Accenture Research ปริปากเทศมนตรีด้วยกันบุคลากรมีทัศนะตรงกันข้าม ความความก้าวหน้าปีกความเท่าเทียมในองค์กร

ผลงานวิจัยนวชาตจาก Accenture บอกให้เห็นตวาด ประกอบด้วยช่องว่างข้างแนวคิดสรรพสิ่งผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่สิงสู่มากทีเดียว ในด้านความเจริญเพื่อตัดทอนเหตุไม่เหมือนแห่งองค์กร งานเติมเต็มระยะห่างนี้ แล้วก็จักมอบประโยชน์หลายกับดักบริษัทด้วยกันทั้งหมดเจ้าหน้าที่รายงานอย่างตรงนี้มีชื่อดุ Getting to Equal 2020: The Hidden Value of Culture Makers เป็นผลจากการสำรวจใน 28 แดนกับพานพบดุ องค์กรต่าง ๆ กระฉอกสิงสู่แห่งระยะจุดเปลี่ยนประธาน (inflection point) ตามที่มนุษย์ทำในระยะเวลาตรงนี้ ให้ความสำคัญกับธรรมเนียมหน่วยงานเจริญ และเชื่อตวาดครอบครองปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนให้เขาทั้งหลายรุ่งเรืองแห่งการทำงาน (ข้อมูลออกจากผู้ตอบฉบับร่างสำรวจผู้หญิง 77% ด้วยกันชาย 67%) ด้วยกันผู้บริหารองค์กรส่วนมาก (68%) ก็หลงเชื่อว่า วัฒนธรรมองค์กรที่ระลึกผลดีของทุกฝ่ายสถานที่พัวพัน ครอบครองอันสำคัญประกบอธิคมสิ่งของงาน ขณะเดียวกันก็อีกต่างหากมีความแตกต่างข้างทัศน์ (perception gap) อยู่ ก็เพราะว่าคู่ที่สามของเทศมนตรี (68%) รู้สึกตวาดได้ก่อสร้างบรรยากาศแห่งเห็นแก่ทาบการเป็นเหตุให้คนทำรู้ดำรงฐานะส่วนใดส่วนหนึ่งสิ่งของหน่วยงาน ทั้งๆ ที่ประกอบด้วยพนักงานแทบเอ็ดในสาม (36%) แห่งเห็นด้วย ยิ่งไปกว่านี้ ส่วนสัดสิ่งของพนักงานที่ไม่รู้สึกกร่อนว่าตนมีบทบาทไม่ก็มีส่วนร่วมที่หน่วยงาน ก็ประกอบด้วยยิ่งนักถึง 10 เท่ากันของส่วนสัดผู้บริหารแห่งประกอบด้วยความนับถือเช่นนั้น (2% เปรียบกับดัก 20% ตามลำดับ) แห่งทั้งหมดสิ่งของแห่งสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร เทศมนตรีส่วนใหญ่ยังจ้าความความหลากหลายด้วยกันวัฒนธรรมที่ที่ทำงานไว้เป็นลำดับตอนหลัง ๆ เช่นตรัยในเช็ด่สิ่งของเทศมนตรีมอบ ผลประกอบการทางการเงิน และ การเขียนระลึกแบรนด์กับคุณภาพ วางดำรงฐานะชั้นพืชพันธุ์ ๆ ในทั้งหลายวัตถุแห่งสำคัญประกบองค์กร (76% กับ 72% ตามลำดับ) กับมีผู้บริหารเพียง 34% แห่งจัดเกรดเหตุความหลากหลาย ด้วยกัน 21% จ้าเหตุธรรมเนียม ไว้ครอบครองวรรณะแต่ต้น ๆ“งานก่อสร้างธรรมเนียมปฏิบัติแห่งความยุติธรรมแห่งหน่วยงานควรจะเป็นสิ่งของสถานที่เทศมนตรีให้ความสำคัญเช่นงานเคลื่อนที่ทีเด็ดข้างอื่น ๆ” หัวหน้านนทวัฒน์ กระพุ่มยกศรี กรรมการผู้จัดการ เอคนิกายเซนเชอร์ แหลมทอง เสนอ “ธรรมเนียมปฏิบัติแห่งมุ่งเน้นความเสมอภาคกับการยินยอมพร้อมใจความต่างแห่งที่ว่าการจักเอื้อประโยชน์ประกบพนักงานทั้งหมดและข้อมูลออกที่ตามมาถือเอาว่า องค์กรจะรั้งขึ้นสมรรถนะการก่อสร้างของใหม่ด้วยกันงานเจริญได้มาอีกยิ่งนัก”ลดช่องไฟ รีบพัฒนาการลดช่องว่างมุขทัศนคติทำให้บุคลากรรู้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งสิ่งของหน่วยงานด้วยกันประกอบด้วยความเท่ากัน จักก่อให้เกิดผลได้อีกหลาย ก็เพราะว่าทั้งหมด ทั่วผู้หญิงด้วยกันชาย จะไฮเทคในการทำงานได้มาแจ้นขึ้น และช่วยกันติดเครื่องผลกำไรสรรพสิ่งการทำงานทั่วโลกคว้าจด 3.7 เลี่ยนโล้นเหรียญตราสหรัฐฯ สมมติว่าลดช่องไฟลงคว้าสักครึ่งหนึ่ง:สัดส่วนสรรพสิ่งหญิงสาวแห่งรู้สึกดุตัวเองเป็นบุคคลสำคัญที่กรุ๊ปด้วยกันมีส่วนร่วมที่การตกลงใจ จะทวีคูณจาก 1 ใน 4 เป็นมาโคนตวาด 1 ใน 3ตำแหน่งการรักษาบุคลากรไว้ได้ จักพอกพูนอีก 5% ด้วยว่าหญิงสาว และมากขึ้น 1% เกี่ยวกับผู้ชาย ส่วนสัดสรรพสิ่งสุภาพสตรีฐานเป้าสาวเท้าไปมอบจดระดับจัดการสรรพสิ่งหน่วยงาน จักทวีคูณสูงศักดิ์ขึ้นไปจรด 21%การค้นคว้าตรงนี้ได้พูดข้อมูลแห่งสมควรสำรวจอย่างยิ่งเกี่ยวกับผู้บริหาร ก็เพราะว่าความคาดหวังของพนักงานตรงนั้น ประกอบด้วยแต่ว่าจะทวีคูณ เพราะพานพบตวาด มีส่วนสัดมนุชกลุ่มเจเนอเรชันยาเรือ Z สูงขึ้น แห่งมุ่งมั่นกับธรรมเนียมองค์กรยิ่งกว่าคนสมัยเบบี้บูมเมอร์ (ถือเอาว่า 75% เปรียบกับดัก 64% เป็นลำดับ) “การให้ความสำคัญกับดักความทัดเทียม ต้องประเดิมขนมจากระดับบนบานศาลกล่าวสรรพสิ่งองค์กร ขณะเมื่องานตัดทอนช่องไฟด้านเจตคติและทัศน์เริ่มต้นจากข้างล่างกับดักมนุชปีกที่” นายนนทวัฒน์บอก “ดำรงฐานะคราวมงคลที่จะมีสิทธิ์ฟังและเข้าใจว่าประชากรรู้สึกยังไง ด้วยกันสมรู้ร่วมคิดค้นออกแห่งสมน้ำสมเนื้อ งานดึงมอบเจ้าหน้าที่เข้ามีส่วนร่วม ได้ผลส่งเสริมพลังให้เขามีบทบาทที่เป้าหมายเหตุความทัดเทียม และปฏิบัติตนมอบครอบครองแบบแผนที่บริสุทธ์แยกออกกับดักผู้อื่นได้มา ซึ่งดำรงฐานะชิ้นสำคัญมาก แม้หมายมั่นทำให้เกิดความทัดเทียมแน่ๆ ๆ ด้วยว่าทุกคนที่ที่ทำงาน”ผู้ขับกรีธาธรรมเนียมปฏิบัติ (Culture Maker)เสนออย่างตรงนี้คว้าเอ่ยถึงเท้าหน้าองค์กรสัดส่วนบางตา แต่เรียกหาได้มาว่าครอบครอง Culture Maker ลงความว่า ผู้แห่งตั้งใจแห่งงานก่อสร้างวัฒนธรรมสถานที่ความทัดเทียม ผู้บริหารเหล่านี้ ตระหนักถึงนัยสรรพสิ่งวัตถุอาทิเช่น ความโปร่งแจ้งของค่าจ้าง วันลาเพื่อก่อภารกิจเนื่องด้วยครอบครัว และความเป็นอิสระที่การคิดดูคิดค้นเพื่อควานหาแนวทางช่วยให้เจ้าหน้าที่เจริญก้าวหน้า ผู้ขับยกธรรมเนียมค่อนข้างมีแนวโน้มจะเอาประเด็นแตกต่าง ๆ ที่สำนักงานขึ้นมาสั่งสนทนาและแก้ปัญหา ซึ่งหมายรวมคดีความทัดเทียมทางเพศ (52% วัดกับ 35% จากผู้บริหารทั้งสิ้น) ด้วยกันการคุกระทรวงการคลังาม/เลือกทำทางเพศ (51% เทียบกับ 30%) เทศมนตรีเหล่านี้ถือว่าเป็นคดีรับผิดชอบของตน องค์กรสถานที่บริหารสิงสู่จึ่งมีแนวโน้มยิ่งกว่าองค์กรอื่นจวนจะสองเท่า ในการข่าวสารอย่างเป็นทางการว่ามีจุดหมายจะจ้างหรือรักษาเจ้าหน้าที่สตรีเอาไว้ขณะเดียวกัน ประกอบด้วยผู้บริหารเหมือน 6% ในการตรวจตราครั้งนี้สถานที่ถือเป็นผู้ขับยกวัฒนธรรม เพราะเป็นผู้แทนหมวดที่ติดจะประกอบด้วยสัดส่วนทางเพศเท่าเทียม เมื่อเปรียบกับดักเทศมนตรีพวกอื่น (ประกอบด้วยอิสตรี 45% วัดกับดัก 32% ของหมวดผู้บริหารโดยทั่วไป) ยิ่งไปกว่านี้ 68% ของหมวดตรงนี้อีกทั้งดำรงฐานะชาวมิลเลเนียล เทียบกับดัก 59% ครั้นคิดจากเทศมนตรีโดยรวม พวกเขามีแนวโน้มที่จะนำองค์กรจากไปสู่บรรยากาศที่ผู้คนได้มาปรับปรุงอำนาจด้วยกันรุ่งเรือง มีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกันมุ่งมั่นแน่แท้ เหลือบเห็นคว้าขนมจากผลกำไรขององค์กรเหล่านี้ที่ดอนกว่าองค์กรอื่นเฉียดตรัยเท่ากัน มุ่งตรงไปสู่วัฒนธรรมสถานที่ความยุติธรรมงานค้นคว้าวิจัยระบิลนี้คว้าแนะนำกระบวนการงานลดช่องว่างปีกทัศนคติ ด้วยกันเคลื่อนหน่วยงานแยกออกสาวก้าวจากไปไปสู่ธรรมเนียมสถานที่ความทัดเทียมงอกงาม ซึ่งจักเป็นเหตุให้ทั้งหมดได้ประโยชน์ สนับสนุนมอบผู้นำสนับสนุนวิธีพลิกแพลงแตกต่าง ๆ แยกออกสำเร็จคว้า ด้วยกันตอบสนองความต้องการแตกต่าง ๆ ที่ท้าทาย งานค้นคว้าวิจัยตรงนี้ตอกย้ำดุ ความเป็นผู้นำแห่งเด็ดเดี่ยว แนวปฏิบัติสถานที่ครบวงจร กับสภาพแวดล้อมที่เพิ่มเติมฤทธิ์ ล้วนแต่เป็นปัจจัยแห่งการบรรลุ นำไปสู่การสร้างธรรมเนียมที่ความทัดเทียม:ความเป็นผู้นำที่ใจเด็ด (Bold Leadership) – เท้าหน้าจักจำต้องเชื่อที่ธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้กับให้ความสำคัญกับความตรงนี้แน่แท้ อย่างเช่น มีเกณฑ์วัดความก้าวหน้าที่ส่งเสริมธรรมเนียมสถานที่ความทัดเทียม เพราะกำหนดจุดหมายกับเผยแพร่จุดหมายให้รับรู้เพราะทั่วกัน ตกรางวัล ชื่นชมเท้าหน้าและทีมงานสถานที่ผลักดันความเจริญมอบเกิดขึ้น วัฒนธรรมที่ความยุติธรรมจำเป็นจะต้องริเริ่มมาจากระดับบนสิ่งขององค์กรแนวปฏิบัติการที่ครบวงจร (Comprehensive Action) – จ้องมอบห่างไกลกว่าข้อมูลเท้าหน้าควรสามารถสนทนาขอความเห็นคว้าอย่างตรงเป้ากับสม่ำเสมอ น่าจะเสาะหาคุยกันตรงๆ ๆ สนทนากับกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ก็จัดตอนผู้บริหารพบพานบุคลากรโดยรวม ยิ่งไปกว่านี้ งานสั่งสนทนาซักถามกักคุมอยู่ทุกกับบุคลากร จะทำเอามีสิทธิ์รู้จุดยืนด้วยกันเสริมสร้างภาวะผู้นำ สนับสนุนแยกออกเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยด่วน สภาพแวดล้อมที่เพิ่มเติมพลังอำนาจ (Empowering Environment) – หนุนและบ่มเพาะผู้ขับยกธรรมเนียมสถานที่ความยุติธรรมที่หน่วยงาน ควรเปิดโอกาสปฏิรูปผู้ขับกรีธาธรรมเนียมปฏิบัติให้บังเกิดในภายหน้า พอให้พวกเขามีบทบาทการงานในหน่วยงาน กับเสาะหาดึงดูดเอาผู้บริหารกับบุคลากรสถานที่ประกอบด้วยกรอบความคิดสมรู้ร่วมคิดมาผลักดันเหตุธรรมเนียมปฏิบัติตรงนี้ เข้าช่วยกันปฏิรูปแสวงหาออกแห่งด้านที่เกิดเอาท์พุตในทางปฏิบัติผู้สนใจสามารถอ่านเสนอการตรวจตราจากทั่วโลกคว้าทาง accenture.com/gettingtoequalวิธีการวิจัยขนมจากการวิจัยคราวก่อนของเอคเซนเชอร์ที่คว้าสำรวจแนวทางงานก่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความทัดเทียมในหน่วยงาน รวมถึงคุณประโยชน์ที่จะก่อกำเนิดแก่องค์กรและเจ้าหน้าที่ เสนอระบิลนี้ แล้วจึงประกอบด้วยการสำรวจคนทำงานในวิชาชีพต่าง ๆ กว่า 30,000 มนุษย์ แห่ง 28 ด้าวทั่วโลก ซึ่งรวมถึงพนักงานจัดการระดับอาวุโสกระทั่ง 1,700 มนุษย์ เพราะได้มาใช้คืนโมเดลงานพินิจพิจารณาแห่งผสมผสานผลการสำรวจจากบุคลากร เข้ากับข่าวด้านแรงงานที่พิมพ์โฆษณาชวนเชื่อ เอคนิกายเซนเชอร์ได้มานำงานค้นคว้าวิจัยเหตุ Getting to Equal ที่ชันษา 2018 ด้วยกันพรรษา 2019 ลงมาทำเป็นข่าวสารด้วยกันการพินิจพิจารณากองนวชาตที่ 3 กระบวนการคือว่า แทนค่าข่าวสารช่องว่างตีนเจตคติ ประเมินผลแตะสิ่งของช่องไฟนี้ในด้านสรรพสิ่งพนักงาน ด้วยกันประเมินผลกระทบผิสมรรถตัดทอนช่องว่างได้เกี่ยวกับเอคเซนเชอร์เอคเซนเชอร์ ครอบครองหุ้นส่วนกุนซือด้านยุทธศาสตร์ ให้คำปรึกษามุขการทำงาน ดิจิทัล การจัดการเทคโนโลยีกับการปฏิบัติการชั้นนำสรรพสิ่งโลก และพร้อมด้วยความจัดเจน การทำงานอย่างลึกซึ้ง บวกกับประสิทธิภาพสถานที่สมบูรณ์ในกว่า 40 อุตสาหกรรมซึ่งครอบคลุมทุกสายงานสรรพสิ่งธุรกิจ อีกด้วยเครือข่ายการให้บริการแห่งโย่งสุดขอบที่พื้นโลก ทำให้เอคเซนเชอร์สมรรถร่วมมือกับดักลูกค้า เชื่อมต่อธุรกิจด้วยกันเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ยกระดับหน่วยงานสรรพสิ่งผู้ใช้ให้เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยอำนาจด้วยกันสมรรถนะรุ่งเรือง สามารถก่อสร้างคุณค่าอันยืดยาวอายุมากผู้ถือหุ้นได้ ปัจจุบันเอคนิกายเซนเชอร์ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่คาดคะเน 505,000 วงในกว่า 120 ประเทศ เอคเซนเชอร์ก่นปรับปรุงสิ่งใหม่แห่งเอาใจช่วยให้การใช้ชีวิตและธุรกิจประกอบด้วยชั้นหนึ่งขึ้น ดูกรมองดูะเล็กส่งเสริมถึงที่เหมาะเว็บไซต์ wwwมันสมองaccentureมันสมองcom Exec InsightresearchAccenture

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/10/santafe_-singh-cover.png