Airbnb เอาใจช่วยควานงานมอบบุคลากรที่ไม่ผิดไล่

การกระจัดกระจายสิ่งของ COVID-19 ส่งผลแตะต้องในวงกว้างอายุมากงานในที่มากมายภาคซีก ธุรกิจการสัญจรดำรงฐานะส่วนหนึ่งส่วนใดที่ครอบครองผลกระทบกระเทือนต่อหน้า และ Airbnb ผู้ให้บริการกันที่เอาแรง ก็ได้สารภาพผลกระทบอย่างแรงขนมจากงานซบเซาของธุรกิจท่องเที่ยวแห่งหน ‘หยุดชะงัก’Airbnb ได้มาข่าวสารงานถอดออกจากตำแหน่งพนักงานกว่า 1,900 ราย ไม่ก็คิดดำรงฐานะ 1 แห่ง 4 ของหุ้นส่วน ดังที่ได้เงินเสียเงินกระทบอย่างหนักจากการเดินทางสถานที่ซบเซา แม้จะมีกรรมสิทธิ์เงินช่วยเหลือกว่า 2 โพกกล้อนดอลลาร์แล้วจึงตาม”อิฉันพละสิงสู่ในที่รุนแรงสถานที่ควรลำบากใจสุดโต่งในช่วงชีวิตสรรพสิ่งชาวเรา” Brian Chesky ซีอีโอสรรพสิ่ง Airbnb บอกในหนังสือจดพนักงาน “งานของ Airbnb ครอบครองผลกระทบอย่างหนัก คาดการณ์ล่วงหน้าว่าผลประกอบการสิ่งของดิฉันในชันษาตรงนี้จักต่ำกว่าเศษหนึ่งส่วนสองสรรพสิ่งปีเดิม”Airbnb ได้ออกลูกมาตรการมากมายประเด็นเพื่อจะสงเคราะห์พนักงานแห่งหนไม่ผิดถอดออกจากตำแหน่งในที่คราวนี้แบ่งออกได้มาเต็มแรงแรงกล้า อาทิ บุคลากรจักมีกรรมสิทธิ์ดอกล่วงหน้า 14 อาทิตย์ ด้วยกันทดกับอีก 1 อาทิตย์แห่งแต่ละชันษาที่ทำการมา หรือไม่ก็ทำให้ดีขึ้นตามใจเทศบัญญัติของแต่ละด้าว กับสนับสนุนค่าใช้จ่ายรับรองสุขภาพอนามัยประกบอีก 12 พระจันทร์เพราะเจ้าหน้าที่ในที่สหรัฐฯ หรือไม่ก็จนปลายปี 2020 เพราะว่าบุคลากรชนชาติอื่น เป็นอาทิพร้อมกันนี้ Airbnb ยังได้ยกขึ้นหน้าเว็ยกทรงยชื่อพนักงานแห่งหนถูกให้ออกบางส่วนแห่งหนยอมรับเปิดเผยข่าวสาร เพราะว่าจะจัดโชว์ชื่อ ยศ กับลิงก์จากไปอีกต่างหากโปรแฟ้มต่างๆ สรรพสิ่งเจ้าหน้าที่คนเด่นบอก เพื่อเอาใจช่วยแบ่งออกเจ้านายสมรรถเข้ามาดูก่อนยละเอียดกับคัดอดีตเจ้าหน้าที่สรรพสิ่ง Airbnb เข้ารวมพวกได้Airbnb อีกต่างหากร่วมกับหุ้นส่วน RiseSmart เพื่อเอื้อเฟื้อเจ้าหน้าที่ในที่งานเคลื่อนย้ายเข้าอีกต่างหากที่ทำการใหม่ และประกอบด้วยงานปันออกพนักงานได้ลงลายมือชื่อร่วมโครงการแห่งการสนับสนุนผู้ร่วมงานที่ไม่ผิดขับไล่แห่งการหากิจธุระนวชาตยิ่งไปกว่านั้นงานสงเคราะห์ด้านการหางานหลังจากนั้น Airbnb อีกทั้งอวยแบ่งออกบุคลากรแห่งหนถูกถอดออกจากตำแหน่งสามารถนำ MacBook สถานที่กองกลางแบ่งออกไป จากไปใช้งานได้มาเพราะว่าไม่ต้องคืน”การสัญจรในที่แหล่งหล้าใบใหม่นี้จักแตกต่างขนมจากเก่าก่อน และ Airbnb จำเป็นต้องปรับตัว” Brian Chesky กล่าวแหล่งข้อมูล: CNBC NewsAirbnb

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/airbnb-alumni_9191287.png