Adobe บ่งชี้ Podcast ชอบมากขึ้น จ้าเป็นช่องทางนวชาตสิ่งของแบรนด์ที่การผลิตสื่อโฆษณา

ทูลข้อมูลปัจจุบันขนมจาก Adobe Analytics ปริปาก มนุษย์ชอบคอนเอียงนท์ด้วยกันหันมาตรวจฟัง Podcast มากขึ้น เสนอดังที่กล่าวมาแล้วซึ่งอ้างอิงผลสำรวจความคิดเห็นสิ่งของชาวสหรัฐฯ จำนวน 1,008 มนุช สะท้อนความประพฤติการฟังออดิโอสตรีมสิริมงคลของผู้ฟัง Podcast รวมไปถึงข้อมูล Comscore สิ่งของผู้ใช้งานแตงโมบายล์แอปณอเมริกา 193 กล้อนมนุชประกบจันทร์ ณช่วงตั้งแต่จันทรามกราคม 2018 จดพฤษภาคม 2019 ผลการศึกษาดังกล่าวเจาะจงตวาด การใช้งานโมบายล์เล็กป Podcast เพิ่ม 60% ตั้งแต่ดวงเดือนมกราคม 2018 เพราะว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของผู้ฟัง Podcast ที่ปัจจุบันเพิ่งจะคุ้นใช้งานเป็นครั้งแรกที่ระยะ 6 จันทร์ที่ผ่านมา Adobe Analytics ประมาณแหว ความโน้มเอียงการเจริญตรงนี้จักยังคงเป็นไป ระหว่างที่ผู้ฟัง 45% เจาะจงตวาดตนเองมีแผนที่จะตรวจฟัง Podcast เพิ่มมากขึ้นภายหน้า เพราะว่าเขาทั้งหลายจะเที่ยวหากำหนดการเมื่อดคาสต์เปลี่ยนแม่พิมพ์ออนไลน์และบทความเป็นหลัก (41%) การรับรู้เกี่ยวคุณภาพของ Podcast มีแนวโน้มเพิ่มด้วย เพราะเฉียดเอ็ดที่ไตรสิ่งของผู้ฟังเจาะจงแหวรายการกระยาเลย พัฒนาไม้คานเทนท์มีชั้นหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆ วีเว็ก แบ่งด์ยา นักวิเคราะห์ว่าการสรรพสิ่ง Adobe Digital Insights กล่าวว่า “เราเชื่อตวาดณช่วงจำเดิมๆ Podcast สิงสู่ในระยะสรรพสิ่งการทดลอง ด้วยกันแบรนด์ต่างๆ ไม่ได้ออกทุนมากนักที่กรณีสิ่งของคุณลักษณะ เสียแต่ว่าครั้นท้องตลาด Podcast ใหญ่ขึ้นไป และประกอบด้วยแบรนด์ริเริ่มสนใจร่วมเจริญ คุณภาพการผลิตแล้วจึงตกเป็นกรณีสำคัญ” ครั้นสืบค้นเกี่ยวข้องหมู่ผู้ฟัง Podcast Adobe Analytics ผ่านพบดุ มนุษย์หนุ่มมิลตมเนีมองดู (Millennial) ดำรงฐานะฐานคนฟังที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ขณะเมื่อ Podcast ตกลงยอมรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นที่กลุ่ม Generation Z เช่นกันด้วย ยุคปัจจุบัน เช่นเดียวกับหนึ่งที่ตรีของมนุษย์รุ่นไม่ลตมเนีมองดูกล่าวว่าตนเองตรวจฟัง Podcast ยิ่งกว่า 5 รายการดามอาทิตย์ ขณะเมื่อ 67% ของมนุชหมู่ Gen Z แห่งตอบแบบข้อคำถามระบุแหว ตนเองมีแผนที่จะตรวจฟังเมื่อดค้างสต์เพิ่มมากขึ้นณปีหน้า โดยทั่วไปแล้ว กระทั่งกึ่งของผู้ฟัง (52%) เจาะจงแหวตนเองฟัง Podcast ระหว่างดั้นด้นจรกระทำหรือว่าณระหว่างที่ปฏิบัติการ ด้วยกัน 42% ตรวจฟังระหว่างที่สิงสู่ณรถยนต์ “ผู้ฟังพอใจ Podcast ก็เพราะว่าดำรงฐานะประสบการณ์ถัดจากแห่งดี เป็นพิเศษระหว่างที่แรมรอนเจียรปฏิบัติการหรือขับ กับช่วยฆ่าเวลาได้มาครอบครองอย่างดี ขณะเมื่อวิทยุมีรูปพรรณดำรงฐานะไลฟ์สตรีม แต Podcast เป็นต้นร่างออนบริสุทธ์การวัดด์ และคนฟังสมรรถพกพารายการเสียงติดตัวจรได้ทุกหนทุกแห่ง และสามารถถลกฟังณช่วงเวลาแห่งสะดวกจังที่สุด” แบ่งด์ชั่วเลยเวลาวส่งเสริม เรื่องขบขัน การหาความรู้ ด้วยกันบทวิเคราะห์ข่าวสารอาชญากรรม ครอบครองหมู่กำหนดการ Podcast แห่งได้มาความชื่นชอบอุดม กระนั้นก็ตาม ไม่ว่าจะดำรงฐานะข้อความไหนก็ตาม ผู้ฟังส่วนมากระบุแหวตนเองชอบ Podcast ที่มีกรณีแวงไม่เกินเอ็ดครู่ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังส่อตวาด Podcast จะกลายเป็นเรือแพลตแบบฟอร์มแห่งมีประสิทธิภาพเพื่อการโฆษณา เพราะว่า 60% สิ่งของผู้บริโภคที่ซูบแบบข้อคำถาม เจาะจงแหว ตนเองแสวงสินค้าหรือบริการภายหลังที่รู้การโฆษณา กับ 25% ได้ทำการจับจ่ายของซื้อของขายแห่งหนผ่านพบผ่านทางการโฆษณาใน Podcast ขณะที่ 58% ของคนฟังยินยอมแหวตัวเองกระโดดโฆษณาการณ Podcast ที่ประดา 72% สิ่งของคนฟัง Podcast แห่งหนคุ้นชินรู้การโฆษณาระหว่างที่ตรวจฟัง หนึ่งในตรัยทบทวนดูตวาดสปอตโฆษณาบนบานศาลกล่าว Podcast หนุนความปรารถนาจับจ่ายมากกว่าโฆษณาครรลองอื่นๆ ยิ่งไปกว่านี้ 40% นึกดูดุโฆษณาการบน Podcast ก่อสร้างเรื่องน่าอึดอัดระหว่างที่ตรวจฟังน้อยกว่าโฆษณาการชนิดอื่นๆ “จากผลสำรวจดังที่กล่าวมาแล้ว แสดงความโน้มเอียงแหว การโฆษณาบนบานศาลกล่าว Podcast จะมีประสิทธิภาพที่การเข้าถึงกกลูกค้าแห่งแขวนข้อง” แบ่งด์ทุเลยเวลาย้อนับ CMO.com นอกเหนือจากการตรวจสอบความเอนเอียงสรรพสิ่งการตรวจฟัง Podcast แล้ว Adobe Analytics อีกต่างหากตรวจสอบการฟังออดิโอจอง พานพบชี้ให้เห็นดุ มีข้อคิดเห็นที่น่ารู้มากอย่าง ตกว่า คนฟัง Podcast เจาะจงดุ ตนเองผู้หญิงมออดอยากมนุษยชาติโอจองยิ่งกว่าที่ผู้ไม่ไหวตรวจฟัง Podcast เสียแต่ว่าชอบออดิโอจองยิ่งกว่าพอดค้างสต์ขณะเมื่อทำกิจกรรมที่ใช้เวลานาน อาทิ สิงสู่บนบานศาลกล่าวเครื่องบิน ขณะแรมรอนเช่นกันรถยนต์ หรือว่าระยะวันหยุดพักร้อน อย่างไรก็ตาม ออดิโอจองไม่ได้เข้ามาแทนรายงานแนวทางเดิมๆ โดย 74% สรรพสิ่งลูกค้าแห่งหนฟังออดิโอจองกล่าวว่าตัวเองอ่านหนังสือต้นร่างธรรมดาๆอีกด้วยเช่นกัน “เกิดเรื่องดีงามที่ประชายังคงอ่านหนังสือแห่งหนพิมพ์บนบานศาลกล่าวกระดาษตามปกติ แต่ก็คัดเลือกที่จะตรวจฟังออดิโอจองในกรณีที่เปล่าสมรรถอ่านหนังสือได้มาเพราะซื่อ” เจียดด์ทุเลยเวลาว PR NewsAdobePodcastAdobe Analytics

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/adobe078.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/adobe04.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/adobe028.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/adobe058.jpg