3 เหตุเสาที่ Elon Musk กลับลำ พา Tesla อยู่ในท้องตลาดเสาสมบัติพัสถานฯ เหมือนเดิม

ดู 3 เหตุผลหลักแห่งหน Elon Musk CEO สรรพสิ่งหุ้นส่วน Tesla ที่ตกลงใจดำรงบริษัทฯ สิงสู่ณตลาดค้าหุ้น New York ดังเดิม Photo: Justin Sullivan, Getty Images via Inverseก่อนหน้านี้ Elon Musk CEO สิ่งของ Tesla ให้กำเนิดแถลงการณ์เจาะจงแหวตระเตรียมจับกงสีออกจากตลาดหลักเขตทรัพย์ฯ (แปลงเป็นบริษัทจำกัดต้นร่างดั้งเดิม ไม่ก็ Private Company) ปัจจุบัน Musk ให้กำเนิดคำอธิบายยอมในที่เว็บไซต์กลับจับกงสีสิงสู่ในตลาดหลักเขตทรัพย์สินฯ ตามเดิม นั่นแปลความแหว Tesla จักอีกทั้งเป็นบริษัทมหาชน (Public Company) ถัดไป Techsauce รวมความ 3 เหตุผลเสาแห่งหน Elon Musk กลับลำยกมา Tesla อยู่ในที่ท้องตลาดเสาสินทรัพย์ฯ เหมือนเดิม ได้มาเพราะฉะนี้ 1. ขบวนการนำกองกลางจากตลาดหุ้นใช้เวลานาน Musk ระบุณคำอธิบายตวาด เขาได้มาปรึกษาและทำร่วมกับผู้ชำนาญพิเศษระดับโลก Goldman Sachs ด้วยกัน Morgan Stanley รวมทั้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวข้อคิดดังที่กล่าวมาแล้ว พานพบว่าขั้นตอนจับกองกลางจากตลาดค้าหุ้นนั้นใช้เวลานานกระทั่งแห่งหนควรจะเป็น สมมติว่าจับกงสีจากตลาดหลักทรัพย์จักมีผลกระทบกระทบประกบกงสีมากกว่าสถานที่เก็งไว้อย่างแน่นอน 2. ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เอ่ยปากห้วนๆ “อย่าสร้างเกิน” Musk ตกลงใจรับฟังความคิดเห็นจากตลอดผู้ถือหุ้นยุคปัจจุบันรายจี๊ด-รายใหญ่ กับคนลงทุนสถาบัน (Institutional Shareholders) ส่วนใหญ่พูดไปในที่ความเห็นมุขด้วยกันแหว “ฉันตวาดดิฉันหยุดก่อนสะอาดหรือไม่” โดยคิดว่างานดำรง Tesla แยกออกสิงสู่บรรดาศักดิ์ “บริษัทจำกัดกลุ่มชน” จักมองดูดำรงฐานะทางที่ได้เปรียบ การย้อนฐานันดรกลับมาเป็น “บริษัทจำกัด” นอกจากนี้คนลงทุนสถาบันซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นแห่งหนประกอบด้วยขนาดใหญ่ (อาทิ ธนาคารพาณิชย์, กงสีเงินทุน, หุ้นส่วนเครดิตฟองซิเอร์, กองกลางสัญญาประกันภัย, สถาบันการเงินระหว่างชาติ เป็นต้น) ก็ระบุตวาดถ้าผลัดกันฐานันดรดำรงฐานะ “บริษัทจำกัด” ผู้ถือหุ้นสถาบันบางส่วนก็ระบุแหวพวกเขาก็ไม่คล่องในการลงทุน “บริษัทเอกชน” เพราะประกอบด้วยข้อจำกัดกระยาเลย ที่ไม่มีน้ำใจแยกออกเขาลงทุน บรรยากาศโดยทั่วไปสิ่งของความตรงนี้ จึงลงเอยในที่ประการใดที่ว่า “อย่าสร้างพ้น” ไม่ก็ “please don’t do thisมันสมอง” 3. โฟกัสเรื่องอื่นดีกว่า Musk เจาะจงในคำชี้แจงว่าหลังจากนี้จักนำ Tesla สาวก้าวจากไปตรงหน้าประกบ เพราะว่ามุ่งเน้นสถานที่ชิ้นสถานที่ประธานแรงกล้า ตกว่า งานก่อสร้างผลิตผลแห่งหนประชารัก และสร้างความต่างกันแจกกับอนาคตกาลของพื้นโลกใบตรงนี้ “ดิฉันได้บอกให้เห็นว่าดีฉันสมรรถสร้างผลิตผลพลังงานแห่งหนยืดยาว (Sustainable Energy Product) ได้ ณ เวลานี้ดีฉันจำเป็นจะต้องบ่งบอกถึงแหวฉันสมรรถเอากำไรได้มาชนิดยั่งยืน กับเป็นเหตุให้ Tesla Model 3 ประกอบด้วยความก้าวหน้า ซึ่งดิฉันก็ครบครันที่จะก่อแบบนี้” Musk ทูล และโน่นตกว่าอันแห่งหน Musk เจาะจงว่าคณะทำงานของ Tesla พลังมุ่งมั่นเพื่อให้ไปก้าวไปสู่ความสำเร็จถัดไป คำอธิบายเพิ่มเติมข่าวจาก Tesla ด้วยกัน BBC News NewsTeslaElon MuskInvestmentPublic CompanyPrivate Compamy