5 เครื่องยึดเหนี่ยวแห่งหน CEO ต้องรู้ก่อนกำหนดเข้าสู่เวลา Digital

เพราะว่า ในที่ัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ ตะแคงเลคอม ไม่ก็ ITELDigital Technology มีบทบาทประกบชีวิตประจำวันและระบบเศรษฐกิจสรรพสิ่งพื้นโลก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแห่งหนว่องไวกับประกอบด้วยอัตราเร่งสูงยิ่งนัก จำต้องระลึก 5 เสาหลัก ได้แก่ ประเพณีนิยม ประสบการณ์ของผู้บริโภค บุคลากร ของใหม่ และการเปลี่ยนแปลง ที่จะทำให้องค์กรผลัดกันผ่านคว้าอย่างราบรื่นและบรรลุผล ดีฉันได้มาสาวเท้าเข้าสู่สมัยใหม่หรือไม่ก็ที่เรียกตวาด “Digital” ครอบครองสถานที่สุภาพอ่อนโยนจากนั้น แต่ว่าตอนนี้คงจะแตกต่างขนมจากการเปลี่ยนแปลงณแหล่ ๆ ยุคที่ผ่านมา ก็เพราะว่าเพิ่มขึ้นความรวดเร็วด้วยกันมีตำแหน่งเร่งดำเกิงจัง เพราะฉะนี้ทั้งปวงองค์กรแล้วจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะเฝ้ามองจัดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตรงนั้นมีขึ้นขนมจากเช่นไร ไปในที่แนวไร ตลอดจนจักปรับนิสัยไม่ก็จัดแจงกำราบการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้มาเช่นไร ในที่ขั้นสิ่งของ CEO (Chief Executive Officer) จุดมุ่งหมายจด บุคคลนายกับความรับผิดชอบเลิศในที่หน่วยงานไม่ก็กองกลาง เพราะมีหน้าแห่งหนรับผิดชอบซึ่งจักทำให้หุ้นส่วน ประกอบด้วยผลกำไร หรือว่าขาดทุน ประกอบด้วยความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าความอยู่รอดสรรพสิ่งหน่วยงาน แล้วก็นับว่าเป็นฐานันดรสำคัญสถานที่มีผลกระทบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่คงมอบหมายแบ่งออกผู้อื่นทำงานทำแทนได้มา ฉะนั้นหลังจากนั้นการเปลี่ยนผ่านจักจำเป็นต้องบังเกิดในชั้น CEO ครอบครองประเภทจำเดิม ๆ เสียแต่ว่าแหล่ประสกเอ็งคงมีคำถามแหว “ฉันจักเหมาะกับงานนฤมิตระเบียบ Digital ได้มาประการไร” หรือไม่ก็“ ฉันจะสั่งการเทคโนโลยีทั้งมวลนี้คว้ายังไงครั้นเลี่ยนไม่ใช่เหตุเชี่ยวชาญของดิฉัน” นั่นดำรงฐานะเหตุว่าไฉนอย่างน้อย CEO จึงจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในที่การกำหนดขอบข่ายพื้นฐาน เพื่อชี้นำให้การสับเปลี่ยนผ่านดังกล่าวบังเกิดผล เอ่ยปากหวานคอแร้ง ๆ ก็คือว่า CEO จะจำต้องชี้นำโลกทัศน์แบ่งออกกับดักทีมงานกับผู้สถานที่ข้องเกี่ยว หมายรวมเป็นขนบธรรมเนียม เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งหนขาดไม่ได้ณหน่วยงานนั่นเอง ดังนี้กระผมแล้วจึงโหยจักกล่าวถึง 5 เสาหลักที่จะเป็นเหตุให้การเปลี่ยนเปลี่ยนไปไปสู่กาลเวลา Digital ตรงนั้นบังเกิดผลในที่แนวคิดสิ่งของผู้นำหน่วยงาน หลักอันดับแรก: ประเพณีนิยม ในฐานะเท้าหน้าองค์กร งานที่สำคัญแรงกล้าสิ่งของคุณณการสับเปลี่ยนเปลี่ยนไปสู่หน่วยงานยุค Digital ตรงนั้นไม่ไหวยุ่งเกี่ยวโดยตรงทางปีก Technology เสียแต่ว่าสำเร็จสร้างและปรับเปลี่ยนธรรมเนียมหน่วยงานมอบสมควร เพราะไม่สมรรถเคลื่อนที่จากไปได้หากไม่มีธรรมเนียมทางกิจธุระแห่งหนสมควร นั่นรวมความว่าผู้นำองค์กรควรสร้างธรรมเนียมในที่การตกลง Technology นวชาต ๆ ด้วยกันยอมที่จะปรับเปลี่ยนขั้นตอนลงมือร่างดั้งเดิมไปสู่ต้นร่างใหม่หากทำให้หน่วยงานสมรรถขยับตัวได้แจ้นขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพณงาน หรือว่า ช่วยลดความซ้ำซ้อนในงานดำเนินการ หรือไม่ก็เอาใจช่วยลดค่าใช้จ่ายเช่นไรบางอย่าง ได้แก่ การปรับตัวเข้าสู่กรรมวิธีดำเนินการร่างเปล่าใช้คืนกระดาษ (Paperless) จักไม่สามารถเดินหน้าจากไปได้มาถ้าเท้าหน้าองค์กรยังคงยึดถือกับการลงนามเอกสาร แห่งหนทำเอาทั้งหมดณหน่วยงานจำเป็นต้องจัดพิมพ์งานพิมพ์ต่าง ๆ ออกมาเพื่อตรวจสอบอนุมัติ ด้วยความศรัทธาเริ่มแรก ๆ กับยึดติดกับดักกรรมวิธีต้นร่างโบราณ เช่นแห่งหนหากเท้าหน้าไม่ได้เข้าเปลี่ยนแปลงองค์กรก็จะเปล่าสมรรถก้าวกระโดดขีดจำกัดตรงนั้นได้มา แม้แต่ประเพณีนิยมหน่วยงานสถานที่เห็นว่าจำเป็นต้องมีมนุษย์ทำงานเต็มที่ ๆ เที้ยรมีผลกระทบให้การลดจำนวนรวมวงในโปร่งใสกรรมวิธีก็ไม่คงจะเกิดขึ้นคว้า เสียแต่ว่าถ้านำ Technology เข้าใช้แล้วถ่ายมนุษย์ขนมจากวงสถานที่เทคโนโลยีสามารถแทนที่ได้จากไปอยู่ในดวงที่จำเป็นจะต้องใช้ความรู้ความเก่งกาจงอกงามเที้ยรเป็นอันที่เท้าหน้าองค์กรเป็นส่วนใหญ่น่าจะทำ อีกทั้งธรรมเนียมหน่วยงานสถานที่วงในหน่วยงานเป็นส่วนใหญ่เลือกคัดที่จะเปล่าผลัดกันก็เพราะว่าเกรงว่าสมมติว่าผลัดกันจากนั้นเผอเรอไหมบริสุทธ์ต่อจากนั้นนั้น ผู้นำหน่วยงานจักดุด่านำทำให้ไม่ก่อเกิดการปรับหรือไม่ก็ผลัดกันใด ๆ ทั้งหมด ก็เพราะว่าการเปล่าสร้างคลาดที่สะดวกเต็มที่รวมความว่างานไม่ดำเนินการใด ๆ พ้นซึ่งณระยะยาวจารีตกระนี้ทำเอาหน่วยงานเปล่าสามารถสับเปลี่ยนเปลี่ยนเจียรอีกทั้งกาลเวลา Digital ได้ เท้าหน้าน่าริเริ่มก่อสร้างจารีตที่ทุกคนในที่องค์กรหาญกล้าที่จะลอง หาญที่จะสร้าง สมมติว่าเชื่อดุสร้างแล้วดีขึ้นกว่าแต่เดิม แต่ถ้าหากพลาดก็รีบเร่งลุกขึ้นยืนมาแก้ไขเป็นต่อเปล่าทำกระไรเกิน ไม่ก็แห่งหนฉันเห็นแบบอย่างคว้าชัดเจนที่แวดวง Start Up นั่นเอง เครื่องยึดเหนี่ยวที่สอง: ประสบการณ์ของผู้ซื้อ แน่ๆ ๆ หลังจากนั้นณการเปลี่ยนแปลงและซ่อมแซมกงสีเพื่อจะเข้าสู่เวลา Digital ตรงนั้นอันแห่งหนประธานยิ่งนัก ๆ คือว่าจำต้องเปล่าแจะดามประสบการณ์การใช้คืนบริการของผู้บริโภค เหตุฉะนี้ผู้นำองค์กรแล้วจึงต้องกำหนดจุดหมายปลายทางที่ชัดแจ๋วแหวโหยจะจ่ายผู้บริโภคได้สัมผัสความจัดเจนยังไง เพื่อให้คนในองค์กรสามารถเดินตามหลักแห่งหนเที่ยงตรงกับจรจดจุดหมายแห่งหนยินยอมกันเก็บ นั่นคือเปลี่ยนผ่านเจียรสู่เวลา Digital คว้าเพราะเปล่าแจะกับประสบการณ์สรรพสิ่งผู้ซื้อ ทั้งนี้ ผู้นำองค์กรจำต้องเข้าใจจรดตัวแปรต่าง ๆ ที่จะแจะจดประสบการณ์สิ่งของผู้ซื้อก่อนกับจับนำ Technology เข้าเปลี่ยนแปลงขบวนการใหม่พอให้แจ้นขึ้นไป มีประสิทธิภาพจำเริญเสียแต่ว่าไม่แจะกับดักประสบการณ์การใช้บริการ ตัวอย่างเช่น ร้านขายกาแฟมีชื่อจับเอาระเบียบดองสะสมแต้มเข้าใช้งาน เพื่อที่จะตัดทอนงานซื้อเงินสดด้วยกันทอนสตางค์ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งกระบวนการดังที่กล่าวมาแล้วประกอบด้วยกรณี#สลับซับซ้อนและสุ่มตัวอย่างลองดูดามงานหายป่วยสรรพสิ่งเงินสด ไม่ก็ความล้มเหลวชิ้นเกิดจากแบงค์จอมปลอม เป็นอาทิ ดังนี้แล้วจึงได้จับเอาระเบียบสั่งสมแต้มกับระเบียบกรอกทรัพย์สินณบัตรเข้ามาชดใช้ ในหนทางของ Smart Card ด้วยกันปรับเปลี่ยนขบวนการเพื่อจะสร้างความจัดเจนนวชาต ๆ แจกกับลูกค้า เป็นต้นว่า การแยกออกดาวฤกษ์ การเปลี่ยนแปลงวรรณะขนมจากบัตรเหม็นเขียวดำรงฐานะบัตรกาญจนาเมื่อประกอบด้วยงานสะสมแต้มได้งอกงาม ทำให้ผู้ซื้อส่วนมากสับเปลี่ยนขั้นตอนชำระเงินมาครอบครองผ่านมุขบัตรเติมเงินทำให้ย่นกาลเวลาในงานดำเนินการและรอคอยคิวสรรพสิ่งผู้บริโภครายถัด ๆ เจียร ซึ่งมีผลบริสุทธ์ดามความช่ำชองของลูกค้า เป็นต้น นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งสิ่งของความสำเร็จณงานสับเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าผู้ซื้อไม่ไหวเห็นว่าทวีการงานที่จะจำเป็นต้องมีบัตรมากขึ้นลงมาอีกใบเอ็ดหรือตกระกำลำบากที่จะจำเป็นต้องเหยาะเงินตราของตนเองเข้าไปณตั๋วนั้น แม่นมั่นตวาดที่ฐานะผู้นำหน่วยงานนั้นจุดหมายแห่งหนแยกออกวางตกว่าการผลัดกันพฤติกรรมงานชำระเงินสิ่งของผู้บริโภค แต่ว่าจำต้องเปล่ากระทบกับดักประสบการณ์ผ่านงานจ่ายแต้ม พอๆ กับ “เท้าหน้าสมรรถใช้คืนเป้าหมายเจียรแปลความเอาท์พุตเป็นกลยุทธ์ที่สมรรถทำกันได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยกันเผชิญกรณีสำเร็จ” เครื่องยึดเหนี่ยวลำดับที่สาม: บุคลากร ด้านตรงนี้ครอบครองด้านแห่งประธานที่สุดณ 5 เครื่องยึดเหนี่ยวของความเปลี่ยนแปลง ก็เพราะว่าถ้าหากไร้คนแห่งมีความเก่งกาจเหมาะสมองค์กรดำรงอยู่เปล่าสมรรถไปทาบได้มา เหตุฉะนี้แล้วเท้าหน้าหน่วยงานขาดไม่ได้ที่จะจำต้องให้ความสำคัญกับดักบุคลากรก่อน เพราะว่าจักจำต้องเน้นย้ำจรดความจัดเจนงานสิ่งของเจ้าหน้าที่ (Employee Experience) เช่นนี้ผู้นำหน่วยงานต้องตรองจดเรื่องเกี่ยวระหว่างคนกับดัก Technology ด้วยกันสร้างความร่วมแรงร่วมใจระหว่างสองด้านเข้าด้วยกัน สาเหตุของปัญหาใหญ่แห่งหนทำให้การสับเปลี่ยนผ่านไม่ได้เรื่องคือว่า “งานไม่ยอมรับรับสารภาพ” สิ่งของบุคลากร เพราะถ้าพนักงานรู้สึกจัดการเข้ามาสิ่งของ Technology จะทำให้ความคงตัวในการงานน้อยลง หรือว่า Technology เข้าชดเชยร่างกายพนักงานเอง ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าหน้าที่มีความรู้สึกดังที่กล่าวมาแล้วบังเกิด ทันทีทันควันการช่วยกันที่จะผลัดกันผ่านก็จะลดน้อยลงอย่างประกอบด้วยความสำคัญยะสำคัญ เท่าๆ กับดุขนมจากความร่วมมือจะเปลี่ยนแปลงดำรงฐานะกันทำเอาหน่วยงานเปล่าสมรรถสับเปลี่ยนเปลี่ยนได้มา ผู้นำหน่วยงานจำเป็นที่จะต้องติดต่อจ่ายชัดแจ๋วจรดหลักสิ่งของการพาเอา Technology เข้ามาชดใช้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและตัดทอนงานแห่งซ้ำซ้อน ขณะเมื่อให้ความสำคัญกับดักงานดูแลความจัดเจนการทำงานสรรพสิ่งบุคลากร ถ้าหากสมรรถโฟกัสคว้าถูกจุดจากนั้นความร่วมมือสรรพสิ่งบุคลากรในงานเปลี่ยนผ่านจะดำรงฐานะพลังกระตุ้นเสาแยกออกสับเปลี่ยนเปลี่ยนได้มาอย่างง่ายดายเติบโต เครื่องยึดเหนี่ยวลำดับที่สี่: ของใหม่ การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมนั้นเปล่าเหมือนกัน แต่ว่าในความเปลี่ยนแปลงจำต้องมัศยาวัตกรรม แห่งจำกัดความได้ตวาดแวววาวที่ความคิดสร้างสรรค์แห่งหนนำไปสู่งานสร้างสรรค์สิ่งแห่งหนปรับเปลี่ยนการทำงานของเจ้าเอ็ง แสงแห่งสติปัญญาเหล่านี้สามารถมีขึ้นได้มาทันทีแห่งมีการเปลี่ยนแปลงหรือระหว่างการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ของใหม่ตรงนั้นไม่จำเป็นจำต้องครอบครองอย่างไรแห่งกำยำ ไพศาลแต่ว่าเป็นคดีไตร่ตรองนวชาต ๆ ที่มาชดเชยหัวคิดเก่าก่อนกับทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงประการมีความสำคัญยะสำคัญ เพราะการงานเสาสรรพสิ่งผู้นำหน่วยงานคือว่าการสชาติรรสร้างพื้นที่ทางความคิดพอให้ประกอบด้วยการติดต่อสื่อสารกับนึกดูกักคุมประการมีอิสระแล้วจึงจักก่อเกิดครอบครองของใหม่ขึ้นมา หรือว่าคงเรียกหาคว้าแหวบทบาทของเท้าหน้าองค์กรตกว่างานเป็นผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ทีมแห่งอยากจักปรับเปลี่ยนและสรรสร้างสิ่งใหม่ หรือทีมที่จะเที่ยวหากระบวนการดำเนินการนวชาต ขั้นตอนใหม่ ผลิตภัณฑ์นวชาต ซึ่งจะสนับสนุนที่การพัฒนาการทำงานสิ่งของเธอ การที่เท้าหน้าองค์กรเปิดรับณการแสดงออกมุขสติปัญญาจะยิ่งเป็นเหตุให้องค์กรนั้นปรับเปลี่ยนคว้าโดยเร็วมากยิ่งขึ้นเช่นกัน เพื่อตัวอย่างสิ่งของเท้าหน้า แห่งหนเข้าใจเรื่องตรงนี้ดีงามเต็มที่ตกว่า Steve Jobs ผู้ซึ่งรู้ว่านข้อปฏิบัติกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการทดลองและช่างเถิดถ้าหากความล้มเหลวที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ นกเขาคุ้นบอกตวาดเลี่ยนไม่ได้สังกัดแหวคุณใช้คืนเงินตราไปเท่าไรที่การทดลอง แต่เลี่ยนเกี่ยวกับว่าเจ้าเอ็งได้ลองและเลือกสรรสิ่งใหม่หลังจากนั้นหรือไม่ ที่พึ่งที่ห้า: การเปลี่ยนแปลง ไม่มีใครพอใจการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าพ้นไปการเปลี่ยนแปลงก็เทียรไม่ก่อกำเนิดซึ่งของใหม่กับการงานใหม่ ๆ หรือเปล่าสมรรถรอดชีวิตที่พื้นแผ่นดินที่ประกอบด้วยความเปลี่ยนแปลงทุกเมื่อได้ ดังนี้แล้วในสถานะผู้นำหน่วยงานน่าที่จะให้ความสำคัญกับเป็นตัวเป็นตนอย่างแห่งหนดีงามณความการเปลี่ยนแปลง ณทั้งปวง ๆ ความเปลี่ยนแปลงอันสำคัญคือ งานเปิดโอกาส งานเห็นด้วย กับยอมรับฟังความคิดเห็นประการประกอบด้วยกรณีด้วยกันข้อมูลออก เปิดกว้างกับดักสิ่งใหม่ ๆ ไม่ยึดติดกับดักชิ้นที่คุ้นประสบผลมา ด้วยเหตุที่ประกอบด้วยรายงานกรณี “What get you here won’t get you there” คว้าเสนอวาง เพราะความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความเก่งกาจในความเปลี่ยนแปลงประการคล่องตัวด้วยกันมีประสิทธิภาพถือเอาเป็นส่วนสำคัญของขบวนการแปลงกระบิล Digital ที่ประสบผลสำเร็จ แบบอย่างสิ่งของหุ้นส่วนแห่งนำ Technology มาใช้คืนชดใช้การบรรลุเก่าก่อนสรรพสิ่งงานกำจัดแผ่นดีวีดีตกว่า Netflix เพราะได้สาวก้าวโดดข้ามงานก่อการทำงานกำจัด DVD ฉบับร่างเก่าก่อนเป็นการให้เช่ากับส่งทางไปรษณีย์เพื่อจะตัดทอนทุนณการครอบครองเนื้อที่ซึ่งศัตรูของ Netflix ใช้สิ่งกลมๆตรงนี้เป็นจุดเด่นทำให้สมรรถริเริ่มการงานได้ชนิดน่าสนใจ ถ้าหากแต่ว่ากาลเวลาเปลี่ยนเจียร Netflix เองหยวนที่จะสับเปลี่ยนกับกลมกลืนซ่อนรูปต้นฉบับการงานดั้งเดิมสิ่งของตัวกับเปลี่ยนเปลี่ยนไปสู่การให้บริการฉบับร่างผู้หญิงมมิ่งซึ่งที่ยุคปัจจุบันมีการใช้งานชนิดโด่งดัง สมมติว่าหามิได้ผู้นำองค์กรแห่งหนออกมาตกลงกับแยกออกมีการเปลี่ยนแปลงที่กลมกลืนกินรูปฉบับร่างการทำงานแต่เดิมของตัวหลังจากนั้นละก็ฉันคงจะไม่ได้ครอบครองลูกค้า Netflix ณวันนี้ก็ศักย ขนมจากแห่งหนคว้าบอกมาข้างต้นพางเพื่อที่จะจะติดต่อแหวแหล่งหล้าช่วงปัจจุบันมีงานผลัดกันเปลี่ยนอยู่โดยตลอดกับประมาณการตวาดจักเร็วขึ้นไปเป็นหลายทบเนื้อตัววันข้างหน้า แต่หน่วยงานสามารถที่จะประสบผลได้ถ้าหากมีที่พึ่งทั้ง 5 ซึ่งสอดเรียงด้วยกันจรรโลงกันและกัน เสียแต่ว่าหลักเขตทั่ว 5 ไม่คงบังเกิดได้หรือประสบผลสำเร็จคว้าเอง สมมติว่าไม่มีเท้าหน้าองค์กรซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักจ่ายองค์กรก้าวเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงเหตุเดิมขึ้น สุดท้ายต้องการดุเท้าหน้าทุกท่านจักสมรรถเอาใจใส่หน่วยงานเปลี่ยนเปลี่ยนเจียรไปสู่ระยะเวลา Digital ได้อย่างดีพร้อมหนอขอรับ Exec InsightLeadershipDigital DisruptionEmployee Experience