AIS กับ dtac ชำระคุณค่าระลอกคลื่นความถี่ ครบครันยอมรับใบอนุญาตขนมจากสำนักงาน กสทช.

นายฐากร ตัแห่งฑสิทธิ เลขาธิการคณะกรรมการกิจจานุกิจกระจายเสียง ภารกิจทีวี กับกิจจานุกิจโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (21 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2563) กงสี แอดวานซ์ รวดเร็วร์เลส เน็ทเวอร์ค กำหนด หรือ AWN ผู้ชนะการประมูลลูกคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz กับบริษัท ดีแทค ตรีเน็ต ขีดคั่น หรือไม่ก็ DTN ผู้พิชิตการประมูลระลอกคลื่นความถี่น่าน 26 GHz คว้านำทรัพย์สินเสนอราคาคลื่นความถี่ลงมาชำระและรับสารภาพประทานบัตรจากที่ว่าการคณะกรรมการการงานกระจายเสียง ภารกิจโทรทัศน์ และภารกิจโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ดีแทค ตรีเน็ต จ่ายคุณประโยชน์เสนอราคาระลอกคลื่นความถี่น่าน 26 GHzผู้เป็นใหญ่ชามัด เมห์โรทหยุด สำคัญพนักงานสั่งการ ดีแทค ชำระคุณค่าแข่งขันลูกคลื่นความถี่เพราะการงานโทรคมนาคมน่าน 26 GHz แห่งแข่งขันชนะ 2 สัมปทาน ปริมาณ 974,128,001.07 พระบาท แก่ กสทช. จากการประมูลระลอกคลื่นความถี่นายเมี่ยงมัด เมห์ป่องทรา สำคัญเจ้าหน้าที่ว่าการ บริษัท โทตะแคงิ่ล แอ็คซวดเซ็ส คอมพอกพูนิเคชั่น ขีดคั่น (กลุ่มคน) หรือว่าดีแทค กล่าวว่า “ผู้ใช้ดีแทคมีสิทธิ์ความชำนาญใช้งานดาวน์โหลดแห่งมีกรรมสิทธิ์การตกลงว่าเร็วแรงกล้าณแหลมทอง* งานคว้าลูกคลื่นความถี่สูงศักดิ์เขต 26 GHz ทำให้ดีแทคมีคณะระลอกคลื่นความถี่สถานที่สมบูรณ์ตลอดย่านเสื่อมถอย-กลางๆ-รุ่งเรือง เพื่อปฏิรูปคุณภาพบริการ ด้วยกันความชำนาญความรวดเร็วรุ่งเรืองถัดจากณอนาคต”ดีแทคสำคัญใจที่จะรั้งขึ้นบริการ 5G แห่งเนื้อที่แห่งหนจำกัดถลกให้บริการในที่ระยะแรก กะแหวจักถลกให้บริการอย่างกับ3 เดือน 2 ปี 2563 พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายยุคปัจจุบันแจกสารภาพส่งประกาศดีขึ้นจรด 3 เสมอ ดีแทคจักปฏิรูปวงจรข่ายช่วงปัจจุบัน พร้อมด้วยการเร่งคลาย Massive MIMO เทคโนโลยีความไวดำเกิงอย่างต่อเนื่องในที่พื้นที่ใช้งานแออัดทั่วราชอาณาจักร กับคลายโครงข่ายเพื่อให้บริการทวีอีก 3,400 สำนักงานโคนเพื่อการใช้งาน 4G ระลอกคลื่น 2300 MHz แห่งหนให้บริการบนบานศาลกล่าวคลื่นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเกี่ยวพันระลอกคลื่น 26 GHz – คลื่น 26 GHz หรือ mmWave ครอบครองลูกคลื่นความถี่สูงศักดิ์แห่งประกอบด้วยความสามารถพิเศษ เหมาะกับการใช้งานความเร็วมากมายเพื่อจะรับสารภาพส่งข่าว กับสามารถเพิ่มพูนความเก่งกาจในที่การรับการใช้งานณปริมาณมากพร้อมกับมีความเที่ยงตรงแห่งการใช้งาน เพื่อที่จะรองรับสิ่งใหม่ 5G กระยาเลย วันข้างหน้าได้อย่างถ่องแท้ โดยสามารถเอามาปรับปรุงคอนตะแคงนท์ร่วมกับงานใช้ VR หรือว่า AR, การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงศักดิ์ณเนื้อที่ใช้งานแออัด อาทิเช่น คอนเสิร์ต รวมถึงดีไซน์บริการ 5G เพื่อจะสาธารณสุขแห่งแห่งหนห่างไกล เป็นอาทิเกี่ยวข้อง Massive MIMO technology – Massive MIMO รวมความว่าเครื่องไม้เครื่องมือรับสารภาพส่งสัญญาณสถานที่เอาใจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย 4G บนบานลูกคลื่น 2300 MHz (บริการบนระลอกคลื่นทีโอที) แบ่งออกประกอบด้วยคุณลักษณะสูงศักดิ์ และอีกทั้งเพิ่มพูนความเก่งกาจ (Capacity) ณงานให้บริการอินเทอร์เน็ตความไวดำเกิง โดยเฉพาะณเนื้อที่แห่งประกอบด้วยผู้ใช้งานแออัดและบริเวณตึกสูงชนิดณเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นแห่งแห่งมีความมุ่งมาดปรารถนาใช้งานข่าวแห่งจำนวนมาก การพาเทคโนโลยี Massive MIMO มาใช้ถือเอาดำรงฐานะสาวก้าวสำคัญสิ่งของอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมแหลมทอง เพื่อรองรับการใช้งานยุคอินเทอร์เน็ตความไวสูงศักดิ์สู่ 5G เพราะผู้ซื้อทั้งหมดAIS ชำระเงินคุณประโยชน์ลูกคลื่นความถี่ 2600 MHz โอกาสแต่ต้นบริษัท แอดวานซ์ เร็วร์เลส เน็ทเวอร์ค หรือ AWN แห่งกลุ่มเอไอเอส จับโดยผู้เป็นใหญ่สาสมความมีชัย อุดมสุทธิวงค์ สำคัญพนักงานบริหาร วางเงินคุณค่าประมูลประทานบัตรคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz หนแห่งหน 1 ปริมาณ 2,093,027,000 พระบาท (หญิบโพกผ้าเก้าสิบไตรเลี่ยนคู่หมื่นเจ็ดโพกผ้าบาทาเต็มจำนวน) (ร่วมแวต) ขนมจากราคาประมูลทั้งมวล 20,930,270,000 บาท (ญิบหมื่นเก้าร้อยสามสิบเลี่ยนญิบแสนเจ็ดหมื่นบาทาครบ)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อีกด้วยหนังสือค้ำประกัน โดยมีนายฐามือ ตัในที่ฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการภารกิจกระจายเสียง ภารกิจทีวี และการงานโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดำรงฐานะผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการ กสทช.ดังนี้ จากการร่วมประมูลประทานบัตรให้บริการ 5G ครั้นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เอไอเอส มีกรรมสิทธิ์การจัดแบ่งลูกคลื่นความถี่ เหตุฉะนี้- คลื่นความถี่ 700 MHz จำนวน 1 คณะ (2 x 5MHz) รวม 10 MHz ช่วงความถี่วิทยุ 733 – 738 MHz กับ 788 – 793 MHz- คลื่นความถี่ 2600 MHz ปริมาณ 10 คณะ รวม 100 MHz ตอนความถี่วิทยุ 2500 – 2600 MHz- คลื่นความถี่ 26 GHz จำนวน 12 พวก ร่วม 1200 MHz ระยะความถี่วิทยุ 25.2 – 26.4 GHzมีผลปันออกเอไอเอสหยัดยืนเท้าหน้าเครือข่ายชั้น 1 สิ่งของแดนสถานที่ครอบครองลูกคลื่นความถี่ในที่การให้บริการ 4G ด้วยกัน 5G เต็มแรงแรงกล้าณอุตสาหกรรม รวมถึงสิ้น 1420 MHz (เปล่าสรุปสมรู้ร่วมคิดกับพาร์ทเนอร์) พร้อมข้อมูลรุดหน้าปฏิรูปวงจรข่าย 5G แห่งงดงามตกขอบทั่วราชอาณาจักร เป็นรายแรก เพื่อจะคนไทย เพราะวางแผนงบออกทุนเบื้องต้น ปริมาณ 10,000 – 15,000 เลี่ยนบาท ในที่ระยะ 12 เดือนข้างหน้า PR NewsAISdtac

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/200319_Pic_02_Aunjai_Asa_Mask_DIY.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/200319_Pic_07_Aunjai_Asa_Mask_DIY.jpg