‘11 มหาเศรษฐีประเทศไทย’ ขานจดหมายนายกฯ ครบถ้วนให้การช่วยเหลือรบรา COVID-19

หลังจากนายกรัฐมนตรีประเทศไทย พลเอก กระยุทธ์ ดวงจันทร์อร่อยได้มาเขียนจดหมายเปิดผนึกจดมหาเศรษฐีไทย 20 มนุชเพื่อขอเกี่ยวความคิดเห็น และการช่วยเหลือที่การจัดการกับดักงานระบาด COVID-19 ในที่ตอนนี้ก็ประกอบด้วยมหาเศรษฐีแหลมทอง สิบเอ็ด รายได้ตอบรายงานจากนายกฯ ด้วยกันริเริ่มทำสงเคราะห์วงศาคณาญาติกลางเมืองคนไทยบ้างหลังจากนั้น ซึ่งมหาเศรษฐีแหลมทองตลอด สิบเอ็ด รายมีดังนี้1. ธนินท์ จรโฉบนท์ ผู้สร้างวงศ์วานเจริญสิ่งของเครื่องใช้ (CP) ได้มากระทำแยกออกการช่วยเหลือกว่า 700 โล้นตีนสร้างร.ง.กำเนิดหน้ากากสุขศาลาฟรีอายุมากบุกระทรวงคมนาคมกราบลากรทางการแพทย์สละกลุ่มรักษาทางการแพทย์การแบ่งออกเงิน 77 เลี่ยนตีน จ่ายกับ 77 โรงพยาบาล ใน 77 บุรีทั่วประเทศ ภายใต้แผนการคนไทยไม่ละกันสงเคราะห์อาหารแบ่งออกแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรัฐ จำนวน 120 ที่ทั่วประเทศ2. ยกชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร กองกลาง เมืองไทย แคปปิตอล การให้ความร่วมมือกับดักธนาคารแห่งประเทศไทยที่วัตรติดตามวิถีทางและมาตรการสงเคราะห์ลูกค้า เช่น มาตรการพักชำระหนี้ มาตรการลดค่างวด กับมาตรการตัดทอนอัตรดใจเบี้ยงานรวมสละเงินช่วยเหลือราคาซื้อ ผลรวมกระทั่ง 60 เลี่ยนเท้า แยกออกอายุมากโรงหมอจำนวนรวม 7 แห่ง งานจัดแบ่งกับจ่ายถุงเลี้ยงชีวิต จำนวนรวม 200,000 ถุง ค่า 60 เลี่ยนเท้า เพื่อจะมอบให้แก่ที่โล่งแจ้งในกรุงเทพฯจำนวนรวม 600 ที่สาธารณะ หมายรวมประชาชนแห่งเดือดร้อนติดตามมาก ๆ บุรีงานสละเงินแยกออกกับโรงพยาบาลที่จังหวัดจังหวัดสุโขทัย ผ่านสาธารณสุขบุรีจำนวนรวม 50 โล้นตีน3. คีรี กาน้ำญไม่มีเงินพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส คณะ โฮลดิ้ง อยู่ในที่ระหว่างการรวมเล่มข้อปลีกย่อยแผนการที่จะอธิบาย4. เฉลิม สิงสู่พิทยา และครัวเรือนอยู่พิทย (วงศ์วานกระทิงชะโอน) คว้าแยกออกเงินสมทบเบื้องต้น จำนวนรวม 300 เลี่ยนเท้า เริ่มโครงการ “พึ่งตน เพื่อจะชากล่าวโทษ” สงเคราะห์กลางเมืองที่ตอน COVID-19 โดยมุขครอบครัวสิงสู่พิทยาจะประกอบด้วยการแพร่ข่าวเสริมซ้ำในที่สัปดาห์เค้าหน้าจัดซื้อข้าวของเครื่องใช้แบ่งออกกับดักโรงพยาบาลที่มีความจำเป็น ราคากว่า 70 ล้านเท้าสละอาหารด้วยกันน้ำดื่มแยกออกกับกลางเมืองแห่งเตะฝุ่น ขาดแคลนรายได้ที่สถิตสิงสู่ที่นครเทพดาและชานเมือง ตั้งแต่ดวงจันทร์เดือนมีนาคมถึงดวงจันทร์มิถุนายน เป็นเวลา 3 ดวงจันทร์5. ปหยุดเสริฐ พระราชวังกาญจนายารักษาโรค ผู้ก่อตั้งสายการบิน Bangkok Airways เบื้องต้นได้มาจ่ายความช่วยเหลือแก่แพทยสภา และสาธารณสุขที่การอำนวยความสะดวกในงานตะเวนสิ่งของบุลคกราบลางานทางการแพทย์ที่การจรรักษาผู้ติดเชื้อที่มากมาย ๆ จังหวัด มีแผนที่จะเอาใจช่วยที่ความปัญหาขัดสนห้วย เพราะว่าชำระเงินให้ทุนถึง 100 โล้นพระบาท6. ชัดเจน จัดตั้งขึ้นคารวคุณ ประธานกรรมการ TOAเริ่มโครงการ “TOA ไม่ละห้าม” เพราะว่ามีวงเงินเต็มที่ถึง 100 โล้นตีน เพื่อจะเอื้อเฟื้อประชาชน ภาครัฐบาลด้วยกันโรงหมอที่ครอบครองผลกระทบกระเทือน โครงการ “พลิกอันตราย สร้างโอกาสอันควร ก่อสร้างภารกิจ กับดัก TOA” จ้าสั่งสอนคอร์สวิชาชีพช่างสี เป็นตัวเป็นตนสนับสนุนในที่งานก่อสร้างการทำงานแบ่งออกกับผู้ที่ได้มาความกระทบกระเทือนจากงานปลอดออกหรือไม่ก็งงาน ในที่งานควานหาทางเงินรายได้นวชาต ๆ7. อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภัสสร ประธานบุคลากรบริหาร พวกบริษัท King Powerวางแผนจัดตั้งขึ้นงบประมาณกระทั่ง 1,500 เลี่ยนเท้า ผ่าน 4 แผนหลัก รวมความว่า แผนช่วยเหลือทางการแพทย์, แผนการปรับปรุงสังคม, โครงการปฏิรูปผู้เยาว์ กับโครงการความก้าวหน้าดั้นด้น8. กระยุทธ ใหญ่ธุระศรี ประธานกรรมการหมู่กองกลาง พีเอ็มส์ กรุ๊ป วางแผนวงเงิน 150 โล้นบาท รับจ่ายผลเก็บเกี่ยวทางการเกษตรขนมจากชาวไร่ชาวนาแห่งจังหวัดลำพูนเป็นระยะยุค 6 เดือนรับจ่ายของซื้อของขายจากวิสาหกิจที่สาธารณะณธานีลำพูนเป็นระยะสมัย 6 จันทราส่งชำนัญพิเศษไปร่วมดำเนินการวิจัย เพื่อการพัฒนาครบครันเพิ่มขึ้นผลเก็บเกี่ยวปันออกชาวนาชาวไร่9. เพชร โอสถานทีุ่กรรม ประธานคณะกรรมการ กงสี โอสถที่ประชุมจัดเตรียมงบกว่า 100 กล้อนพระบาทสนับสนุนประชาชนแผนอื่น ๆ ยังสิงสู่ณกรรมวิธีการขอความเห็น10. ฉัตรการมีชัยชนะ ดาลัดบุตนัยน์ตา สำคัญพนักงานว่าการ พวกศรีสวัสดิ์ กล่าวระเบียบสนับสนุนคลี่คลายหนี้นอกกบิล เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระสิ่งของแว่นแคว้นในที่ระยะยาว11. ทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการว่าการ พวกเซ็นทรัล เตรียมงบกว่า 2,200 โพกผ้าโล้นพระบาทมาตรการก่อสร้างภารกิจ ทำให้รุ่งเรืองขึ้นเงินรายได้ เข้าไปอนุเคราะห์ที่สาธารณะ ชาวไร่ชาวนา ธุภาระขนาดย่อม กับผู้ทุพพลภาพ หมายรวมการทำ Crowd funding ระดมทุนเงินสนับสนุนแจกกับธุรกิจรายย่อยมาตรการตัดทอนค่าครองชีพ ซึ่งจะลดด้วยกันตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขาดไม่ได้กว่า 3,000 หมายกำหนดการ และตัดราคาอาหาร 20% ในที่แกนกลางอาหาร 87 สถานที่ ณ 43 จังหวัดมาตรการส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพราะว่าคว้าสร้างมาตรฐานนวชาตแห่งการสร้างการงานแบ่งออกหนักแน่นเพื่อที่จะดูแลงานกระจัดกระจายโดยใช้มาตรการ ‘สะอาดปราศจากภัย’ แห่งศูนย์การค้า กับเพราะผู้เช่าทุกราย หมายรวมให้ทุนกระทั่ง 40 เลี่ยนบาท ในที่การอนุเคราะห์สมบัติและเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ ประเคนกับ 30 โรงพยาบาลทั่วประเทศ NewsCovid-19GovernmentมหาเศรษฐีไทยThai Billionaire

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/11_Covid-19.png