AIS คัดเลือกวัวราช ริเริ่มตั้งขึ้น “AIS Contact Center Development & Training Arena” ใจกลางสร้างการทำงาน สนับสนุนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1,000 โล้นเท้าถือเอาว่างบประมาณออกทุนสรรพสิ่ง ‘AIS Contact Development & Training Arena’ หรือไม่ก็ ACC ศูนย์กลางการพัฒนาพนักงานการทำงานบริการด้วยกันศูนย์ Contact Center ที่ใหม่ อีกด้วยเนื้อที่ 18,000 ตารางเมตร เพราะว่ามีเป้าหมายในที่งานขจรขจายอวัยวะเหตุรู้เและเปิดโอกาสในที่งานก่อสร้างกิจธุระสู่งัวราชกับภาคอีสาน ซึ่งภายในประกอบด้วยศูนย์ฝึกอบรม Development & Training center ถึง 19 ห้องหับ รองรับจำนวนรวมครูฝึกอบรมบ่มนิสัย ตลอดบุคลากรของเอไอเอส ร้านขายของเทเลวิซ และพาร์ทเนอร์ ที่หมุนเวียนเข้า มากกว่า 500 คนทาบทิวากาล เพื่อที่จะบ่มเพาะพนักงานปีกการทำงานบริการขนมจาก AIS Trainer ตัวยงที่ประกอบด้วยกรณีเชี่ยวชาญ เธอสมชัย เลิศจริงสิ่งกลมๆค์ สำคัญพนักงานบริหาร หุ้นส่วน แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กำหนด (มหาชน) ไม่ก็ เอไอเอส กล่าวว่า “เป้าประสงค์สรรพสิ่งอีฉัน ถือเอาว่า การนำสมรรถนะด้าน Digital Infrastructure ครบถ้วนอวัยวะความรู้ในที่สายงานบริการสื่อสารโทรคมนาคม กระทั่ง 25 พรรษา ลงมาช่วยเหลือสร้างความแข็งแข็งจ่ายแก่ด้าว เช่นกันความคิดเห็น Digital for Thais พอให้ “ทรัพยากรรองกระทรวงคมนาคมล” ที่นับว่าเป็นอีกหัวอกหัวใจหลักเขตที่การขับกรีธาแดนท่ามกลางระยะเวลาที่ Digital Disruption อีกทั่วอีกทั้งประสบความสำเร็จขจรขจายตัวความฉลาดจากศูนย์กลางจากไปสู่ระดับภาค สร้างความยุติธรรม ดำรงฐานะบันดาลใจให้คนรุ่นหลังสถานที่กำลังเรียนรู้สิงสู่ในที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือไม่ก็ ทำความเข้าใจสถานที่กรุงเทพมหานคร แต่ตกลงใจกลับกระทำแห่งปิตุภูมิสิ่งของตัวเอง ซึ่งเป็นมั่นเป็นเหมาะดุจักเป็นเหตุให้ทั่วจังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทรัพยากรคนแห่งพร้อมจักนำตัวความรู้ลงมาเจริญถิ่นกำเนิดเพิ่มเต็มที่ขึ้น” แนวคิดอาคารสีเหม็นเขียว ตามมาตรฐาน LEED ตึก AIS Contact Center Training & Arena ประกอบด้วยพื้นที่ยิ่งกว่า 18,000 ตารางเมตร ได้มีงานจัดตั้งขึ้นลงมาตั้งแต่ปี 2013 โรงเรือนมีส่วนสูง 6 ระดับ ซึ่งชั้นแห่ง 5-6 อยู่ที่ระหว่างการวางแผนขยายออกลูกไปในภายหน้า เพื่อจะรองเจ้าหน้าที่สถานที่เพิ่มมากขึ้น สื่อจดเป้าประสงค์ที่การสร้างการทำงานแปลนยืดยาว (Sustainability) ประกอบด้วยการก่อสร้างเช่นกันกรอบความคิดการดำรงสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างเหตุสมดุลระหว่างงานกระเหม็ดกระแหม่กำลังแรงงานกับทรัพยากรธรรมชาติกับดักการใช้จ่าย อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกันคุ้มค่าที่สุดตามกฏเกณฑ์ LEED – Leadership in Energy and Environmental Design แห่งย้ำการตอบสนองความต้องการของผู้คนในที่ช่วงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่งานคัดฐานโรงเรือนมอบเหมาะสำหรับแนวลม การนำแรงงานหมดจดลงมาชดใช้ทดแทนมอบก่อเกิดประโยชน์บริบูรณ์ เป็นต้นว่า ใช้คืนกำลังไฟฟ้าขนมจากแสงแปลบปลาบวันอาทิตย์ (Solar Energy) สถานที่เข้าประจำที่ไว้ข้างบนของตัวตึก, ระเบียบรักษาน้ำเน่าสถานที่สามารถนำธารกลับใช้เดินสะพัดได้ การชดใช้กระจกรอบโรงเรือนสถานที่ก่อจากเครื่องมือกักคุมความร้อน และพิทักษ์คดีตอนเย็นข้างในเนื้อตัวตึกราม เป็นเหตุให้สนับสนุนตัดทอนงานใช้สิ่งของเกลี่ยท่าทีได้ นอกจากนี้อีกทั้งให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ ริเริ่มตั้งแต่งานออกแบบเนื้อที่และเฟอร์นิเจอร์สถานที่เหมาะสมกับดักร่างกายกับสัณฐานกิจธุระที่สร้าง มีการเคลื่อนที่กายในที่ระหว่างทำงาน อีกด้วยบันไดที่เชื่อมโยงระหว่าง 2 โรงเรือนสอง แทนที่การใช้คืนลิฟท์ ในคอนเซ็ปท์ “Stairway to Excellence (สาวเท้าไปสู่ความดีเยี่ยม)” รวมไปถึงเนื้อที่กว้างขวางแดนดินรอบๆ ตึกสถานที่จรรโลงการบริการร่างกายอย่างใกล้ชิดธรรมดา ทำไมแล้วก็คัดเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่ตั้ง ACC? เจ้าเอ็งสาสมชัย สูงสุดสุทธิจุดค์ ให้เสียงว่า “ก็เพราะว่านครราชสีมามีศักยภาพในที่สภาพเมืองแห่งมีขนาดของ GDP มากกว่า 2.65 แสนล้านตีน นับได้มาว่าเทอะทะสุดขอบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยกันณ เวลานี้เองก็กำลังกายก่อเกิดการลงทุนทีเทอะทะ ตลอดจากภาครัฐ ในข้างการติดต่อสื่อสารขนส่ง ชนิด มอเตอร์เวย์ หรือไม่ก็ รถไฟรางหญิบ รวมไปถึงภาคเอกชน เช่น งานเปิดตัวของห้างครบทั้งปวงห้างสรรพสินค้าเฉก ซึ่งทำเอาทั้งหมดสิ่งของตลาดแรงงาน ประกอบด้วยความปรารถนาเจ้าหน้าที่ปีกการทำงานบริการสูงศักดิ์มาก อีกตลอดนครราชสีมาเชื่อมต่อกับดักจังหวัดแห่งมีมหาวิทยาลัยด้วยกันสถาบันการศึกษา ที่จะทำเอานิสิต นักศึกษาทวีคูณจังหวะทางอาชีพเจริญ ดังนั้นงานสถานที่เข้ามาอยู่สถานที่งัวราช ก็เท่าๆ กับมารับกับเอาใจช่วยสร้างการทำงานให้คนวงในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนเจริญความสามารถ ตัวปัญญา สร้างอำนาจสิ่งของทรัพยากรบุคคล ซึ่งมิใช่เพียงเพื่อจะเอไอเอส ทว่าเพื่อจะอนาคตกาลแห่งแช่มชื่นของคนวงในพื้นที่ จังหวัดจังหวัดนครราชสีมา และภาคอีสาน แห่งกำลังสาวเท้าไปสู่คดีครอบครองมหานครด้านการติดต่อสื่อสาร การขนย้าย ด้วยกันเป็นทางเข้าออกสู่ AEC AIS Contact Center Development & Training แบ่งแยกดำรงฐานะ 5 อาณาเขต ดังนี้ อาณาเขตสถานที่ 1: AIS Development & Training Center Arena ด้าน Customer Service ที่เริ่มแรกแห่งเทอะทะและทันสมัยแรงกล้าที่พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ รองงานเดินสะพัดสิ่งของผู้ฝึกอบรมได้มากกตวาด 500 มนุษย์ประกบทิวากาล เช่นกันหนทางห้อง ทั่ว Lecture Type, Auditorium type กับ Workshop Type จรด 19 ห้องหับ เพราะแต่ละห้องหับจักขนานนามติดตามชื่ออัญมณีกระยาเลย อีกด้วยบรรยากาศการเรียนเหมือนกับแน่ๆต้นฉบับ On the Job Training เนื้อที่สถานที่ 2: AIS Work Space เป็นหลักแห่งถกด้วยกันไม่มีค่าจับจ่าย เพื่อให้คนรุ่นใหม่ นิสิต นิสิต มาชดใช้เป็นแห่งเรียนรู้จากรายงานด้านเทคโนโลยีมากกว่า 1,000 เล่มขนมจากห้องสมุด ท่ามกลางเครื่องอำนวยความสะดวก อาทิเช่น AIS SUPER WiFi ความรวดเร็วบริบูรณ์จด 650 Mbps ด้วยกัน Meeting Room เนื้อที่แห่ง 3: AIS Exhibition สัมผัสเทคโนโลยี Digital ล่าสุด เป็นต้นว่า IoT, Chat Bot เปลี่ยนเค้าโครงความคิด Digital for Thais เป็นต้นว่า App อสม.จรรโลงสุขภาพอนามัยคนไทย, ฟาร์มเปรม เรือแพล็ตแบบฟอร์มองค์ปัญญากับ Online Market Place เพื่อจะเกษตรกร, ดิจิทัลคอนเทนต์สถานที่ครบถ้วนตลอดสาระประโยชน์ปัญญาและความรื่นเริงสนาน สร้างเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนปันออกเด็กประเทศไทย ผ่านกล่องดิจิทัลโทรทัศน์สานมลัก สานความฉลาด เช่นกัน Innovation Idea ขนมจากก๊ก StartUp อาณาเขตสถานที่ 4: AIS Contact Center Operation เนื้อที่จัดการร่าง 24×7 สรรพสิ่ง Agent Call Center แห่งรับอนาคตคว้าจรด 1,700 มณฑป ซึ่งณ เวลานี้มีบุคลากรที่พร้อมจัดการแล้วกระทั่ง 700 มนุช ครบครันความสามารถแห่งงานรับสายผู้ใช้คว้าฐานว่า 4 เลี่ยนล่าช้าต่อจันทร์ บริเวณที่ 5: AIS Hall of Wellness พื้นที่เพื่อจรรโลงคุณภาพชีวิตสิ่งของพนักงานปันออกมั่นคงรวมหมดสกนธ์ จากการคว้าออกกำลังกายกับเครื่องมือเครื่องใช้ Fitness มาตรฐาน ด้วยกันเสถียรขนมจากข้างในอีกด้วย สปา, โยคะ ซึ่งพื้นที่แห่งด้านนี้ประกอบด้วยไว้เพราะบุคลากรขนาดนั้น ดิฉันคร่ำเคร่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดสิ่งของเข้าสังคมที่จะก่อสร้างรวมหมดคุณภาพชีวิตแก่ที่สาธารณะเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของเอไอเอสกับสรรพสิ่งหน่วยงานแห่งเกี่ยวพันก่อสร้างการก้าวหน้าแก่เศรษฐกิจ ตลอดในระดับเมือง สู่ชั้นประเทศสิ่งจักนำมาซึ่งการก้าวหน้าประการยั่งยืนต่อไป หิวเข้าร่วมกับดัก AIS จำเป็นจะต้องทำเช่นไร? สมรรถรวมครอบครองส่วนใดส่วนหนึ่งสิ่งของ AIS ถึงที่กะไว้ AIS Contact Center, Development & Training Arena ผ่านระเบียบจัดการบริหารสมัครงานได้ตถ่ายแบบระยะเวลาเปลี่ยนทางออนไลน์ ตั้งแต่การกรอกใบสมัครงาน ทำแบบทดสอบ นัด สัมภาษณ์เปลี่ยนวิดีโอศอล หมายรวมเช้าเอาท์พุตสมัครงาน ครบครันส่งสิ่งพิมพ์เพราะเข้าทำงาน อ่านข้อปลีกย่อยทำให้ดีขึ้นถึงที่เหมาะ https://recruit.aisมันสมองcoมันสมองth/accregister NewsGrowThailandEnterprise

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg