3M ประสาน Shopee จัดส่วนลด 80% หมู่ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อตอบยอมรับช้อปอยู่ที่อยู่ต้าน COVID-19

3M Official Store ประสานมือ ‘Shopee’ โหมโรงแคมเปญ 3M X Shopee Super Brand Day ส่งผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มซักล้างและฆ่าเชื้อ ภายใต้ธีม ช้อกระจุกู่บ้าน สารภาพซัมเมอร์ จ้าส่วนลดสูงสุดจรด 80% ครบครันรหัสตัดทอนเพิ่มรุ่งเรืองจด 500 ตีน ที่วันที่ 9 เมษายน พุทธศก2563 วันเดียวเพียงนั้น ตอบโจทย์ภาครัฐบาล สิงสู่ที่อยู่ เพื่อจะเว้นระยะห่างด้านสังคมลุกในวิยะดา ศรีนามนุษย์ันคงทนถาวร์ สำคัญว่าการ หุ้นส่วน 3เอ็ม ไทย ขีดคั่น เท้าหน้าข้างสิ่งใหม่ยิ่งใหญ่ ไม่มิดชิดจดการร่วมแคมเปญ 3M X Shopee Super Brand Day กับมุข ‘Shopee’ ดุ “3เอ็ม เข้าใจถึงสถานการณ์ที่ปัจจุบัน และพร้อมร่วมมือกับภาครัฐบาลเนื้อความการดำรงช่องไฟทางสังคม (Social Distancing) บริษัทฯ จึงได้ทำแคมเปญกับ Shopee กับดักกิจกรรมจรรโลงการแลกเปลี่ยน 3M X Shopee Super Brand Day ภายใต้ธีม ช้อปอยู่เรือน โดยยกหยิบยกของซื้อของขาย 3เอ็ม ไม่ว่าจะดำรงฐานะเพราะว่าเรือน รถ ทออากาศ กรองสายธาร เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์การเขียน กระแสไฟ ทั้งหมดพวกสินค้า รวมทั้งของซื้อของขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้างกับฆ่าเชื้อมาตัดราคาเลิศ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกจ่ายลูกค้าสมรรถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม มุขออนไลน์ขานรับพฤติกรรมผู้บริโภคแห่งหนหันไปจับจ่ายใช้สอยจ่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ช่วงแห่งหนจำเป็นต้องเก็บตัวสิงสู่ที่อยู่” เพราะว่าแคมเปญ 3M X Shopee Super Brand Day ภายใต้ธีม ช้อกระจุกู่เรือน เป็นกิจกรรมจรรโลงงานขายที่จ่ายส่วนลดยิ่งจรด 80% พร้อมโค้ดส่วนลดมากมายจด 500 ตีนแห่ง วันที่ 9 เดือนที่ 4 นี้ เวลากลางวันเดียวแค่นั้น PR NewsShopeecovid-193M Official Store

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg