22 ธนาคาร เปิดตัว บริษัท Blockchain Community Initiative ลุยบริการหนังสือค้ำประกันดิจิทัลที่พรรษาตรงนี้

22 ธนาคาร กับ 9 กลุ่มการทำงานเทอะทะจับมือโหมโรง BCI กองกลางปฏิรูปหมู่ Blockchain กลางในท้องถิ่นแบงค์ แยก Service แรกคือหมู่ Blockchain เหตุด้วยหนังสือค้ำประกัน ช่วยตัดทอนทุนเดิมกระทำงาน มุ่งมั่นการใช้งานเปล่าลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ของงานใช้หนังสือค้ำประกันทั้งมวล ถือเอาเป็นความเคลื่อนไหวคราวโค่งทีเดียวเหตุด้วยวงการธนาคาร พอธนาคารชาติอีกด้วยธนาคารพาณิชย์ในประเทศประเทศไทย 22 สถานที่รวมเปิดตัว กองกลาง ก่อนคริสต์ศักราชไอ (แหลมทอง) กำหนด ไม่ก็ Thailand Blockchain Community Initiative เพื่อก่อสร้างระบบ Blockchain เหตุด้วยภาคธนาคารใช้งานรวมหัว เพราะว่าเริ่มบริการแต่ต้นคือ บริการหนังสือค้ำประกันบนบานศาลกล่าว Blockchain สถานที่เปลี่ยนความยุ่งยากในที่ขั้นตอนยอมรับส่งเอกสารไปๆ มาๆแบ่งออกสะดวกกว่าเก่าก่อน เทศมนตรีธนาคาร Top 6 สรรพสิ่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ว่าการธนาคารชาติ ร่วมแจกแจงเริ่ม BCIดร. วิรความเป็นอิสระ สันติกระวัฏสงสาร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประเจิดประเจ้อว่า “ความร่วมแรงร่วมใจภายใต้ Thailand Blockchain Community Initiative ประกอบด้วยความก้าวหน้าชนิดครอบครองรูปธรรม เป็นพิเศษการเล่าเรียนเทคโนโลยี Blockchain และนำมาเจริญเป็นบริการที่เกาะจำต้องได้มาจริงในภาคการเงินและท้องถิ่นงาน ซึ่งเริ่มต้นขนมจากธนาคารพาณิชย์ 14 ราย ร่วมกับรัฐวิสาหกิจ ด้วยกันธุรกิจขนาดใหญ่ในชันษาแต่ก่อน จวบจนถึงปัจจุบันประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ร่วมเสริมครอบครอง 22 ราย ด้วยกันประกอบด้วยงานตั้งขึ้นหุ้นส่วน บีซีกระไอกระแอม (ไทย) กำหนด ซึ่งจักครอบครองผู้ให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนบานศาลกล่าวระเบียบแม่พิมพ์ศาสนาเชนดำรงฐานะบริการเริ่มแรก นับว่าครอบครองก้าวสำคัญที่การก่อสร้างความร่วมแรงร่วมใจ กับขยายที่สาธารณะ Blockchain สรรพสิ่งแหลมทองแบ่งออกเกิดผลดีในที่วงกว้าง สามารถรับบริการสถานที่ต่างๆนาๆภายภาคหน้า และสนับสนุนยกฐานะความสามารถในการแข่งขันมุขกิจธุระ จากงานนำไปใช้จากโครงสร้างพื้นฐาน (shared infrastructure) และเทคโนโลยี Blockchain สมรู้ร่วมคิด ซึ่งจักสร้างผลดีประกบเศรษฐกิจไทยที่ทั้งหมด ไม่เฉพาะเจาะจงทาบท้องถิ่นการเงินสรรพสิ่งไทย แต่จักมีประโยชน์ต่อหน้าต่องานไปกิจธุระสิ่งของภาคเอกชนด้วยกันการให้บริการสิ่งของภาครัฐพร้อมด้วย ซึ่งปรารถนาตวาดก่อนคริสต์ศักราชไอจักครอบครองกลไกสำคัญที่จะเอาใจช่วยขยายความสมรู้ร่วมคิดปีก Blockchain ในวงกว้างงอกงามต่อไป รวมหมดในทางบริการแห่งต่างๆนาๆกับถ้วนทั่วกลุ่มผู้เกี่ยวข้องแห่งเติบโต” ผู้เป็นใหญ่ปรีบริสุทธ์ ดาวฤกษ์ฉาย ประธานสมาคมธนาคารประเทศไทย กับประธานกรรมการ กองกลาง ก่อนคริสต์ศักราชไอ (ประเทศไทย) กำหนด ประเจิดประเจ้อดุ “ช่วงปัจจุบันเทคโนโลยีแบบหล่อศาสนาเชนครอบครองการยินยอมจากทั่วโลกด้วยกันประกอบด้วยการนำลงมาใช้กว้างขวางงอกงาม ทั้งๆ ที่ในประเทศประเทศไทยก็ริเริ่มใช้คืนแบบหล่อศาสนาเชนในที่มุขงาน เพื่อเพิ่มความคล่อง ปลอดภัย สามารถลดงานบริหารงานพิมพ์ที่เป็นกระดาษได้เต็มที่ และเพื่อยกระดับการช่วยกัน Thailand Blockchain Community Initiative ประการดำรงฐานะรูปธรรม แล้วก็สมรู้ร่วมคิดจัดตั้ง กองกลาง ก่อนคริสต์ศักราชกระไอกระแอม (แหลมทอง) กำหนดขึ้นไป ซึ่งถูกฟ้องสมรู้ร่วมคิดชั้นด้าวของสถาบันการเงินกับองค์กรต่าง ๆ ในที่การเรียน ปรับปรุงเทคโนโลยีและของใหม่ กับสร้างบริการแห่งทันสมัยภายใต้การดูแลสอดส่องแห่งบริสุทธ์ อีกด้วยงานเชื่อมต่อทั้งปวงแบงค์ที่เข้าร่วมเช่นกันแพลทฟอร์มเดียวกัน เพื่อที่จะปฏิรูปและต่อยอดอยากระบบแยกออกดำรงฐานะองค์ประกอบพื้นฐานสิ่งของประเทศกับสนับสนุนเทคโนโลยีแยกออกเข้าถึงทั้งปวงหมวดการทำงาน เพิ่มพูนความสามารถ ช่วยยกระดับการชิงดีชิงเด่นแยกออกกับดักกิจธุระและเศรษฐกิจไทยประการยั่งยืน” บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีแม่พิมพ์ไชนะครอบครองบริการแรกสรรพสิ่งหุ้นส่วน สถานที่ประสงค์จ่ายกิจธุระรวมหมดขนาดย่อมและขนาดใหญ่สมรรถเข้าถึง ใช้งานได้มาจริง เช่นกันเงินลงทุนแห่งรับได้ ซึ่งจักเอาใจช่วยตัดทอนทุนเดิมในที่งานบริหารสิ่งพิมพ์กับการสอดส่องดูแลข่าวสาร ตลอดจนลดขั้นตอนในที่กิจธุระ ภายใต้ความปลอดภัยยิ่งใหญ่ เพราะสำเร็จรับรองหนังสือค้ำประกันเปลี่ยนหมู่ Cloud Technology ตั้งแต่ต้นไม่มีเงินยุติกรรมวิธี อาศัยเทคโนโลยีแม่พิมพ์ไชนะซึ่งเอาใจช่วยให้การใช้งานคล่องตัว เสถียร เชื่อถือได้ ป้องกันการปลอมสร้างหนังสือค้ำประกัน รองการทำธุรกรรม ด้วยกันสมรรถวิเคราะห์วรรณะได้มาทั้งวันทั้งคืน เพิ่มประสิทธิภาพสิ่งของกระบวนการ ทำเอาผู้ออกหนังสือค้ำประกันสามารถแหมะหนังสือค้ำประกันคว้าเร็วขึ้น ผู้รับแหมะหนังสือค้ำประกันสามารถวิเคราะห์งานพิมพ์คว้าอย่างเร็วบนบานศาลกล่าวระบบอิเล็กทรอนิกส์ 100% เพราะด้วยบริการนี้ ตั้งใจเพิ่มขึ้นการใช้งานหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนบานบล็อกชินครอบครอง 50% สิ่งของหนังสือค้ำประกันรวมหมดด้าว ข้างใน 3 ชันษา จากราคาหนังสือค้ำประกันผ่านระบบสถาบันการเงินประเทศไทยตลอดภาครัฐและเอกชนกว่า 1.35 ล้านล้านพระบาท มากมายกว่า 500,000 ระบิลต่อพรรษา บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนบานแบบหล่อไชนะนี้จะเริ่มใช้งานในดวงจันทร์เดือนมิถุนายนนี้ ภายใต้การเพิ่มสอบในที่ Regulatory Sandbox สรรพสิ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย กับสมรรถรับหน่วยงานสถานที่ครอบครองคนรับหนังสือค้ำประกันเพิ่มขึ้นได้ใน3 เดือน 3 และข้างหน้าจะประกอบด้วยการพัฒนาบริการอื่น ๆ บนเทคโนโลยีแม่พิมพ์ศาสนาเชนเพิ่มเช่นกัน บริษัท ก่อนคริสต์ศักราชกระไอกระแอม (แหลมทอง) จำกัด ริเริ่มตั้งขึ้นจากเงินลงทุนเริ่มแรกสรรพสิ่ง 6 ธนาคารพาณิชย์ไทย คือ ธนาคารนครเทพดา แบงค์กรุงไทย แบงค์กรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย แบงค์นักสู้ประเทศไทย กับแบงค์ประเทศไทยพาในที่ิขย์ ซึ่งจักร่วมใช้งานระเบียบพร้อมด้วยอีก 16 แบงค์ที่ร่วมในที่ยุคปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น แบงค์เกียรตินาคาิน แบงค์สิกระแทกเข้ายาธนาคาร เส้นเอ็นมันสมองเอมันสมอง ธนาคาร ซีกระไอกระแอมเอ็มบี ไทย ธนาคารซูมิโตโม ไม่ตซุย แผ่งกิ้ง คอร์ปอเรชั่น แบงค์ทิสโก้ แบงค์ธนเกิด ธนาคารบีเอ็นพี นำเรียวบาส์ ธกส. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย แบงค์ไม่ซูโฮ แบงค์ยูโอบี แบงค์แลนด์ แอนด์ เฮโล้าส์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เโคนร์ด (ประเทศไทย) ธนาคารออมสิน ธนาคารไอซีบีซี (ประเทศไทย) และธนาคารฮ่องกงด้วยกันเซี่ยงไฮ้แผ่งกิ้งคอร์ปอเรชั่น พร้อมกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่แห่งรวมใช้งาน 9 ราย ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (การไฟฟ้านครหลวง) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) บมจ. ไทยออยล์ บมจ. ปตท. เอสซีจี บมจ. พีทีคราว โกลบอล เคมิคอล บจก. จีภาษาซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ กับ บมจ. ไออาร์พีซี เพราะว่าประกอบด้วยผู้ชำนาญพิเศษที่ช่วยเอื้อเฟื้อด้านเทคโนโลยี ให้คำปรึกษาที่งานตั้งขึ้นหุ้นส่วน รวมทั้งด้านกฎหมาย 6 หุ้นส่วน ตัวอย่างเช่น บจกรัม เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ บจกรัม เบเศอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ บจก. ศูนย์รวมวัดผล บจกรัม ไอบีเอ็ม แหลมทอง บจก. ครั้งที่ปรึกษาความงาม็น ซอฟต์แวร์ และบจก. เกษตรกร บิสิเนส – เทคโนโลยี กลุ่ม (KBTG) NewsBCIBlockchainBank of Thailand