5 ความโน้มเอียง 5G ทั่วโลก Ericsson กะปี 2023 ประกอบด้วยผู้ใช้จรด 1 พันเลี่ยนมนุษย์

Ericsson พูด 5 ความโน้มเอียงงานใช้คืน Mobile Broadband ในแหลมทองด้วยกันทั่วโลก ผ่านทูล “Ericsson Mobility Report” ระบิล่าสุดดวงเดือนเดือนพฤศจิกายน 2017 ทำนายจำนวนผู้สมัครใช้คืนบริการ 5G จักมีจด 1 โพกโล้นรายที่ชันษา 2023 บริษัท อีริคดั้งจมูก (แหลมทอง) จำกัด (Ericsson (Thailand) Ltdมันสมอง) จัดงานแถลงข่าว Ericsson Mobility Report ทีที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อจะเผื่อแผ่ข้อมูลผลสำรวจด้วยกันการคาดการณ์เกี่ยวความโอนเอียงการเปลี่ยนแปลงสิ่งของ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อต้นฉบับไร้สายทั่วโลก, พฤติกรรมผู้บริโภค, รวมไปถึงอำนาจของเทคโนโลยี 5G และเส้นทางสู่เวลา 5G เพื่อจะอนุเคราะห์แผนการด้านดิจิทัลของแหลมทอง มอบประกาศเพราะว่าคุณสมบัติชัยชนะ ภูมิรู้สูงสุดสูงสุด หัวงานก้ำ Network Solutions กงสี อีริคสัน (แหลมทอง) ขีดคั่น เพราะประกาศความโอนเอียงการเปลี่ยนแปลงสิ่งของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแปลนไร้สายทั่วโลกเป็นพิเศษ 5G สมรรถสรุปความได้มาออกมาครอบครอง 5 ข้อ เหตุฉะนี้ 1. LTE จะกลายเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายเสาสำหรับทั่วโลก ในปลายปีตรงนี้ Ericsson ระบุทั้งมวลสรรพสิ่งข่ายงานดำเนินทั่วโลกพบพานแหว LTE (หรือว่าแห่งรู้จักมักจี่กันที่ชื่อ 4G) จักกลายเป็นเทคโนโลยีหลักในคมนาคมภายในปลายปีตรงนี้ เพราะประมาณการแหว จักมีการสมัครชดใช้บริการกระทั่ง 5.5 โพกโล้นราย ทั่วถึงกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ สิ่งของพลเมืองพื้นแผ่นดินในสิ้นปี 2023 หลังจากที่ไม่ปีกี่ทอผ้าพรรษาเปลี่ยนมา ทั่วโลกมีการนำเทคโนโลยีอาณัติสัญญาณความเห็นต่อโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ Voice over LTE (VoLTE) ไปใช้แล้วบนกระทั่ง 125 โครงข่ายในกว่า 60 ด้าวทั่วโลก กะแหวจักมีผู้สมัครใช้คืนบริการ VoLTE จรด 5.5 โพกโล้นรายข้างในสิ้นปี 2566 ซึ่งจักถ้วนทั่วกระทั่ง 80 เปอร์ลงนามของผลรวมผู้สมัครใช้งาน LTE ด้วยกัน 5G ออกัน 2. ภายในชันษา 2023 จะประกอบด้วยผู้สมัครใช้คืนบริการ 5G ดำเกิงจด 1 โพกโล้นราย ข้อมูลที่บอกทายตวาดข้างในพรรษา 2023 จักประกอบด้วยผู้ใช้งาน Mobile Broadband 5G จด 1 พันโล้นมนุช เพราะว่าการใช้งานเทคโนโลยี 5G จักเริ่มต้นขนมจากเนื้อที่เขตเมืองแห่งมีพลเมืองคับคั่ง กับจะอุโฆษครอบคลุมจรด 20 ร้อยละสิ่งของปริมาณประชาราษฎร์แหล่งหล้าภายในสิ้นปี 2566 ซึ่งโครงข่ายแต่ต้นที่จะจับระบบให้สัญญาณ 5G มาชดใช้ที่เชิงพาณิชย์ตรงนั้น บอกล่วงหน้าแหวจะยกขึ้นให้บริการที่ปี 2019 ด้วยกันจะส่งผลแจกมีการใช้งานชนิดแพร่หลายจำเริญในชันษา 2020 โดยแดนกลุ่มที่คาดคะเนตวาดจักมีการใช้งานดำรงฐานะพวกแต่ต้นๆ เช่น อเมริกา ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ด้วยกันเมืองจีน 3. 5G จะทวีราคาการตลาดมอบกับดักผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือณแหลมทอง Ericsson ยังระบุเหตุว่าเทคโนโลยี 5G จะสนับสนุนพอกพูนมูลค่าการตลาดตราบที่อาจจะหมดด้วยกัน ไม่ก็ Addressable Market สิ่งของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือณแหลมทอง เพราะว่าทำนายดุในชันษา 2026 ผู้ให้บริการข่ายงานมือถือที่ประเทศไทยจะมีเงินรายได้เพิ่ม 2.6 โล้นดอลลาร์สหรัฐหรือไตร่ตรองดำรงฐานะ 22 ร้อยละเมื่อเปรียบกับรายได้ณชันษา 2017 โดยผลงานวิจัยข้อมูลขนมจาก App Annie สรรพสิ่ง Ericsson พานพบแหวปริมาณผู้สมัครแห่งใช้บริการแพ็คเกจข่าวสารเพื่อที่จะใช้งานเครือข่ายไร้สายในประเทศแหลมทอง 12 จันทราที่ผ่านมามีการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยประธาน เพราะว่าประกอบด้วยผู้สมัครใช้คืนบริการแพ็คเกจ 5 GB ประกบจันทราทวีจาก 44 อัตราร้อยละเป็น 66 ร้อยละ 4. ผลขนมจาก 5G ทำให้ Mobile Data ที่แหลมทองก้าวหน้าชนิดแข็งแกร่ง ข้อมูลที่บอกอีกต่างหากเจาะจงต่อว่า พื้นแผ่นดินในชันษา 2023 จอมงานสารภาพ-ส่งประกาศ (Traffic) ผ่านเครือข่ายไร้สายจักดำเกิงกระทั่งขึ้นไปแต่เดิม 8 เทียบเท่าครั้นเทียบกับดักปี 2017 โดยในชันษา 2017 ประกอบด้วยยอดการใช้งานสิงสู่ 14 Exabyte ดามจันทรา (1 Exabyte = 1 โพกกล้อน GB) โดยวิดีโอจ้าเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยการยอมรับส่งยิ่งนักที่สุด นึกดูดำรงฐานะ 55 ร้อยละสรรพสิ่ง Traffic หมดด้วยกัน ด้านณพรรษา 2023 ที่บอกล่วงหน้าจะประกอบด้วยงานชดใช้ 5G อย่างเต็มรูปแบบจากนั้น อีกต่างหากประกอบด้วยความคาดหมายแหวจักมียอดการใช้งานอยู่แห่ง 110 Exabyte ดามดวงเดือน เพราะว่าวิดีโอจัดครอบครองข่าวสารแห่งหนมีการรับสารภาพส่งยิ่งนักที่สุด โดยทวีครอบครอง 75 ร้อยละของ Traffic ทั้งผอง และครั้นดูยอดการสารภาพส่งประกาศ (Traffic) ผ่านเครือข่ายไร้สายสรรพสิ่งสมาร์ทโฟน 1 เครื่องใน 1 จันทรา ไชจรลงที่โทรทัศน์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันหมู่เกาะที่อรรณพแปซิฟิค จะพานพบแหวในปี 2017 โก้โฟน 1 เครื่อง จะมีงานสารภาพส่งข่าวสารสิงสู่ที่ 2.7 GB ทาบจันทรา ส่วนณพรรษา 2023 ที่บอกล่วงหน้าจักประกอบด้วยการชดใช้ 5G อย่างเต็มรูปแบบ ก็ผ่านพบตวาดในพรรษานั้น สมาร์ทโฟน 1 เครื่องเครา จะประกอบด้วยการรับสารภาพส่งข่าวสารสิงสู่แห่งหน 15 GB ทาบพระจันทร์ ดำเกิงกว่าปี 2017 ถึง 6 ทัดเทียม นอกจากนี้ประกาศจากบอกความประพฤติสิ่งของ Mobility Report ณปีก่อน แห่งหนมีการทดลองพฤติกรรมผู้บริโภค เพราะผ่านพบดุผู้บริโภคไม่สามารถทนแลดูเรื่องละเอียดอ่อนที่ลุ่ม ๆ ได้มาอีกต่อไป คอนเทนต์ชนิดวิดีโอยังคงครอบครองปัจจัยหลักที่การดุนจำนวนการใช้งาน mobile broadband จ่ายเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยประกอบด้วยกลุ่ม Young Millennials ซึ่งสิงสู่ณช่วงอายุ 15-24 พรรษาเป็นพวกผู้ซื้อหลักเขต ถัวเฉลี่ยจากนั้นประกอบด้วยงานสารภาพมองคอนเทนต์ชนิดตรงนี้ยิ่งกว่าฝูงชนช่วงอายุ 45 ชันษาขึ้นจด 2.5 ทัดเทียม งานแลดูวิดิโออังคณามสิริมงคลแห่งมีเรื่องละเอียดดำเกิง กับเอียงลนลานการกินสื่อวิดีโอในครรลองแห่ง#สลับซับซ้อน จำเริญ เป็นต้นว่า วิดีโอต้นร่าง 360 องศาเซลเซียส ส่งผลต่อหน้าดามจำนวนการใช้งานรับสารภาพส่งประกาศ ได้แก่ วิดีโอต้นฉบับ 360 องศาเซลเซียสบน Youtube ใช้เหตุกว้างแถบคลื่นความถี่ หรือว่า bandwidth มากกว่าวิดีโอแปลนปกติจด 4-5 ทัดเทียม จับ 5. ภาครัฐและเอกชนจำต้องวางแผนความพร้อมเหตุด้วยเทคโนโลยี 5G ทันที คุณวุฒิชัย วุฒิยิ่งยิ่ง หัวหน้างานฝ่าย Network Solutions หุ้นส่วน อีริคสัน (ไทย) ขีดคั่น บอกณงานไม่มิดชิดทูลครั้งนี้แหว เทคโนโลยี 5G อีกต่างหากสมรรถสร้างเงินรายได้แจกอายุมากผู้ให้บริการข่ายงานพอกพูนได้มาจรด 22 ร้อยละ ไม่ก็ 2.6 โพกกล้อนตราสหรัฐ ผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศแหลมทอง รวมทั้งภาครัฐบาลกับองค์การเอกชนแห่งหนข้องเกี่ยว ต้องมีการวางแผนความพร้อมที่จะทุ่งนาพลังสรรพสิ่งเทคโนโลยี 5G มาใช้คืนมอบเกิดผลดีอุดมอายุมากผู้ซื้อชาวไทยด้วยกันผู้สร้าง อีริคดั้งกับกลุ่มผลิตภัณฑ์สาหยอมรับเครือข่าย 5G จะสมรรถลุ้นมอบผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศไทยขนย้ายจากเทคโนโลยี 4G มาดำรงฐานะ 5G ได้มาอย่างต่อเนื่อง เพราะคุณสมบัติชัยระบุดุกงสี Ericsson ณฐานะผู้นำเทคโนโลยี 4G และ 5G ครบครันให้ความร่วมมือกับดักทุกท้องที่ส่วนในประเทศประเทศไทยพอให้ก่อเกิดเครือข่ายไร้สายแห่งหนประกอบด้วยคุณภาพประการจีรัง ด้วยว่าข้อมูลเพิ่มพูน สมรรถดาวน์โหลดทูลระบิครบถ้วนมาศึกษาดามเหมาะเว็บไซต์ https://wwwมันสมองericsson.com/en/mobility-report News5G4GLTEGrowReportEricssonEricsson Mobility Report