Adelfos บริษัทในเครือ TCC เตรียมข้อมูลเข้าซื้อหุ้นที่ Tarad.com

หมู่ไทยก้าวหน้าคอร์ปอเรชั่น ไม่ก็ TCC Group นำเพราะคุณ เติบโต สิริวัฒนจงรักภักดี เตรียมการประกาศเข้าซื้อใบถือหุ้นณเว็บไซต์ E-commerce Tarad.com เพื่อที่จะสนับสนุนการทำงานให้การทำงานเข้าสู่ตลาดดิจิทัลเจริญ The Nation ระบุตวาด Adelfos หุ้นส่วนในเครือ TCC จักข้อมูลเกี่ยวดีลนี้อย่างเป็นทางการแห่งวันที่ 27 มีนาคม 2018 ข้อกำหนดนี้ถือเป็นเอ็ดที่แนวนโยบายขยายธุรกิจไปสู่ E-Commerce กับการทำงานดิจิทัล หลังจากที่ TCC ได้มาซื้อหุ้น 50% ณ GMM Trading และ 47.62% ที่บริษัท Amarin Printing and Publishing หัวหน้า แสงสว่างวุธ พงษ์วิทยแสงสว่างนุ ผู้ก่อตั้ง Taradมันสมองcom ปริปากกับดักสำนักข่าว The Nation ตวาดข้อกำหนดณครั้งนี้จักสนับสนุนจ่ายหุ้นส่วนสรรพสิ่งตน คลายด้วยกันเติบโตอย่างจิรัง ติดสอยห้อยตามแบบวางไว้ เสียแต่ว่ายังประกันแหวตัวจักยังคงมีหุ้นเป็นส่วนใหญ่แห่งกงสีสิงสู่เช่นดั้งเดิม “พาร์ทเนอร์นวชาตสิ่งของดีฉันจักช่วยแจกดีฉันเจริญ business model ข้างธุรกิจ marketplace ด้วยกันคงทนความแข็งแรงแข็งด้านการงาน E-Commerce ประกบไป” Tarad.com ก่อตั้งณพรรษา 2001 ด้วยกันได้มากลายเป็นหนึ่งแห่งผู้นำท้องตลาด E-Commerce ในประเทศไทย เพราะว่าประกอบด้วยเว็บไซต์กระยาเลย ในเครือ เช่น tarad.com, taradplaza.com, taradquickweb.com กับ ThaiSecondhand.com ยิ่งไปกว่านี้ยังขยายการทำงานไปสู่ปีก E-payment อีกด้วย เพื่อเรื่องเบ็ดเตล็ดเพิ่มพูนของขลังลุกลนี้ Techsauce จักเอามาทูลแห่งอาทิตย์เค้าหน้า ต้องรอสืบเสาะ เชิงอรรถ The Nation NewsTCCAdelfosThailandTARADมันสมองcomE-Commerce

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg