AIS ประสานมือ มัธยมขอนแก่น ดึงขึ้นหมู่ต้นลานหยุดรถยนต์อัเจียริยะ ภายในสถาบันอุดมศึกษา สร้างต้นแบบ IoT ใช้งานคว้าจริงๆ

AIS ประสานมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี IoT บนบานโครงข่ายอัจฉริยะ NB-IoT เพื่อจะก่อสร้างของใหม่สนับสนุนโก้ซิตี้ ไม่ว่าจักครอบครองปีกอนามัย ปีกสิ่งแวดล้อม ด้านการติดต่อ ปีกคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อการพัฒนาชุมชนกับเข้าสังคมอย่างจีรัง ปัจจุบัน สมรู้ร่วมคิดโหมโรงกบิลลานจอดรถอัจฉริยะ (KKU Smart Parking System) ครบถ้วนให้บริการกับดักพวกครู นิสิต ด้วยกันพนักงานในเนื้อที่วิทยาลัย ย้ำอธิคมจากงานรวมเจริญการค้นคว้าด้วยกันของใหม่ปันออกก้าวหน้าด้วยกันสามารถใช้งานคว้าจริงๆ โดยที่ผ่านมา AIS ด้วยกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาสมรู้ร่วมคิดพัฒนาแผนการ KKU Smart Trash ไม่ก็ ระเบียบสืบเสาะถังขยะอัจฉริยะ ซึ่งบรรลุผล เพราะประกอบด้วยองค์การภาครัฐ และภาคเอกชนสนใจนำไปใช้อย่างโด่งดัง จนถึงครอบครองรางวัลมากมายประเทศ สำนักงานสาขาบริการภาครัฐบาล ชนิดของใหม่การบริการระดับดีเยี่ยม จากที่ทำการคณะกรรมการพัฒนากระบิลร. (ก.พ.ราชการ) เมื่อจันทรากันยายน 2561 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ศุภความมีชัย ปทุมนากุล ถัดจากอธิการบดีก้ำการศึกษาค้นคว้ากับงานสอนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “นับขนมจาก 1 ชันษาที่ผ่านมาสถานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามความร่วมมือกับดัก กองกลาง แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ณการนำเทคโนโลยี NB-IoT ลงมาใช้ณงานวิจัยส่วนประกอบพื้นฐานอัจฉริยะ (Smart Infrastructure) โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้าจับสิ่งประดิษฐ์กับการค้นคว้าสิ่งของครูผู้สอนและนิสิต มาการรวมกันรวมเทคโนโลยี NB-IoT แห่งการค้นคว้าโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ เพื่อจะก่อสร้างความเข้มแข็งแห่งการพัฒนาการค้นคว้าและนวัตกรรมมอบก้าวหน้าสมรรถใช้งานคว้าแน่ๆ เพราะไว้ใจแหว ต่อจากนี้ จักส่งผลงานทยอยออกมาก่อสร้างประโยชน์ปันออกแก่สาธารณะชนิดไม่ว่างเว้น” รศ.ดร.สายสมร เนื้อความสภาพอากาศ ผู้อำนวยการสำนักห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “ลานจอดรถอัจฉริยะได้จับเทคโนโลยี NB-IoT (Narrow Band IoT) จากโครงการการช่วยกันด้านอนุเคราะห์กับส่งเสริมงานวิจัยและเจริญเทคโนโลยี NB-IoT ระหว่าง มข. ด้วยกัน AIS เพราะได้มอบหมายให้มอบที่อยู่อาศัยหอสมุด คว้าทดลองกับพัฒนาชดใช้เพื่อแก้ปัญหาที่จอดรถที่ขีดคั่น ปันออกสามารถรับคนรับบริการสถานที่มีจำนวนมากณทุกวัน โดยระเบียบสมรรถตรวจสอบสถานะการเข้าไปจอดสรรพสิ่งรถยนต์แห่งต้นลานจอดแห่งหนใช้คืนกำลังแรงงานต่ำ (Low Energy) และกระจายอาณัติสัญญาณคว้ากว้างไกลกว่า เพราะว่าแสดงผลออนไลน์ผ่านทางโมบายเล็กปพลิเคชั่นและสมรรถรายงานผลสุดท้ายรายวัน ทุกเดือน กับประจำปี การใช้เนื้อที่ลานหยุดได้เปลี่ยนเว็บไซต์ ทำเอาทราบขีดวงกลมจอดรถยนต์แห่งหนให้บริการ ผลรวมที่จอดรถที่ประกอบด้วยระดับเวิ้งว้าง ด้วยเครื่องหมายการค้าเช็ดเขียวคือว่าโล่ง และสีแดงคือว่า ไม่ว่าง ซึ่งพละมีการประหมัดฝืดเคืองการพัฒนาปันออกสามารถจองล่วงหน้าพื้นที่หยุดคว้าด้วยในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำร่องในช่องว่างสถานที่ 1 ณ ลานจอดรถ 3 องค์การ เป็นต้นว่า ที่จอดรถโรงเรือนมงคลติดไฟณามือ (อาคารสำนักงานอธิการบดี) ที่จอดรถอาคารสำนักห้องสมุด ที่จอดรถอาคารสุภาพสตรีในิวัฒนานุสเสียง์ พวกแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้ายิ่งศักดิ พระจันทร์วาจา หัวหน้าหน่วยการงานปฎิบัติการเขต – ท้องที่อีสาน เอไอเอส กล่าวว่า “ในตำแหน่ง Digital Life Service Provider อิฉันมุ่งมั่นเจริญโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบบริการปันออกแก่ลูกค้าด้วยกันทำให้รุ่งเรืองขึ้นขีดความสามารถมอบแก่ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ แห่งหนรูปแบบการใช้งานวัสดุ IoT มีการก้าวหน้า เป็นสิ่งกลมๆผลัดกันณงานยกสถานภาพการบริหารสั่งการส่วนประกอบพื้นฐานเพื่อจะประชาชนเจียรอีกดีกรี เหตุฉะนี้ตั้งแต่ชันษา 2016 ดีฉันแล้วก็ครอบครองรายเริ่มแรกสถานที่พัฒนาข่ายงาน AIS Narrow Band – Internet of Things สถานที่ครบครันรับการใช้งานกับดักเครื่องมือเครื่องใช้กับบริการ IoT ได้หลังจากนั้นอย่างครบถ้วนความสามารถติดตามหลักเกณฑ์ชั้นสากล “จากทั้งปวงตรงนี้แล้วจึงเชื่อครอบครองมากแหว แผน Smart Parking ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น แห่งขั้นโครงการต้นแบบตอนนี้ ยิ่งไปกว่านั้นจักสำเร็จจรรโลงมอบสถาบันการศึกษาได้มาได้โอกาสปฏิรูป Innovation Idea ชนิดครอบครองรูปธรรมได้มาต่อจากนั้น อีกต่างหากเป็นจุดกำเนิดสร้างการเปลี่ยนแปลงปันออกบังเกิดแก่แนวทางด้านสั่งการจัดการ การจราจรของบุรีขอนแก่นและแหลมทองได้มาชนิดได้จริงเค้ง” NewsIoTKKUAISSmart parking