AIS นำทางวิธีตั้งค่าระบบโทรศัพท์มือถือปิดป้องกันสตงมก่อกวนในที่ iMessage

จากในกรณีที่ระยะนี้ มีแนวทางผู้ใช้งาน iPhone ในหลายด้าว มีกรรมสิทธิ์เรื่องเหตุสคานมใน iMessage เพราะว่าไม่ฉลาดตัวการ และเกิดความกังวลถึงความปลอดภัย ในประเทศประเทศไทย มีลูกค้าที่ถือมากมายเครือข่าย พบพานปัญหาเช่นกัน AIS รู้จดความกังวลดังกล่าว และเร่งควานสาเหตุสรรพสิ่งโจทย์พอให้ลูกค้าสำคัญใจในที่การใช้งาน เพราะว่าตะขอกราบเรียนกล่าวย้ำในชั้นแรกว่า เรื่องความสขื่อมเหล่านั้นไม่ได้ไม่ผิดส่งจาก AIS เช่นนี้ ผู้ใช้งานสมรรถป้องกันหัวเรื่องข้อความสเสาค้ำมดังกล่าช้าว ได้มา 2 กรรมวิธี ดังนี้1. บล็อกผู้ส่งเหตุ (Block Sender) โดยเข้าสถานที่ รายการอาหารเหตุ → ดึงขึ้นงานสนทนา → กระทบผู้ติดต่อสถานที่ชั้นบนสิ่งของงานพูดจา → แตะ i → แตะชื่อเสียงเรียงนาม เลขโทรศัพท์ หรือ ที่อาศัยอีเมล เคลื่อนที่ไปสถานที่ด้านล่างสุดของจอ ต่อจากนั้นแตะกีดกัน 2. ทำให้หยุดการใช้งาน iMessage โดยเข้าที่ เมนูอาหารตั้งค่า → เลือกข้อความ → เคลื่อนที่แปลง (ใช้แก่ที่)หยุดแห่งเมนู iMessageเช่นนี้ แนะนำตัวมอบนวดกล่าว (Report) iMessage ที่มีสัณฐานเข้าไปตาข่ายสขื่อมหรือไม่ก็ความกาก สมมติว่าครอบครองขนมจากบุคคลแห่งไม่ได้ถูกจดหมายอยู่ในแอปฯ บัญชีรายชื่อ เพราะว่าเมื่อเข้าไปแห่ง รายการอาหารข้อความ → ถกงานสนทนา → จะมองเห็นลิงก์ “เช้าดุดำรงฐานะเศษ” ภายใต้ข้อความ → กระทบรุ่งแจ้งดุเป็นกาก → กระทบหักกับเช้าตวาดดำรงฐานะเศษ หลังจากนั้นเล็กพข้อความจะส่งต่อข่าวด้วยกันเหตุสรรพสิ่งผู้ส่งจากไปยัง Apple ด้วยกันหักความจากอุปกรณ์สิ่งของประสกเอ็งAIS ตะขอประกันดุ บริษัทให้ความสำคัญสุดกำลังกับการปกป้องข้อมูลเฉพาะบุคคลสิ่งของผู้ใช้ เพราะได้มาเจริญรอยตามกับตรวจทานกรรมวิธีการรักษาสวัสดีขั้นสูงสุดติดตามมาตรฐานชั้นสากลอย่างต่อเนื่อง แล้วจึงขอร้องผู้ใช้ด้วยกันกลางเมืองช่วยสำคัญใจและเลื่อมใสที่หลักเกณฑ์การรักษาความปลอดภัยที่กองกลางทำงานตลอดมา PR Newsaisสขื่อมiMessage