AIS จับมือ Robowealth ปรับปรุง E-wallet เพราะวางเงินแห่งแอปฯ Odini

หัวหน้าปรัธท้องนา ลีลพนาง หัวหน้าพวกผู้บริหารหมวดผู้ใช้ทั่วไป กองกลาง แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มวลชน) (พาม) อธิปชลเดช เขมะกลางคืนท้องนา คณะกรรมการกงสี กับสำคัญเจ้าหน้าที่สั่งการ กองกลางหลักทรัพย์คนกลางกลุ่มให้ทุน ป่องโบเวลธ์ กำหนด (กลาง) อธิปความมีชัยกรอมเสียง์ จ.คุโปนคลุมรณ์ คณะกรรมการกองกลาง ด้วยกันสำคัญเจ้าหน้าที่การลงทุน กงสีหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายคณะให้ทุน โตโบเวลธ์ กำหนด (ทักษิณ)หัวหน้าปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าพวกเทศมนตรีหมวดผู้ใช้ธารณะ AIS ร่วมกับ หัวหน้าชลเดช ส่อนมะราตรีท้องนา คณะกรรมการกงสี กับประธานพนักงานสั่งการ หุ้นส่วนหลักทรัพย์คนกลางคณะลงทุน โตโบเวลธ์ ขีดคั่น ให้การสงเคราะห์กระบิลสารภาพชำระเงิน (e-wallet platform) บนบานศาลกล่าวแอปพลิเคชัน Odini ซึ่งครอบครองสิ่งใหม่ใหม่เพื่อที่จะการลงทุนต้นร่างโดยอัตโนมัติด้วย Robo-advisor รายแรกสิ่งของแหลมทอง เพื่อจะคลายจังหวะแจกคนไทยทุกคนเข้าถึงการลงทุนได้คล่องขึ้นไป โดยหมู่รับวางเงิน (e-wallet platform) ที่เจริญโดย AIS เอาใจช่วยอำนวยความสะดวกข้างงานวางเงินณการลงทุน แห่งหนใช้งานหวานคอแร้ง ใส ด้วยกันเชื่อถือได้ ซึ่งดำรงฐานะส่วนสำคัญแห่งหนเป็นเหตุให้การเกลี่ยท่าเรือการลงทุนอัตโนมัติได้ประการคล่องด้วยกันมีประสิทธิภาพ อันเป็นไปการพาดิจิทัลแพลตฟอร์มข้างการเงิน ก่อให้เกิดนวัตกรรมการลงทุน ที่เป็นสาวเท้าประธานข้าวของเครื่องใช้สินทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ สถานที่คลายขนมจากงานจับจ่ายใช้สอยในที่ชีวิตประจำวัน สู่งานจับจ่ายเพื่อที่จะการลงทุนคว้าประการเป็นรูปธรรม “วันนี้ AIS ได้มาสาวเท้าไปสู่บทบาทงานเป็นผู้ให้บริการ Advanced Digital Wallet Platform แก่ผู้ใช้ประเภทหน่วยงานและภาคงาน อย่างเต็มรูปแบบ เพราะว่าให้บริการเกี่ยวงานสั่งการE-Wallet ทั้งมวล แบ่งออกกับดักหุ้นส่วนที่ปรารถนามีระบบ E-Wallet payment ดำรงฐานะของตนเอง ไม่ว่าจะดำรงฐานะ งานสร้างบัญชี E-Wallet, งานเชื่อมต่อกระบิล E-Wallet กับดักกระบิลปะปนกัน ของแต่ละกงสี,บริการตรวจสอบหมายกำหนดการผ่าน E-Wallet เป็นต้น เพราะว่าทีมบุคลากรที่มีข้อความชำนาญปีก E-wallet platform กับมีความตระหนักในที่พฤติกรรมการชดใช้มือจับสรรพสิ่งคนไทยอย่างลึกซึ้ง ท้องที่กิจธุระกับหน่วยงานปะปนกัน แล้วก็ถือใจได้มาว่า จักมีกรรมสิทธิ์บริการ E-Wallet Payment สถานที่ซูบปัญหางานสิ่งของเธอ สถิร ด้วยกันได้มาตรฐานสากล” หัวหน้าปรัธนากเลยเวลาว “โอดินี่ (odini)” ดำรงฐานะบริการเพื่อจะการลงทุนในเงินทุนร่วมต้นร่างอัตโนมัติด้วย Robo-advisor ภายใต้เค้าโครงความคิด “ลงทุนสะดวก ได้ทั้งหมดมนุษย์” เพื่อให้คนไทยทั้งหมดเข้าถึงการลงทุนได้ “หวานคอแร้ง” แทบดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพร้อมเปิดบัญชีได้มาอย่างเจริญผ่านโทรศัพท์มือถือ หมู่จะให้ทุนให้ต้นร่างโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขสถานที่ผู้ลงทุนเลือกคัด เพราะว่าย้ำคดี “สะดวก” ผูกบัญชีกับหมู่ Mobile Banking สิ่งของธนาคารชั้นยอดแห่งหนมีอยู่จากนั้นคว้าขวับ ช่วยให้ให้ทุนได้ทุกที่ตลอดเวลา หมายรวมสามารถตั้งเงื่อนไขให้ทุนทุกเดือนภาพร่างอัตโนมัติ Dollar Cost Averaging (DCA) เพื่อทวีหลักเกณฑ์การลงทุนติดสอยห้อยตามแผนการกำหนดวาง โดยแห่งหนกรรมวิธีปฏิบัติการทุกขบวนการสรรพสิ่ง Robo-advisor ประกอบด้วยเรื่อง “เชื่อได้ถือ” เนื่องจากไม่ผิดก่อสร้างจากโมเดลทางการเงินซึ่งเป็นที่ยอมรับในชั้นสากล อีกรวมหมดขบวนการงานก่อ Asset Allocation กับการเลือกเฟ้นทุนทรัพย์ร่วมมีความโปร่งสบายใส สามารถวิเคราะห์คว้าโดยตรงจากเว็บไซต์ของหุ้นส่วน นวัตกรรมนวชาตเพื่อการลงทุนภาพร่างโดยอัตโนมัติด้วย Robo-advisor รายเริ่มแรกสรรพสิ่งประเทศไทย ภายใต้กรอบความคิด “ลงทุนคล่อง คว้าทั้งหมดคน” เจาะผู้ลงทุนรายย่อย ชี้คนไทยส่วนมากอยากลงทุน แต่ว่าฉีกทางในที่การเริ่มแรกแห่งหนคล่องด้วยกันคล่อง จึงปั้นแอปพลิเคชันคลี่คลาย​ Pain Point ปีกการลงทุนต้นร่างครบวงจร บรรยายการเปิดบัญชีผ่าน Smartphone แนะนำส่วนสัดการลงทุนแห่งหนสมควร (Asset Allocation) ลงทุนในท่าอากาศยานทุนรอนร่วมให้ต้นร่างอัตโนมัติตามเงื่อนไขแห่งหนผู้ลงทุนคัด พร้อมกับเกลี่ยส่วนสัดพอร์ตแบ่งออกประกอบด้วยข้อความทัดเทียมอยู่เทียบเท่า ด้วยทุนรอนเริ่มต้นเช่นเอ็ดโพกหัวพระบาท เก็งลุ่มหลงนักลงทุนรายย่อยเข้าไปใช้บริการได้มาเปล่าด้อย 200,000 ราย ใน 3 ชันษา PR News

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/200312_Pic01_AIS_PLAY_ส่งเพ็กเกจใหม่_กระชากใจกว่าเดิม.JPG

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/200312_Pic02_AIS_PLAY_ส่งเพ็กเกจใหม่_กระชากใจกว่าเดิม.JPG