ไพรินทร์ ยกโชติเก่าแก่ ลาออกขนมจากกระดาน ‘งานโผบินประเทศไทย’ แล้ว พระขนองดำรงตำแหน่งได้มาเพียง 1 กลางวัน

หุ้นส่วน งานโผบินไทย ขีดคั่น (กลุ่มคน) ทำหนังสือรุ่งแจ้งประกบตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศไทยแหว คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร ลาออกจากระดับกรรมาธิการบริษัทฯ มีผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปเช่นนี้พอวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 งานร่อนประเทศไทยเพิ่งจะได้มีงานประกาศรังสรรค์คณะกรรมการหุ้นส่วนใหม่ 4 คุณ เป็นต้นว่า เจ้าเอ็งอ้วนพีระประเภท สาลีบ้านเมืองตอน เธอบุญกุศลทักษ์ หมายมั่นเติบโต คุณไพรินทร์ ยกขึ้นโชติเก่าแก่ กับเธอปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อ่านรายเอียดทำให้ดีขึ้นของการรังสรรค์ 4 กระดานนวชาตงานร่อนประเทศไทยพอดีข้อเขียนตรงนี้ https://techsauceมันสมองco/news/new-board-rehab-thai-airways Newsการเหาะไทยกรรมาธิการกองกลาง