3 เรื่องที่จะเปลี่ยนหลังระยะเวลาวัวตัก AI เปลี่ยนร่างการจ้างงาน Co-working space จะประกอบด้วยมากมายขึ้นไป

Telenor Research บอก 3 เมกะเทรนด์พระขนองเวลางัวโพง-19 สถานที่ทำเอาพื้นแผ่นดินไม่มีวันตามเดิมอีกต่อไป ส่อส่วนประกอบพื้นฐานเปลี่ยนสู่ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์มีบทบาททาบหมู่การสรรหาในตลาดแรงงานงอกงาม ขณะที่ ดาต้าจักเข้ามามีบทบาททาบการทำนายอนาคตกาล ทั่วข้างสาธารณสุข การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม กรณีพื้นโลกไปสู่เวลาดิจิทัลในตำแหน่งรีบ สร้างความเปลี่ยนแปลงทาบเข้าสังคมด้วยกันเศรษฐกิจอย่างหนักเจ้าเอ็งกอร์ม แอนเยอะแยะเรียวย ปั่นนเนเวต์ รองประธาน Telenor Research กล่าวว่า “วิกฤตวัววิด-19 เรื่องเดิมขึ้นได้มาชี้ให้เห็นถึงบทบาทประธานมากสรรพสิ่งนวัตกรรมด้วยกันเทคโนโลยีในที่การแก้ปัญหา ผลกระทบต่างๆ ที่ช่วงงัวโพง-19 ได้สะท้อนจ่ายมองเห็นจดความเปลี่ยนแปลงในภายหน้าทาบตลอดหุ้นส่วน ที่สาธารณะด้วยกันสังคม สถานที่ทำให้บางสิ่งบางอย่างข้างหน้าจักไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในโลกยุคความสามัญนวชาต (new normal)”เช่นนี้ Telenor Research หน่วยงานข้างการวิจัยของ Telenor ได้มาวิเคราะห์กับหยั่งรู้ 3 เมกะเทรนด์ของโลกอนาคตหลังระยะเวลาโคตัก-19 ไว้เพราะฉะนี้1.ส่วนประกอบพื้นฐานใหม่เพื่อจะการทำงานมรรคาใหม่ (New city infrastructure to facilitate a new way of work)วิกฤตโคตัก-19 ได้มาเปลี่ยนวิถีงานไปประการทั้งหมด ขนมจากการทำงานที่ทำงานสู่กิจธุระสถานที่บ้าน ทำเอาความ#สลับซับซ้อนภูมิหลังกับดักกิจธุระสถานที่ที่ทำการในที่รูปแบบเก่าก่อนไม่มีเหตุจำเป็นอีกต่อไป ต่อจากนี้ บริษัทมากมายบริษัทจักริเริ่มแยกออกพนักงานสมรรถปฏิบัติการได้ขนมจากแห่งนิวาสสถานหรือปฏิบัติการทางไกล ทำเอาความหมายสรรพสิ่งอาคารสำนักงานเริ่มน้อยลง Telenor Research กะว่า งานต่อจากนี้จักกลายอย่างทั้งหมด โดยโคโพง-19 จักลงมารีบให้ก่อกำเนิดเทรนด์กิจธุระแห่งประกอบด้วยความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ดังนี้ รัฐบาลตรัยารสนับสนุทิชากรารจัดแบ่งทรัพยากรด้วยกันการพัฒนาส่วนประกอบพื้นฐานมุข “ดิจิทัล” สรรพสิ่งนคร เพื่อจะรองรับเทรนด์กิจธุระที่จะบังเกิดข้างหน้า ไม่ว่าจักประสบความสำเร็จทำสถานที่นิวาสสถานด้วยกันเนื้อที่กระทำร่วมมือไม่ก็ Co-working spaceCo-working space ทำให้เกิดงานขจายเนื้อตัวสรรพสิ่งพนักงานบริษัทจากไปทุกทั้งเมือง มนุษย์จะเลือกปฏิบัติการจวนที่อยู่เจริญ เพื่อลดระยะเวลากับทรัพยากรกระยาเลย ในที่การแรมรอน ทำเอาการช่างไอเสียขนมจากเครื่องกลลดลง เมืองมีสภาพอากาศแห่งทุเลา หมู่สาธารณสุขที่ทุเลา ความสามารถและผลสำเร็จในที่งานสถานที่ทุเลาอย่างสังเขป โลกระยะเวลาข้างหลังโคโพง-19 นี้ งานแรมรอนไปปฏิบัติการที่สำนักงานจักริเริ่มมองเห็นน้อยลง Co-working space จักประกอบด้วยจำนวนมากขึ้นติดสอยห้อยตามเนื้อที่ปะปนกัน ของนคร ทำเอาเมืองจะประกอบด้วยกรณีเป็นต่อที่แวดล้อมและวงในนครเติบโต2. AI สับเปลี่ยนทรวดทรงงานว่าจ้าง (Recruitment + AI = Match)อีกด้วยมาตรการล็อกดาวน์สถานที่รัฐบาลทั่วโลกบังคับใช้ในงานทาบไปสู่กับดักกระแพร่เชื้อของโรคภัยไข้เจ็บวัวโพง-19 ทำเอามีผลกระทบแตะทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กลุ่มคนหลายโล้นคนสิงสู่ที่ตำแหน่งไม่มีงานทำ ขณะเดียวกัน ก็มีกิจธุระต่างๆนาๆประเภทเค้าเดิมขึ้นไปขนมจากความกระทบกระเทือนของงัววิด-19 กับการทำงานแห่งจำต้องสิงกำลังแรงงานระหว่างประเทศพระขนองระยะเวลาวัววิด-19 การว่าจ้างที่ตลาดแรงงานสิ้นไร้ฝีมือจะเปลี่ยนไปชนิดทั้งหมด ซึ่งแต่เดิมกินเวลาที่งานรับสมัครและคัดเลือกเป็นเวลาจำเนียร ตลอดจนโจทย์การพัฒนาทักษะแห่งมีความจำเป็น ดังนี้ จะเป็นเหตุให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือไม่ก็ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญขนานใหญ่ในการเลือกเฟ้นแรงงานและงานจ้างงานอัลกคู่แค้นธึ่มจะเข้ามาคัดถักผู้สมัครด้วยกันยศที่เปล่าสอดคล้อง กับเข้าคู่ผู้สมัครกับเจ้าของกิจการสถานที่มีความมุ่งมาดแถวเดียวกัน โดยชดใช้ข้อมูลประวัติบุคคลภูมิหลังสิ่งของทั่วผู้จ้างกิจธุระด้วยกันผู้สมัครงาน ความเร็วและความเที่ยงตรงของ AI เปล่าเพียงลดระยะเวลากับโสหุ้ยในงานควานหางานเพียงนั้น แต่ว่ายังเอาใจช่วยตัดทอนอัตราการลาให้กำเนิด (turnover) เช่นกัน เพราะอีกด้วยความกลมกลืนกักคุมสรรพสิ่งข่าวสารทั่งหญิบทิศที่เติบโตจากงานชดใช้ AIAI จะเข้ามาสนับสนุนแรงงานกลุ่มนี้เข้าถึงข้อมูลริมลึกทาบจดความชำนาญสถานที่ควรจะได้มาการพัฒนาเพื่อจะการแข่งขันสิ่งของตลาดแรงงานข้างหน้า ทำเอาเขาทั้งหลายสามารถปรับพฤติกรรมแยกออกเป็นแห่งน่าดึงดูดกับสร้างความแตกต่างที่ตลาดแรงงาน เพื่อจะทวีคูณความน่าจะเป็นที่การถูกจ้างงานข้างหน้า3. ดาต้าเพื่อที่จะชีวิตินทรีย์ (Crowd movements to the rescue)ดาต้าจะเป็นเครื่องมือสถานที่มีความสำคัญเติบโตช้าๆ ที่การชนกับโรคระบาดภายหน้า อย่างไรก็ตาม การนำข้อมูลสิ่งของประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ดังที่กล่าวมาแล้ว ได้ก่อให้เกิดเรื่องเถียงด้าน “ความเป็นด้านตัว” (Privacy) ของผู้ใช้งานเหมือนกัน เพราะเหตุนี้ ทำให้อนาคตสิ่งของการใช้คืนดาต้าเพื่อจะทราบจรดแนวทางงานกระจายเชื้อไวรัสไม่ก็เชื้อโรค จักลงมาที่แนวทางข่าวรวมที่ไม่ระบุตัวรับช่วงข่าววรรณะสรรพสิ่งแอปพลิเคชัน (App location)จากบทความสรรพสิ่ง Harvard Business Review เจาะจงตวาด ข่าวมุขปีกโทรคมนาคมสามารถประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ต่องานปีกสาธารณสุขคว้าประการประกอบด้วยความรับผิดชอบด้วยกันไม่ล่วงล้ำทาบข้อคิดเห็นด้านความเป็นส่วนตัว เพราะปัจจุบัน คว้าประกอบด้วยงานชดใช้ข่าวสัญญาณมือถือลงมาใช้คืนประหยัดคำการแพร่ระบาดของความเจ็บไข้โคโพง-19 ในที่ประเทศนอร์เวย์และเดนมาร์ก ขณะที่ก่อนหน้านี้ได้มีงานใช้คืนข้อมูลมือถือในการห้ามงานกระจายเชื้อสิ่งของน้ำเชื้อไข้จับสั่นด้วยกันไข้เลือดออกในประเทศปากีสถานด้วยกันบังคลาเทศ ซึ่งพิสูจน์แล้วดุข้อมูลมือจับสามารถประยุกต์ใช้ทำนายทางปีกระบาดวิทยาได้อย่างแม่นยำ เป็นเหตุให้รัฐบาลและหน่วยงานสาธารณสุขจับข้อมูลมาตัดสินใจให้กำเนิดมาตรการมุขข้างสาธารณสุขได้มาอย่างแม่นยำขึ้น เช่นนี้ ข้อมูลสถานที่ประยุกต์ใช้ในการคะเนหนทางการเคลื่อนที่จักครอบครองในที่ลักษณะข่าวสารร่วมกับเปล่าเจาะจงตัว เพื่อที่จะทราบถึง “ร่างกายต้นฉบับ” งานเดินโดยทั่วไป ทำเอาลูกค้ามือถือถือใจได้ว่าความครอบครองส่วนตัวจะได้มาการดูแลเช่นนี้ การพาข้อมูลที่ถือมาทำนายแนวทางการเคลื่อนไหวของหมู่ชนสมรรถนำมาใช้คุณประโยชน์คว้าฐานจัดการกระจายเชื้อสรรพสิ่งไวรัส แต่อีกต่างหากเป็นผลดีประกบการวางผังเมืองอัจฉริยะ งานพินิจพิจารณาที่แวดล้อม กับเอื้อเฟื้ออุตสาหกรรมอื่นๆ จ่ายเข้าสู่สถลาวะปกติข้างหลังเวลาวัวตัก-19 อาทิเช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว“งานแพร่เชื้อสรรพสิ่งวัวโพง-19 จากไปทั่วโลกตรงนั้นคว้าเป็นเหตุให้พวกเราทุกคนจำเป็นจะต้องทบทวนดูนอกโคนรอบด้วยกันเปลี่ยนมรรคงานสิ่งของพวกเราที่ตำแหน่งเร่ง ซึ่งรวมถึงวิถีที่งานให้บริการผู้ใช้กับบทบาททาบการพัฒนาเข้าสังคม ความประพฤติด้านสังคมกับเศรษฐกิจบางสิ่งจะปรับเปลี่ยนจร ดังนั้น รัฐบาลกับผู้นำองค์กรจึ่งน่าจะตรวจตวาดเช่นไรควรจะจอด กับอย่างไรน่าจะเริ่มปรับปรุงต่อเพื่อที่จะเร่งแยกออกก้าวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงพระขนองยุคโคโพง-19” หัวหน้ากอร์ม บอกตอนท้าย PR Newsaidatatrendcovid-19Telenor Research

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/covi18.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/1_ติดเกราะให้หมอ_เสริมความปลอดภัยคนไข้_สู้โควิด-19_ด้วย_Tele-Monitoring.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/1-1_ติดตามสุขภาพผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงได้ออนไลน์แบบเรียลไทม์.JPG