10 ประเภทมหาเศรษฐีประเทศไทยปี 2019 วงศ์ตระกูลเจียรวกวนนท์มีเงินมีทองชั้น 1

Forbes ปริปากชั้นคนที่ธัญแรงกล้าในประเทศแหลมทอง 50 ประเภท ซึ่งญาติพี่น้องเจียรฉวัดเฉวียนนท์ยังคงได้แชมป์ขนาดที่ธนทรัพย์จะน้อยลง ดุจกระทั่งครึ่งหนึ่งสิ่งของผู้แห่งหนติดตลาดมีทรัพย์สินที่ลดน้อยลง โดยราคาทรัพย์สินจริงโดยรวมของมหาเศรษฐีณทำเนียบปรับนิสัยลงตงิดๆไปอยู่แห่งหน 1.605 แสนเลี่ยนเหรียญ (คาด 5.14 กล้อนเลี่ยนพระบาท) ขนมจากพอปีแต่ก่อนที่ 1.62 แสนกล้อนเหรียญ โดยมีบรรยากาศความไม่เที่ยงก่อนการเลือกตั้งที่ฉุดกระชากค่าเงินบาท กับดึงดรรชนีตลาดค้าหุ้นแหลมทองหลุดยอม 7% เป็นรูปเป็นร่างปรับเปลี่ยนประธาน 10 ประเภทสกุล และมหาเศรษฐีสถานที่ธัญเต็มที่รายปีนี้สรรพสิ่งไทย ประเภท 1 ญาติพี่น้องจากไปวกวนนท์ (เครือเจริญของกินของใช้) มูลค่าทรัพย์สิน 2.95 หมื่นเลี่ยนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประเทศสหรัฐอเมริกา / 9.41 แสนโล้นบาท อันดับ 2 วงศ์ตระกูลจิราธิวัฒน์ (หมู่เซ็นทรัล) ราคาทรัพย์สิน 2.1 หมื่นเลี่ยนเหรียญตรา / 6.70 แสนโล้นตีน ชั้น 3 ยกย่อง อยู่วิทยา (กากะทิงปีกไก่) ค่าธนสมบัติ 1.99 หมื่นกล้อนเหรียญ / 6.35 แสนโล้นพระบาท ชั้น 4 เจริญ สิริวัฒนสวามิภักดิ์ (แหลมทองเบฟเวอเรจ) ราคาทรัพย์สิน 1.62 หมื่นกล้อนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ / 5.17 แสนโล้นบาท อันดับ 5 มาตงค์ัชถ์ รัตติกาลที่นาวะดีงาม (กัลฟ์ เส้นเอ็นเนอร์จี ดีงามเวลลอปเมนท์) ค่าธนสมบัติ 5.2 โพกหัวกล้อนเหรียญตรา / 1.66 แสนเลี่ยนตีน ชั้น 6 อัยยวัฒน์ ธนูีวัฒนประภา (คิง เพาเวอร์) ราคาธนทรัพย์ 4.7 โพกกล้อนเหรียญ / 1.50 แสนกล้อนบาท ประเภท 7 นพ.ปเลิกเสริฐ พระราชวังกาญจนาโอสถ (เมืองหลวงสุรารักษ์ดุสิตเวชงาน) ค่าธนสมบัติ 3.4 โพกเลี่ยนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ / 1.08 แสนเลี่ยนพระบาท ประเภท 8 วงศ์ตระกูลโอสถานุเคราะห์ (โอสถสภา) มูลค่าทรัพย์สิน 3 โพกผ้ากล้อนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ / 9.57 หมื่นโล้นตีน ชั้น 9 วานิช ไชยวรรณ (ไทยสัญญาประกัน) ค่าธนสมบัติ 2.85 โพกผ้าเลี่ยนเหรียญ / 9.09 หมื่นโล้นบาท ชั้น10 สมโภชน์ อาหุนัย (กำลังแรงงานนฤมล) ราคาธนทรัพย์ 2.83 โพกผ้ากล้อนเหรียญตรา / 9.03 หมื่นกล้อนพระบาท ขนมจากชั้นจะเห็นว่ามหาเศรษฐีไทย 4 ประเภทแรกแตกต่างค่าความมั่งคั่งลดลง เพราะว่า ญาติพี่น้องสกุลเจียรฉวัดเฉวียนนท์ สถานที่วงศ์วานเจริญสิ่งของเครื่องใช้ (ซีพี) ยังคงรั้งชั้น 1 เช่นกันค่าธนทรัพย์จริงสถานที่ 2.95 หมื่นโล้นเหรียญ (9.41 แสนกล้อนพระบาท) ลดลงเล็กน้อยขนมจาก 3 หมื่นกล้อนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้นชันษาเดิม ไม่ก็ 9.41 แสนกล้อนบาท ขนองนั่ง ประธานกรรมการ หุ้นส่วน เจริญสิ่งของเครื่องใช้อาหาร จากัด (หมู่ชน) (ซีอ้วนเอฟ) มานาน 25 พรรษา ธนินท์ ไปวนเวียนนท์ สำคัญไม้ใกล้ฝั่งที่ภาษาซีพี ข่าวสารยอมจากบรรดาศักดิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในกองกลางเรือธงสิ่งของหมวดครั้นพระจันทร์เดือนที่ 4ที่ผ่านมา ทว่าธนินท์ยังคงนั่งลงเตียงประธานกรรมการ หุ้นส่วน ซีพี กรูลล์ จำกัด (กลุ่มชน) ผู้ดำเนินการข่ายงานร้านขายของ 7-Eleven แห่งหนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ไทย ขณะที่ชั้น 2 วงศ์สกุลจิราธิวัฒน์ สถานที่พวกเซ็นทรัล ที่ประกอบด้วยธนทรัพย์จริง 2.1 หมื่นโล้นเหรียญ (6.70 แสนโล้นพระบาท) หรือว่า 6.70 แสนโล้นพระบาท พ่างไม่เปลี่ยนแปลงขนมจากพรรษาแต่ก่อนแห่งหน 2.12 หมื่นเลี่ยนเหรียญ เฉลิม สิงสู่วิทยา ที่กระทิงเนื้ออ่อนยังคงอยู่ในที่ชั้นแห่งหน 3 ความร่ำรวยน้อยลงลงมาอยู่สถานที่ 1.99 หมื่นกล้อนเหรียญตรา (6.35 แสนกล้อนพระบาท) หรือว่า 6.35 แสนกล้อนตีน ขนมจาก 2.1 หมื่นกล้อนเหรียญตราณปีกลายหน้า เจริญ สิริวัฒนสวามิภักดิ์ แห่งหนหมู่ประเทศไทยเบฟเวอเรจ ประเภท 4 ซึ่งมีทรัพย์สินราคา 1.62 หมื่นกล้อนเหรียญ (5.17 แสนโล้นบาท) ไม่ก็ 5.17 แสนโล้นตีน น้อยลง 1.2 โพกหัวกล้อนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จาก 1.74 หมื่นโล้นเหรียญตรา ณปี 2561 อย่างไรก็ตาม 1 ใน 3 ของมหาเศรษฐีสถานที่ประกอบด้วยรายการอยู่สิงสู่ในตำแหน่งชันษานี้ ประกอบด้วยความมั่งคั่งทวีจากปีที่ผ่านมา เพราะว่าผู้แห่งหนนั่งกินนอนกินมากขึ้นจังตกขอบในปีตรงนี้คือว่า มาตงค์ัชถ์ ราตรีที่นาวะดีงาม นักธุรกิจเทิ่งด้านพลังงาน ซึ่งธนสมบัติเผ่นโผนขึ้นไป 1.8 โพกหัวเลี่ยนเหรียญ (5.74 หมื่นเลี่ยนบาท) จากไปอยู่สถานที่ 5.2 โพกผ้าโล้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (1.66 แสนเลี่ยนพระบาท) ส่งผลแบ่งออกเขาคว้าดวงเนตรอวนน่งท็อป 5 ลงมาได้มาเป็นครั้งแรก เอกสารถือหุ้นสรรพสิ่งนกเขาณหุ้นส่วน กัลฟ์ เส้นเอ็นเนอร์จี บริสุทธ์เวลลอปเมนท์ จากัด (มวลชน) (GULF) พุ่งขึ้นไป 57% ในที่ช่วง 12 จันทราที่ผ่านมา ดังที่โครงการโรงไฟฟ้านวชาตริเริ่มดำเนินการจากนั้น กับเงินรายได้สิ่งของหุ้นส่วนเมื่อปี 2561 มากขึ้นกว่า 2 เท่า จากไปอยู่สถานที่ 628 กล้อนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (2.02 หมื่นโล้นบาท) มหาเศรษฐีสถานที่ร่ำรวยขึ้นลงมาอย่างเด่นอีกรายรวมความว่า สกุลโอสถานทีุ่กรรม (ประเภท 8, 3 โพกหัวโล้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์) มีธนสมบัติสุทธิทวีจาก 2.3 โพกผ้าเลี่ยนเหรียญตราครั้นชันษาก่อน หลังจากได้นำหยิบยกหุ้นส่วน ยาที่ประชุม ผู้ก่อกำเนิดเครื่องดื่มชูกำลังชนมพรรษา 128 ชันษา เข้าไปตีทะเบียนในที่ตลาดหลักเขตทรัพย์ฯ เมื่อดวงจันทร์เดือนตุลาคม 2561 ภายใต้การบริหารสิ่งของ เพชร โอสถานทีุ่บาป มากหลายสั่งสมงานศิลปะตัวยงกับอดีตกาลนักร้องเสียงดนตรีป๊อป หุ้นส่วนยารักษาโรคสภาก่อตั้งขึ้นไปเพราะว่าปู่ทวดสรรพสิ่งเขา ที่ประเดิมขนมจากร้านขายยาสมุนไพรเล็กมากๆ เพื่อในที่ปีตรงนี้ มีมหาเศรษฐีคนใหม่อีก 4 ราย ได้แก่ ความมีชัยวัฒน์ แป้นวิเศษดงษ์ (ชั้น 23, 1.8 โพกหัวโล้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์) สำคัญเครือเเรื่องาพี่ร หุ้นส่วนอาหารกับอุตสาหกรรมเกษตร อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภัสสร (อันดับ 6, 4.7 โพกกล้อนเหรียญตรา) คราว 33 ชันษา ซึ่งชนมพรรษาน้อยที่สุดณระวาง ได้มาตกทอดบรรดาศักดิ์ต่อจากบิดาผู้ล่วงลับ วิการมีชัยชนะ ธนูีวัฒนประภัสสร ขึ้นดำรงฐานะซีอีโอ คิง เพาเวอร์ กงสีอสูรใหญ่ผู้ดาเนินกิจธุระห้างร้านปราศจากค่าธรรมเนียม ปีก เมี่ยงติศิริ โสภณพนิช (ประเภท 29, 1.1 โพกเลี่ยนเครื่องราชอิสริยาภรณ์) กรรมการผู้จัดการโค่งธนาคารกรุงเทวดา อยู่ชื่อเสียงเรียงนามในทำเนียบเป็นครั้งแรก ภายหลังที่ ชาตรี โสภณพนิช ผู้ดำรงฐานะบิดาจบชีวิตในที่พระจันทร์เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ด้านสกุลบุปผชาติความสนุก (อันดับ 47, 600 เลี่ยนเหรียญ) สถานที่กงสีสื่อ บีอีซีเวิลด์ ก้าวเข้าดำรงฐานะหน้าใหม่ในตำแหน่งเช่นกัน ณทั้งหมด 4 มหาเศรษฐีแห่งหนกลับไปสู่ระวางใหม่รวมถึง กระชัยชนะ เลี่ยววนาลีัตัว์ (ชั้น 45, 640 โล้นเหรียญตรา) หวนกลับฐานันดรข้างหลังเซาไป 5 ปี ทีอ้วนพีกระไอกระแอม โพลีน กงสีกำเนิดปูนซีเมนต์กับคอนกรีตของนกเขา กลับมาเอากำไรได้มา 45 เลี่ยนเหรียญณพรรษา 2561 ซึ่งช่วยไสแยกออกหุ้นกองกลางปรับขึ้น 14% เมื่อปีก่อนค่าธนสมบัติขั้นต่ำณการจัดเกรดพรรษานี้อยู่ที่ 565 กล้อนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลดน้อยลงขนมจาก 600 กล้อนเหรียญตราพอชันษาแต่ก่อน ขอบคุณประกาศและทิวทัศน์จาก Forbes NewsForbesThailand’s Richest List