65 พรรษา ความสำเร็จ ‘กระไอกระแอมบีเอ็ม แดนไทย’ พร้อมสาวเท้าสู่มิติใหม่จับนวัตกรรมติดเครื่องแดน

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/10/True_Incude.jpg