‘ไมเนอร์’ ยอมจับจ่ายอีก 2,483 กล้อนบาท เพื่อถือครองแฟรนไชส์ร้านค้า ‘Bonchon’ แห่งประเทศไทยแต่เพียงเดี่ยว

ครั้นช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมาหมู่ Minor Food คว้าประกอบด้วยการข้อมูลลงทุนพร้อมด้วยเงินกระทั่ง 2,000 กล้อนเท้า แห่งกองกลาง ชิคเกเร้นไทม์ กำหนด ซึ่งเป็นการทำงานร้านอาหาร เพื่อที่จะเข้าเป็นเจ้าของกิจจานุกิจห้องอาหาร Bonchon ในประเทศแหลมทอง ล่าสุด กงสี ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ขีดคั่น (มหาชน) หรือไม่ก็ MINT คว้ารุ่งเช้าบันทึกดามตลาดหลักทรัพย์ฯ ทูลดุ กองกลาง Primacy Investment Limited และบริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด โฮลดิ้ง จํากัด บริษัทแบ่งมีหุ้นร้อยละ 100 เพราะว่ากงสี เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จําขบกัด (ฝูงชน) บริษัทย่อยมีหุ้นส่วนร้อยละ 99.73 เพราะ MINT ได้เข้าออกทุนซื้อใบถือหุ้นแห่งกงสี Spoonful Pteมันสมอง Ltdมันสมอง (เจ้าตำรับสิทธิแฟรนไชส์ของ Bonchon ในประเทศประเทศไทย) กับกงสี สพูนฟูฟ่องล (แหลมทอง) จํากัด (ผุพัง้จัดการร้านค้า Bonchon ที่จะคลายต่อไปในภายหน้า) จากผู้ถือหุ้นแต่เดิมด้วยราคาทุนรอนณคราวนี้ MINT ใช้สมบัติปริมาณกว่า 2,483 เลี่ยนเท้า เพราะว่ามีแหล่งที่มาของทุนรอน จากการกู้ยืมยืมจากแบงค์ ข้างจุดประสงค์สรรพสิ่งการลงทุน คือ MINT จักคว้าถือสิทธิ์แฟรนไชส์ห้องอาหาร Bonchon ในประเทศไทย หมายรวมถือสิทธิ์ด้วยกันดํากรังการงานร้านอาหาร Bonchon ร้านขายของนวชาตหรือสาขาใหม่ในประเทศประเทศไทย ซีกคุณประโยชน์ที่จะได้มา เพื่อจะสร้างความแข็งแรงแกร่งและกระจายความเสี่ยงทางการงานของกองกลาง กับเพื่อที่จะผลตอบแทนทางการเงินจากปันผลและส่วนเกินราคาใบถือหุ้นในอนาคต NewsDeal Digestbonchonminor-international

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/minor_measure_covid-19-1.jpg