“ไม่ได้บี้” แต่ “ขอความร่วมมือ” : ธปท. ตะขอสถาบันการเงินไม่จ่ายก่อธุรกรรมที่เกี่ยวพันกับดัก Cryptocurrency

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย) คลอดรายงานหนังสือเวียนจรดสถาบันทางการเงินทุกหย่อมหญ้า เจาะจง “ขอความร่วมมือ” ไม่ให้ก่อธุรกรรมหรือไม่ก็มีส่วนร่วมในการสงเคราะห์งานสร้างธุรกรรมที่เกี่ยวพันกับดัก Cryptocurrency บอกเหตุผล Cryptocurrency มีความผันแปรดำเกิง ระบุผู้ออกลูกไม่ได้อย่างแจ่มแจ้ง และคงไม่ผิดใช้คืนครอบครองช่องทางณการทำตนผิดกฎหมายได้ อาทิเช่น งานฟอกเงิน หรือไม่ก็ การสงเคราะห์การจราจล ธนาคารชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ออกลูกหนังสือหนังสือเวียนจดสถาบันการเงินทุกหัวระแหงในประเทศไทย เพราะจุดสำคัญเจาะจงว่า “ธนาคารชาติได้เล็งเห็นจดข้อเสนอแนะปัญหาที่คงจะบังเกิดขนมจากการทำธุรกรรมแห่งหนยุ่งเกี่ยวกับ Cryptocurrency เป็นพิเศษ Cryptocurrency สถานที่ไม่สมรรถระบุผู้ให้กำเนิดได้อย่างแจ่มแจ้ง หรือเปล่ามีทรัพย์สินรับประกันตามมูลค่าหรือเปล่าประกอบด้วยทรัพย์สินคำอธิบายเพิ่มเติม” ธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วก็ขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกหย่อมหญ้า ไม่แยกออกทำธุรกรรมหรือไม่ก็มีส่วนร่วมณงานสนับสนุนงานทำธุรกรรมสถานที่พัวพันกับดัก Cryptocurrency แห่ง 5 ความ ได้แก่ งานเข้าไปออกทุนหรือไม่ก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนใน Cryptocurrency เพื่อกำไรสิ่งของสถาบันการเงินเองหรือไม่ก็ผลประโยชน์สิ่งของผู้ใช้ งานให้บริการรับแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ผ่านช่องทางให้บริการของสถาบันการเงิน การสร้างเรือแพลตฟอร์ม (platform) เพื่อที่จะดำรงฐานะตัวกลางให้ผู้ใช้เข้าทำธุรกรรมเกี่ยว Cryptocurrency ระหว่างกักคุม งานปันออกลูกค้าชดใช้บัตรเครดิตแห่งงานจ่ายคริปใหญ่เศอเรนภาษาซี การอนุเคราะห์หรือไม่ก็ให้คำปรึกษากับผู้ใช้เกี่ยวพันการลงทุนหรือไม่ก็การแลกสับเปลี่ยน Cryptocurrency เพราะว่าในแถลงการณ์เจาะจงจดปัญหาสถานที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย มองเห็น ลงความว่า Cryptocurrency เปล่าสามารถระบุผู้คลอดคว้าอย่างชัดเจน Cryptocurrency ไม่มีสินทรัพย์ยืนยันติดตามราคาไหมประกอบด้วยสินทรัพย์อ้างอิง Cryptocurrency ประกอบด้วยความผันผวนสูงศักดิ์ดังที่เกิดการเก็งกำไร ประกอบด้วยความเสี่ยงขนมจากการขาดทุนสูง Cryptocurrency เปล่าสามารถกลายเป็นสินทรัพย์แห่งหนชดใช้หักบัญชีได้ทางกฎหมายคว้าอย่างเร็ว ประเทศไทยยังไม่ไหวกำหนดให้ Cryptocurrency ครอบครองสินทรัพย์แห่งหนใช้คืนลบล้างคว้าทางกฎหมาย Cryptocurrency อาจไม่ผิดใช้คืนเป็นทางแห่งการทำตนเถื่อนได้ อาทิ การฟอกเงิน ไม่ก็ งานสนับสนุนการจราจล กลุ้มเนื้อความสวัสดีของ Cryptocurrency เพราะทำธุรกรรมบนบานเทคโนโลยีรวมหมดในประเทศด้วยกันต่างชาติ นอกจากนี้ ธปท. ขอสถาบันการเงินทุกแห่งเพิ่มพูนความระมัดระวังการให้บริการข้างเงินฝากและข้างสินเชื่อที่เกี่ยวพันกับงานเปิดบัญชี หรือว่าการชดใช้สมุดบัญชีสถานที่อาจนำไปสู่งานทำธุรกรรมแห่งหนพัวพันกับดัก Cryptocurrency เพราะขอให้สถาบันการเงินสรุปปฏิบัติณความการรู้จักมักคุ้นตัวของลูกค้า (Know Your Customer : KYC) และปฏิบัติการสืบสวนเพื่อทราบความเป็นจริงเกี่ยวพันผู้ใช้ (Customer Due Diligence : CDD) อย่างจริงจัง ทางกฎหมายและข่าวแห่งหนเกี่ยวพัน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ทางการคงขีดคั่นส่งเสริมต่อไปด้วย คำอธิบายเพิ่มเติมข่าวสารจาก ธนาคารชาติ (1) กับ ธนาคารชาติ (2) NewsThailandGovernmentCryptocurrencyธนาคารชาติธปท.