Adobe เล่าแบรนด์สนับสนุนก่อสร้างความผูกพันกับความเชี่ยวชาญแห่งงดงามกับดักผู้ซื้อในระยะ COVID-19

“การแจกความเชี่ยวชาญสถานที่สะอาดสุดขอบแจกกับดักลูกค้า” ตรงนั้นเป็นอันแห่งหนหน่วยงานการงานทั่วโลกกำลังวังชามองหาณช่วงวิกฤต COVID-19 ระหว่างที่ทุกคนกำลังประสบกับปรากฎการณ์ต่างๆอาทิ การชัรวมาเวียน์, Social Distancing, Work From Home ฯลฯ ประการแห่งหนไม่เคยบังเกิดลงมาก่อน ช่วงนี้เป็นช่วงสถานที่แบรนด์หรือไม่ก็การงานต่างๆจำเป็นจะต้องรำลึกถึงความชำนาญผู้บริโภค (CX) เป็นหลักระหว่างที่การไปธุรกิจก็คงยังไม่เข้าสู่รูปแบบธรรมดาๆด้วย การทำความเข้าใจเรื่อง data-driven (data-driven empathy) ดำรงฐานะชิ้นประธานที่แบรนด์น่าประยุกต์ใช้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงกลวิธีกระยาเลย ให้กับสถานการณ์ และมีบทบาทแห่งการแสดงความรับผิดชอบประกบรวมหมดลูกค้าและเข้าสังคม ซึ่งจักช่วยแจกธุรกิจปกป้องด้วยกันก่อสร้างสัมพันธภาพกับผู้ใช้ที่ในที่ช่วงเวลาแห่งหนเหนื่อยยากตรงนี้ช่วงปัจจุบันประกอบด้วยการงานมากมายที่กำลังวังชาทำสิ่งกลุ่มนี้ กับ “แจกความเชี่ยวชาญลูกค้าแห่งหนงดงาม” ณอุตสาหกรรมกระยาเลย เป็นต้นว่า สายการบินไม่ชาร์จค่าธรรมเนียมในที่การสับเปลี่ยน หรือไม่ก็เลื่อนที่แฟ้มข้อมูลทสิ่งของคนโดยสารสายการบินเป็นส่วนใหญ่ประกอบด้วยแนวนโยบายกวดขันกับดักคนโดยสารแห่งหนเลื่อนที่งานเดินทาง ไม่ก็เลิกเที่ยวบิน โดยรวมสายการบินจะเรียกดองค่าธรรมเนียมด้วยความเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมาแล้ว เสียแต่ว่าขนมจากวิกฤตที่เกิดขึ้นไปทำให้คนโดยสารจำเป็นจะต้องเพิกถอนงานดั้นด้นไม่ว่าจักประสบความสำเร็จดั้นด้นเพื่อที่จะการงาน หรือไม่ก็การพักผ่อนหย่อนใจ สายการบินแห่งหนมี CX-minded ไม่ก็ “ให้ความสำคัญกับดักความชำนาญผู้ใช้” จะกระทำเลิก ไม่ก็เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่นึกดูเงินปากถุงทวีคูณ“จากสถานการณ์สิ่งของ H1N1 ด้วยกัน Ebola เป็นเหตุให้อีฉันคว้าศึกษา ด้วยกันเตรียมพร้อมณการให้บริการคนโดยสารแห่งระยะวิกฤต ดีฉันได้ละเว้นเงินปากถุงงานเลิก ไม่ก็ผลัดกันแปลเที่ยวบินแจกกับดักผู้บริโภคที่ได้รับความกระทบกระเทือนตอน COVID-19 ด้วยกันดีฉันก็ได้เลิกเที่ยวบินณใสสัญจรของอิฉันณตอนวิกฤตตรงนี้เพื่อสนองตอบแนวนโยบายของประเทศชาติ ขณะเดียวกันดีฉันก็อัพเดทแนวนโยบายและเหตุการณ์สรรพสิ่งสายการบินให้กับดักผู้ใช้ชนิดทันท่วงที”ดีฉันคลายเครียดความวิตกกังวลของผู้โดยสารด้วยแนวทาง Peace of Mind เพราะการกล่าวการให้กำเนิดบัตรนวชาตแห่งหนไม่มีค่าธรรมเนียมประเพณีในกรณีที่คนโดยสารประสีประสากลางวันแรมรอนใหม่หลังจากนั้น ไม่ก็เปลี่ยนบัตรดั้นด้นกับดัก eVoucher เพื่อคนโดยสารที่ยังไม่มีกำหนดกลางวันดำเนินทาง” ใบรับเงิน เล็นช์, หัวหน้าข้างประสบการณ์ลูกค้าสรรพสิ่งช้าการโผบินเบันดลต้า กล่าว กิจธุระทอดตัวเโคนร์เทแม่น้ำ่กำลังถือสิทธิ์ความนิยมดำเกิงจังในที่ขณะนี้โรงภาพยนตร์จำเป็นต้องจอดให้บริการเพื่อหักห้ามการแพร่เชื้อ แม้ว่านั่นไม่ไหวบ่งเรื่องว่าพวกเขาจะจอดให้ความสนุกสนานกับผู้ใช้ Seattle Symphony แจกผู้ใช้ได้ดูการแสดงตัดนวมนุษยชาติดิล้อมรอบรอดคาสต์และไลฟ์ผู้หญิงมให้เปล่า จนกว่า Benaroya Hall จักหวนกลับเปิดใหม่อีกที“แห่งระดับนักดนตรี อีฉันเป็นตัวทั้งแห่งช่วงเวลาที่สะอาดกับขณะสถานที่เหนื่อยยาก เพื่อให้ “เครื่องดนตรี” ได้ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดณชีวิตินทรีย์มวลชนในที่ซีแอตเติลด้วยกันทั่วโลกแห่งหนลุ้นบรรเทาจิตใจแห่งขณะนี้ อีฉันเชื่อแหวของขวัญที่ต่อมนุชทั่วโลกแจกเข้าใจแถวเดียวกัน และให้กำลังใจกันได้มาลงความว่า “เครื่องดนตรี” อเล็กซานเดอร์ไวท์, ประธานกรรมการของ Seattle Symphony ทูลเป็นประจำต่อจากนั้นโรงภาพยนตร์จะเปลืองเวลา 60 ถึง 90 เวลากลางวัน เพื่อจะรอหนังฉายณโรงภาพยนตร์ ทว่า NBCUniversal คว้าเปลี่ยนโมเดลการฉายฟิล์มหนังนวชาตพอให้ทุกคนได้มาแลดูผิวหนังที่นิวาสสถานขวับผ่านการเช่าในยุค 48 ชั่วโมง ผ่านหุ้นส่วนในเครือ Comcast and Sky โดยทิวทัศน์ยนต์ “Trolls World Tour” เป็นทิวทัศน์ยนต์แรกสถานที่เปิดตัวด้วยกันให้บริการต้นเดือนเดือนที่ 4กับสำหรับผู้สถานที่จ่ายตั๋วหนังจากนั้นมีแพลุกลนที่จะดูผิวหนังในที่ขณะนี้ ผู้ให้บริการจำหน่ายบัตร Fandango คว้าทำขวัญกลับบริบูรณ์จำนวนรวมอายุมากลูกค้าแห่งหนจ่ายบัตรเสียแต่ว่าไม่ไหวดูโดยที่ไม่จำเป็นจำเป็นต้องต่อเนื่องคณะทำงานของเขาทั้งหลาย ทาง Fandango ยังขยายวันหมดอายุสำหรับผู้ใช้ที่จะใช้ Reward Money เช่นกันยิมและฟิตเนสแห่งหนยังคงห่วงใยคุณเทียมเท่าท่ามกลางงานทำให้หยุดให้บริการเพื่อหลบฉากงานแพร่กระจายของน้ำเชื้อ Covid-19 ยิมไม่ก็ฟิตเนสเป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งมีความหมายดามจิตใจและสรีระด้วยผู้รักอนามัยมากมาย Planet Fitness เป็นเยี่ยมฟิตเนสที่จำเป็นต้องทำให้หยุดให้บริการทว่า Planet Fitness ยังมุ่งปันออกคนคว้าออกกำลังกาย จึงช่วยขาแจกเข้าถึงแก่นสารการบริหารกาย กับแบบฝึกหัดเอียงรนจับหลักนับสอดสถานที่สามารถทำกันได้สถานที่นิวาสสถาน Planet Fitness อีกต่างหากเปิดให้บริการ “Home Work-Ins” เปลี่ยน Facebook แห่งหนผู้ถ่ายทอดไลฟ์ตั้งแต่กลางวันจันทร์ถึงเวลากลางวันศุกร์“สุขภาพกายกับสุขภาพอนามัยอารมณ์ทางใจมีความสำคัญเหลือใจประกบประชาโดยเฉพาะในที่ช่วงที่ไม่แน่นอน แม้อิฉันจะมองไม่เห็นผู้ใช้แห่งฟิตเนสสิ่งของอิฉันในที่กาลเวลาหนึ่ง ทว่าอีฉันอีกทั้งสนับสนุนปันออกพวกเขามีช่วงเวลาดีงามๆจากการกายบริหารกับอีฉันเสมอ” ผู้บริหาร Planet Fitness ทูล แก้โรคใจด้วยช้อปปิ้ง กับสั่งอาหารออนไลน์เพื่อบางคนการช้อแมลงปออนไลน์น่าเอ็นดู ก็สมรรถเซาะโลมอารมณ์ทางใจแจกหายจากสถานะที่เป็นอยู่คร่ำเคร่งได้บ้าง Sephora แบรนด์ความงดงามสุดยอด ก็พลิกรุนแรงปันออกครอบครองโอกาสอันควร อาทิ งดดองคุณประโยชน์จัดส่งของซื้อของขาย จนถึงต้นเดือนเดือนที่ 4 ยิ่งไปกว่านี้อีกทั้งแจกผู้ใช้เรียวตัดสินค้าได้ข้างใน 30 วันหลังจากเปิดร้านแลกเปลี่ยนอีกครั้ง รวมทั้งทวีกาลเวลาเพื่อการคืนของซื้อของขายเปลี่ยนออนไลน์ครอบครอง 60 ทิวา การดำเนินซื้อของณซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีมนุษย์พลุกพล่านสามารถเพิ่มพูนชั้นความวิตกกังวลปันออกกับกลุ่มคนได้ ดังนี้การสั่งซื้ออาหารผ่านบริการเดลิเวอปรี่ช่วยคลายใจแห่งคดีนี้ได้ Uber Eats ข่าวสารงดเก็บเงินปากถุงการจัดส่งสำหรับห้องอาหารมากกว่า 10,000 แห่งหน และเสียสละอาหารให้เปล่ากว่า 300,000 กอง ปันออกกับดักเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการติดสอยห้อยตามสถานพยาบาลแห่งสหรัฐฯ และแคนาดาด้านร้านขายยา CVS และ Walgreens ก็ละเว้นเงินปากถุงในที่การจัดส่ง prescription แจกผู้บริโภคสถานที่คฤหาสน์ นอกจากนี้ Walgreens อีกทั้งจัดส่งฟรีด้วยการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์พร้อมด้วยงานให้บริการอินเทอร์เน็ตกับดักทุกคนนอกจากนักเรียน นักศึกษาแห่งหนขนกันลงมาเรียนออนไลน์ต่อจากนั้น อีกต่างหากมีมนุษย์จัดการอีกจำนวนมากแห่งหนจำต้องสับเปลี่ยนลงมาจัดการสถานที่นิวาสสถาน ไม่ก็ Work From Home ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีมากยิ่งขึ้น ผู้ให้บริการรายใหญ่อย่าง AT&T, T-Mobile, Sprint ด้วยกัน Verizon ถลกแจกผู้บริโภคใช้คืนบริการคว้าอย่างไม่จำกัด ด้วยกันถ้าลูกค้าอีกทั้งเปล่าจับจ่ายบิลภายใน 60 กลางวัน ก็ไม่ทบทวนดูเงินปากถุงแห่งงานจ่ายเงินล่าช้า ครบครันเปิด Wi-Fi hotspot ให้ใช้ให้เปล่า เพราะให้สัญญาตวาดจักเปล่าจอดการให้บริการ ขณะที่ Verizon จ่ายด้าวแหล่งที่อยู่แห่งระดับ 3 แห่งประชาชนในประเทศไม่สามารถแรมรอนต่างประเทศใช้คืนบริการโทรศัพท์ทางไกลข้ามชาติจรยังประเทศต่างๆได้มาให้เปล่าแห่งตอน COVID-19 และ T-Mobile ก็ชดเชยเข้าผู้เข้าคนด้วยงานบริจาคปันออกกับ Feeding America ธนาคารที่ไม่ค้นหาผลประโยชน์มากกว่า 200 แห่ง ติดสอยห้อยตามจำนวนการคลิกแอทหาริเคชันยาเรือ T-Mobile Tuesday Today ($1 ประกบคลิก)“ข่ายงานสรรพสิ่งอิฉันด้วยกันเจ้าหน้าที่สิ่งของอีฉันครบครันที่จะให้บริการลูกค้าทุกคนไม่ว่าจักเป็นแห่งบ้าน ที่ทำงาน ไม่ก็พื้นที่ไกลณช่วงเวลาวิกฤตตรงนี้ที่การเชื่อมต่อ (connectivity) มีความสำคัญแห่งหนมาก” ฮานส์ เวสเบิร์ก ซีอีโอสรรพสิ่ง Verizon ทูล กราบเรียนเปลี่ยนออนไลน์ที่ห้องเรียนแห่งได้มาความชอบจนกลายเป็น New Normal จรหลังจากนั้นขณะนี้การศึกษาเล่าเรียนแห่งห้องเรียนก็เป็นอีกเอ็ดการเสี่ยงณงานแพร่ระบาด ด้วยกันติดเชื้อ ทั่วจากการตะเวนและร่วมห้องเรียนเดียวกัน สถาบันการศึกษาเหลือแหล่ที่จึ่งประกอบด้วยแนวนโยบายปันออกเด็กนักเรียนกับนิสิตเรียนออนไลน์พอให้อวสานทันกับดักปีการศึกษา Microsoft ได้เล่าแพลตฟอร์ม Microsoft Teams จ่ายกับนักเรียนกับสถาบันการศึกษาเพราะว่าการหาความรู้การสอน รวมถึงการสัมมนามุขวิดีโอ กับภาษาซีปรี่ย์สรรพสิ่ง Webinars เพื่อเชื่อมศาสกกับผู้ชำนาญพิเศษปีกการศึกษาเล่าเรียนสิ่งของ Microsoft ตลอดจนหลัก วิธีการใช้คืนเครื่องมือปะปนกัน ด้วยผู้ปกครองอีกด้วยในทำนองเดียวกัน Adobe ก็ได้เปิดจ่ายเด็กนักเรียนนิสิตใช้คืน Creative Cloud บนเดสก์ท็อปได้ให้เปล่าจวบจนกระทั่งวันที่ 31 พฤษภาคม และโปรแกรมอื่น ๆ ขนมจาก Adobe พอให้เด็กนักเรียนนักศึกษาสามารถศึกษาสาระติดสอยห้อยตามคอร์ส และทำกิจกรรมร่วมมือได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Adobe ยังจ่ายทั้งหมดเข้าถึง Adobe Connect Web conferencing solution คว้าให้เปล่าแห่งระยะนี้ด้วย PR NewsAdobecovid-19Social Distancing

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/adidas88.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/adidas28.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/adidas38.JPG