Agoda ปลดบุคลากรกระทั่ง 1,500 มนุชตลอดทวีปเอเชีย จากสารพิษ COVID-19

Agoda เรือแพลตฟอร์มดั้นด้นออนไลน์อสุราเทอะทะสรรพสิ่งทวีปเอเชีย ให้ความเป็นไทบุคลากร 1,500 คน โดยจอห์น ชุดชั้นในเวียน์ CEO สิ่งของ Agoda ได้เล่าตวาดนี่จักเป็นครั้งแรกด้วยกันครั้งสุดท้ายแห่งหนเขาจะปล่อยบุคลากรขนมจากผลกระทบกระเทือนสิ่งของงานกระจัดกระจายไวรัส COVID-19ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้ประกอบด้วยการตัดทอนเงินลงทุนแห่งปีกอื่น ๆ นอกจากนั้นการปลดพนักงานไปบ้างหลังจากนั้น รวมทั้งทางจอห์น เสื้อชั้นในเวียน์เองก็ได้ตาขอไม่รับเงินดวงเดือนทั้งปีตรงนี้ แต่ความกระทบกระเทือนดูเหมือนจะแรงกว่าที่ทางหุ้นส่วนคว้าทำนายเก็บ เป็นเหตุให้มุขหุ้นส่วนนั้นจำต้องใช้มาตรการปล่อยพนักงาน เพราะว่าการปลดบุคลากรแห่งโอกาสนี้คิดดูเป็น 25% สิ่งของบุคลากรทั้งหมดสรรพสิ่ง Agoda กับนอกเหนือจากการปลดออกพนักงาน เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสทั้งเพจักตัดทอนค่าจ้างรายเดือนกระทั่ง 20% นับจาก 1 มิถุนายนเป็นต้นเจียร“วันนี้ บริษัทจักจำต้องรักษาสมบัติแจกได้เติบโต เพื่อจะแห่ง Agoda จะสามารถผ่านพ้นร้ายแรงกับซักซ้อมสำหรับระยะยาว มุขบริษัทจักจำเป็นต้องปรับโครงสร้างมาก ๆ กรุ๊ป เพื่อปรับนิสัยกับดักครรลองนวชาตสรรพสิ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งนี่ได้ผลตัดสินใจแห่งเหนื่อยยากจัง แต่มุขหุ้นส่วนจักต้องลดเจ้าหน้าที่กว่า 1,500 คน”ซึ่งทาง Agoda ตกลงเล่าถึงกลยุทธ์นวชาตที่จะเพิ่มความหยุ่นจ่ายกับดักการสัญจรเติบโต เพราะทางกงสีคว้าประมาณการตวาดอุตสาหกรรมการสัญจรตรงนั้นจักกลับมา ริเริ่มจากการเดินทางภายในประเทศดำรงฐานะชนิดจำเดิม โดยเขาจะทำให้เสมอทีมเจ้าหน้าที่แจกกับความปรารถนาใหม่ ๆ ที่จะบังเกิดเพราะว่าพอจันทราเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทาง Agoda ได้มาช่างบริการ EasyCancel ซึ่งทางผู้นกเขาเอาแรงจะมีสิทธิ์ความอ่อนตัวขึ้นที่งานจองที่เอาแรง และสามารถที่จะเพิกถอนงานเข้าไปพักได้ 24 มหุรดีก่อนกำหนดการเข้าเอาแรงแน่ๆ ๆ ซึ่งบริการใหม่จาก Agoda นั้นเกิดขึ้นมาเพื่อจะตอบรับความมุ่งมาดปรารถนาสรรพสิ่งลูกค้าที่มุ่งหมายเนื้อความยืดหยุ่ดมากขึ้นไปแห่งการจองที่พักเชิงอรรถ: Skift NewsAgodaTravelLayoffCOVID-19online-platform

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/agoda1.png