร้ง คว้าทุกมนุษย์” พอให้ชาวไทยทุกคนเข้าถึงการลงทุนได้มา “สะดวก” พ่างดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพร้อมเปิดบัญชีได้มาชนิดสมบูรณ์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ระเบียบจะออกทุนแจกต้นร่างโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขแห่งหนผู้ลงทุนเลือกสรร เพราะว่าเน้นเรื่อง “สะดวก” ผูกบัญชีกับระเบียบ Mobile Banking สรรพสิ่งธนาคารหัวกะทิที่มีอยู่หลังจากนั้นคว้าขวับ เอาใจช่วยแจกออกทุนได้มาทุกที่ตลอดเวลา หมายรวมสามารถตั้งเงื่อนไขออกทุนรายเดือนต้นร่างโดยอัตโนมัติ Dollar Cost Averaging (DCA) เพื่อจะมากขึ้นวินัยการลงทุนตามแบบแปลนขีดคั่นวาง โดยที่ขบวนการจัดการทั้งหมดขบวนการสิ่งของ Robo-advisor มีเนื้อความ “น่าเชื่อถือ” เนื่องจากไม่ผิดสร้างจากโมเดลทางการเงินซึ่งเป็นที่ยอมรับแห่งระดับสากล อีกตลอดวิธีการการทำ Asset Allocation ด้วยกันการคัดเลือกเงินทุนรวมมีความโปร่งสบายกระจ่าง สมรรถตรวจสอบได้มาโดยตรงขนมจากเว็บไซต์ของกงสี สิ่งใหม่นวชาตเพื่อที่จะการลงทุนแบบอัตโนมัติพร้อมด้วย Robo-advisor รายจำเดิมสรรพสิ่งไทย ภายใต้กรอบความคิด “ออกทุนหวานคอแร้ง ได้ทั้งหมดมนุช” ขุดนักลงทุนรายย่อย ชี้ให้เห็นชาวไทยเป็นส่วนใหญ่โหยให้ทุน เสียแต่ว่าขาดช่องทางแห่งงานเริ่มต้นที่คล่องกับสะดวก แล้วจึงปั้นแอปพลิเคชันแก้ปัญหา​ Pain Point ด้านการลงทุนฉบับร่างครบวงจร นำเสนองานเปิดบัญชีผ่าน Smartphone แนะนำตัวสัดส่วนการลงทุนแห่งหนสมควร (Asset Allocation) ออกทุนแห่งพอร์ตทุนทรัพย์ร่วมปันออกแบบอัตโนมัติตามข้อตกลงสถานที่นักลงทุนเลือก พร้อมด้วยทำให้เสมอสัดส่วนพอร์ตแจกมีเรื่องเสมอสิงสู่เทียบเท่า เช่นกันทุนรอนเริ่มแรกเหมือนเอ็ดโพกบาทา กะดึงดูดนักลงทุนรายย่อยเข้าไปชดใช้บริการคว้าเปล่าต่ำกว่า 200,000 ราย ใน 3 ปี PR News

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/AISPlayground18.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/ais008.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/AISPlayground28.jpg