7 ข้อแนะพางานทั้งปวง Sector ฮึดรบพุ่ง Covid-19 ขนมจาก Mckinsey & Company

McKinsey & Company เผยบทวิเคราะห์สถานการณ์การทำงานระหว่างก่อกำเนิดร้ายแรงโรคระบาด Covid-19 ครบครันแนะนำตัว 7 หัวเรื่อง แก่หน่วยงานกิจธุระทั้งปวงชนิดเพื่อจะฟันฝ่ารุนแรงชี้ GDP ทั่วโลกลดอย่างน้อย 0.3 อัตราร้อยละ แยกมีโอกาสฟื้นเร็ว ทว่าเจอเหตุท้าทายข้อความแรงงานMcKinsey & Company คว้าพูดข้อมูลออกวิเคราะห์สถานการณ์ลอก 3 ชั้น รวมหมดการฟื้นฟูสภาพแจ้น ระดับสามัญ และระดับโหดเหี้ยมแรงกล้า พบดุ GDP ทั่วโลกคงลดลงขนมจากแห่งเก็งเก็บดัง 0.3 จด 0.7 เปอร์เซ็นต์ การทำงานที่เกี่ยวการสัญจร อาทิเช่น โรงแรม สายการบิน จะประกบกันหนัก หมายรวมงานตัดทอนการใช้จ่ายลงของลูกค้าซึ่งกระทบพื้นที่บริการและผลิตภัณฑ์กระยาเลย แต่กระนั้นก็ตาม ผู้ใช้จักกลับจับจ่ายใช้สอยโดยด่วนพระขนองเกิดเหตุกับถือสิทธิ์การบูรณะความเชื่อมั่นจากร่างคะเนการฟื้นฟูสภาพเร็ว พานพบดุรูปการณ์จักเข้าสู่วิสัยที่เป็นไปธรรมดาๆข้างในหมด3 เดือนที่สองของพรรษา ส่วนระดับธรรมดาๆความมั่นใจของลูกค้าจะกลับมาครบถ้วนงานเพิกถอนบี้การโคจรจะเกิดขึ้นในกลางๆไตรมาสลำดับที่สามสรรพสิ่งชันษา ส่วนระดับร้ายมาก ลูกค้าจะยังคงฉีกความแน่ใจที่จะใช้จ่าย มีผลกระทบมอบอาณาเขตงานกระยาเลย มีกรรมสิทธิ์ความกระทบกระเทือนจากไปจนกระทั่งปลายปี 2020กระนั้นก็ตาม McKinsey & Company เห็นว่าเมืองจีนกำลังฟื้นขนมจากเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง กับคาดคะเนว่าจะหวนกลับเข้าสู่สถานการณ์สามัญข้างใน3 เดือนที่สอง ทว่าจะอย่างไรก็ตาม ประเทศจีนอาจจะประสบปัญหาขัดสนพลังงานตามที่งานขออนุญาตท่องเที่ยวที่ช้าตามที่เพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์7 ข้อแนะเกี่ยวกับการทำงานโดย McKinsey & Company1. รักษาพนักงาน วิกฤติการณ์ วัวตัก-19 เป็นเรื่องสะเทือนอารมณ์สำหรับหลายมนุช กับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างสถานที่ไม่เคยเป็นมาก่อน สำหรับบริษัทแตกต่าง ๆ ต้องปกป้องการทำงานให้ไปไปตามเดิม กองกลางเหล่านี้ควรจะเริ่มเช่นกันการจัดทำ และไปแผนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ติดตามหลักขั้นต่ำสถานที่บังคับใช้ ต่อจากนั้นน่าจะเปลี่ยนหลักการพอประกอบด้วยสิ่งจูงใจ ให้สถานการณ์แย่ลง บริษัทบางพื้นที่เปรียบเปรยงานปฏิบัติการของร่างกาย กับกองกลางอื่นเพื่อที่จะจำกัดแนวนโยบายด้วยกันชั้นการช่วยเหลือที่สมควรสำหรับบุคลากร ผู้บริหารต้องสื่อสารกับเจ้าหน้าที่แบ่งออกชัดเจนกับติดต่อสื่อสารบ่อยครั้งตามความสอดคล้อง2. ตั้งขึ้นกลุ่มจัดการกับ วัวโพง-19 เพราะว่าประกอบด้วยพนักงานจากหลายองค์การ หุ้นส่วนควรกล่าวมอบกล่าว ต่อหน้าต่อประธานกรรมการสั่งการหรือผู้แห่งได้รับแต่งตั้งขนมจากประธานกรรมการสั่งการเพื่อจะดำรงฐานะเท้าหน้าพวก และควรจะรังสฤษฏ์ ขาขนมจากทั้งหมดสายงาน ครบครันให้แต่ละหน่วยงานมาครอบครองเละ้เอาใจช่วย ยิ่งไปกว่านี้ สมาชิกที่กลุ่มจำเป็นจะต้องหยุดงานประจำลงมาอุทิศถวายระยะเวลาเป็นส่วนใหญ่ที่การกำราบกับเหตุการณ์ โดยการทำงานหลักๆ มีดังนี้ aมันสมอง) พลานามัย สวัสดิการ และความสามารถสิ่งของพนักงานที่ความประพฤติการงาน bมันสมอง) การเพิ่มสอบความวิตกกังวลปีกการเงินด้วยกันทำแผนรีบด่วน c.) การสืบสวนพะวักพะวงโซ่อุปาทาน การสนองตอบอย่างรวดเร็ว ด้วยกันการปรับตัวกับสถานการณ์ในที่ระยะยาวdมันสมอง) การตลาดและงานทำการค้าที่สนองตอบความมุ่งมาดที่ทวีคูณกับลดน้อยลงอย่างรวดเร็วeมันสมอง) การประสานงานและสื่อสารกับดักหน่วยงานสถานที่ยุ่งเกี่ยวกลุ่มนี้น่าจะกำหนดจุดหมายแห่งุเฉพาะด้วยว่า 48 ครู่ตรงหน้า พร้อมด้วยทำให้เสมออย่างต่อเนื่อง หมายรวมทำงานดังจุดหมายรายสัปดาห์ ทั้งสิ้นขึ้นอยู่เหตุการณ์สิ่งของบริษัทแห่งคบคิดสมรู้ร่วมคิด พวกกำราบกับดักเหตุการณ์ควรประกอบด้วยการปฏิบัติการด้วยกันหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติคว้าคล่อง เน้นผลสรุปกับการตัดสินใจ กับไม่แก่ชุมพลแห่งไม่ก่อให้เกิดข้อมูลออก3. ดูแลสภาพคล่องให้พอเพียงที่จะฝ่าฟันโจทย์ได้มา บริษัทจำเป็นจะต้องกำหนดเหตุการณ์ที่สมน้ำสมเนื้อกับบริบทสิ่งของรูป ด้วยว่าตัวแปรประธานที่จะมีผลกระทบทาบเงินรายได้และทุน หุ้นส่วนกำหนดตัวเลขเพราะใช้การวิเคราะห์กับตัวเลขแห่งได้มาจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ควรก่อสร้างแบบจำลองทางการเงิน (กระแสเงินสด งบประมาณผลประโยชน์เข้าเนื้อ งบบัญชี) ในที่แต่ละสถานการณ์ และเจาะจงสิ่งเร้าที่คงทำให้สภาพคล่องต่ำชนิดมีนัยสำคัญ สำหรับสิ่งเร้าสถานที่อาจทำให้สภาพคล่องต่ำลงชนิดมีความนัยประธาน แต่ละชนิดบริษัทควรจะกำหนดว่าจำเป็นจะต้องลงมือเช่นไร ในที่แต่ละเหตุการณ์เพื่อก่อสร้างเสถียรภาพให้องค์กร อาทิเช่น เพิ่มประสิทธิภาพสมุดบัญชีเจ้าหนี้ด้วยกันลูกหนี้ ลดทุน ถอนการลงทุน หรือไม่ก็ตะบึงรวมภารกิจ4. รักษาความมั่นคงสิ่งของห่วงเครื่องผูกมัดอุปาทาน กองกลางต้องขีดคั่นขอบข่ายและระยะเวลาที่อาจจะสรรพสิ่งพะวักพะวงโซ่อุปทาน ที่พื้นที่แห่งประกอบด้วยการแพร่ระบาดรวมถึงสองค้าขายชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 ด้วยกันจำนวนของซื้อของขายคงคลัง หุ้นส่วนเป็นส่วนใหญ่ย้ำงานปฏิบัติงานทันใดนั้นเพื่อที่จะพิทักษ์งานแบ่งออกแข็งแรงแต่ร.ง.ของจีนซีกใหญาจะริเริ่มหยุดปฏิบัติการหลังจากนั้น เพราะว่าจำเป็นจะต้องวิเคราะห์แบ่งสรรบันด้านองค์ประกอบแห่งประธาน สิ่งของกองกลางขนส่งสินค้าทางอากาศไม่ก็ทางรถไฟล่วงหน้า นำ Stock สถานที่เตรียมเก็บรองการทำงานพระขนองการค้าขายลงมาใช้คืนจนกระทั่งจักริเริ่มผลิตนวชาต พร้อมด้วยแสวงหาเจริญความเกี่ยวพันกับสองซื้อขายแบ่งออกดีเพิ่มขึ้น ด้วยกันพอกลับมาผลิตได้มาใหม่ บริษัทน่าจะคบคิดจัดการกับดักอุปทานผลิตภัณฑ์ที่คงตั้งใจเพิ่มขึ้นรุ่งเรืองขึ้นไปด้วยเหตุที่การสะสมของซื้อของขาย บางกรณีคงประกอบด้วยการยืนยันความคงตัวในที่ระยะกลางด้วยกันระยะยาว ซึ่งจำเป็นจะต้องปฏิสังขรณ์การวางแผนความต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพข่ายงาน หมายรวมสืบหาคู่ทำการค้ารายนวชาตกับรีบมอบประกอบด้วยคุณสมบัติสมน้ำสมเนื้อ ขอเกี่ยวแนะนำตัวตวาดควรทำตามข้อเสนอแนะเหล่านี้แม้ปราศจากร้ายแรง เพื่อที่จะสำคัญใจตวาดห่วงโซ่อุปาทานสิ่งของหุ้นส่วนจะยังคงรอดชีวิตได้มาที่สถานการณ์ท้าทาย5. ติดกันกับลูกค้าของเธอ บริษัทสถานที่ทำงานต้านทานกับ Disruption ทว่าเนิ่นๆ ค่อนข้างประสบผลสำเร็จ ก็เพราะว่าลงทุนที่หมวดลูกค้าหลักเขตของร่างกายในประเทศประเทศจีน ทว่าความปรารถนาสรรพสิ่งผู้ซื้อจักน้อยลง ทว่าก็ไม่ได้หายไป ผู้คนจำนวนมากเผ่นหนีจากไปสุจริตผลิตภัณฑ์ออนไลน์ทั้งหมดชนิด รวมถึงการจัดส่งของกินและผลิตภัณฑ์ทางการที่ดิน บริษัทแล้วจึงควรจะลงทุนในหมู่ออนไลน์เพื่อที่จะดำรงฐานะส่วนใดส่วนหนึ่งในการผลักดันแบ่งออกก่อเกิดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในทางออนไลน์กับ Omnichannel รวมทั้งการรับรองคุณค่าของซื้อของขายสถานที่กำจัดออนไลน์ แม้ความชื่นชมสรรพสิ่งผู้ใช้ปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าไม่อาจกลับมาจากไปสู่สิ่งกลมๆเก่าแก่ก่อนเกิดเรื่องโรคระบาด6. ฝึกเจริญรอยตามระเบียบ พวกชั้นนำหลายพวกไม่ไหวเปลืองเวลาศึกษาชิ้นแห่งจำต้องชดใช้ที่การวางแผนกำราบกับ Disruption กระทั่งจะตกที่นั่งลำบากแน่นอน ดังนั้น การประชุม Roundtable และการจำลองเหตุการณ์แล้วจึงมีค่าเต็มที่ บริษัทคงใช้การเลียนแบบเหตุการณ์ร่าง Tabletop เพื่อขีดคั่นและสำรวจระเบียบวิธีริเริ่มใช้แบบอย่างสิ่งของตนเกี่ยวกับงานกำราบในขั้นปะปนกัน การจำลองเหตุการณ์ช่วยให้ผู้ตัดสินใจกำราบง่ายขึ้นไป บทบาทด้วยว่าวลงมาชิชิกในที่พวกปัจเจกชนจักชัดแจ๋ว ชี้ให้เห็นโจทย์โค่งที่ทำให้กำราบช้าลง กับสมาชิกต้องเข้าใจชัดแจ๋วดุจำต้องทำงานไหนบ้าง ด้วยกันครบครันให้ทุน7. ช่วยเหลือที่โล่งแจ้งอีกด้วยกำลังแห่งร่างกายมี การทำงานจะแข็งแกร่งคว้าเมื่อที่สาธารณะสถานที่ตนอยู่ในสภาพมั่นคง กองกลางต้องหากรรมวิธีสนับสนุนจัดการรุนแรงเช่นกัน เป็นต้นว่า เอื้อเฟื้อเงินตราหรือเครื่องมือ หรือแม้แต่ข้อความชำนาญบางสิ่ง อีฉันจะเห็นบางกองกลางสถานที่มีความรู้ปีกการผลิตวัสดุกระยาเลย หันมาช่วยเหลือการผลิตหน้ากากสุขศาลาและเสื้อพัสตร์นทางการแพทย์ในช่วงนี้ภาพอธิบายขนมจาก Reproductive Health Supplies Coalition on Unsplash PR Newscovid-19mckinseybusiness