ไปรษณีย์ไทย หนุนภาครัฐ-เอกชน-คนไทย ส่งหน้ากากสุขศาลาแจกโรงหมอทั่วประเทศ ฟรี!

กองกลาง ไปรษณีย์แหลมทอง กำหนด ครบครัน “ส่งความวิตกกังวล ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” ยอมรับขนส่งหน้ากากสุขศาลากับเครื่องมือทางการแพทย์แบ่งออกกับดักโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพราะว่าเปล่านึกดูโสหุ้ย ให้กับดักหน่วยงานภาครัฐบาลภาคเอกชน ไม่ก็กลางเมือง ที่เรียกร้องเสียสละ แทบบรรจุสิ่งของยอมกลักไม่จำกัดผลรวม พร้อมจ่าหน้าจรดโรงพยาบาลสถานที่ประสงค์ไหว้วานส่ง ดังนี้ ไปรษณีย์ไทย ห้ามฝากข้าวของเครื่องใช้ต้องห้ามในที่การขนส่งด้วยกันจำเป็นจะต้องปราศจากความมุ่งหมายเชิงการค้า ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 30 เดือนที่ 4 2563เจ้าเอ็งสร้างธุระ ด่านความมีชัยกระบวร เอ็มดีใหญ่ กงสี ไปรษณีย์แหลมทอง จำกัด (ปในท) กล่าวว่า ไปรษณีย์แหลมทอง ในที่ชั้นหน่วยงานการขนย้ายสิ่งของชาติ ตระหนักถึงนัยณเหตุการณ์งานแพร่ระบาดสรรพสิ่งเชื้อไวรัสงัวป่องท้องนา (COVID-19) แล้วก็ได้จับศักยภาพสถานที่เป็นผู้ชำนาญพิเศษในงานส่ง ได้มาร่วม “ส่งความวิตกกังวล ส่งแบ่งออก รบอันตราย COVID-19” สารภาพการเคลื่อนย้ายหน้ากากสุขศาลาเพื่อพนักงานทางการแพทย์ จากภาครัฐ เอกชน ด้วยกันกลางเมือง แห่งหนปรารถนาส่งแจกกับโรงหมอทั่วราชอาณาจักร ซึ่งสามารถส่งคว้าตั้งแต่ 26 เดือนมีนาคม – 30 เดือนที่ 4 2563 ราวนี้• องค์การภาครัฐบาล/ เอกชน ที่ปรารถนาส่งหน้ากากสุขศาลา แจกกับโรงหมอทั่วประเทศ สมรรถบรรทุกข้าวของเครื่องใช้ยอมกลัก โดยไม่จำกัดจำนวนรวม พร้อมจ่าหน้าถึงโรงพยาบาลแห่งหนประสงค์วานส่ง โดยสามารถใช้บริการได้มาผ่านการรับฝากข้างนอกสถานที่หรือว่าสามารถเอามาส่ง ใน ปณ.ทุกแห่งตลอดประเทศ• ลูกค้า/ กลางเมือง ที่ปรารถนาส่งหน้ากากอนามัย ให้กับโรงหมอทั่วประเทศ สมรรถบรรทุกสิ่งของลงกลัก ครบถ้วนจ่าหน้าถึงโรงพยาบาลสถานที่ประสงค์วานส่ง กับส่งผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกหัวระแหง ทั่วประเทศ เพราะไปรษณีย์ประเทศไทยจะจัดส่งแบ่งออกกับโรงพยาบาลทั่วประเทศเช่นกันบริการไปรษณีย์กะทันหันยอดเยี่ยม (EMS) • องค์การภาครัฐบาล/ เอกชน / ประชาชน สถานที่ปรารถนาวานส่งวัสดุทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลทั่วราชอาณาจักร สมรรถแจ้งความจำนงกับดักไปรษณีย์ไทยเพื่อประสานงานในการคมนาคม ดังนี้ ไปรษณีย์ประเทศไทยจะจัดส่งแบ่งออกเพราะเปล่าเสียค่าใช้จ่าย กับข้าวของเครื่องใช้แห่งหนฝากส่งจักจำต้องไม่ใช่สิ่งของต้องห้ามณการติดต่อด้วยกันปราศจากเป้าหมายณเชิงพาณิชย์ PR NewsCOVID-19logisticsไปรษณีย์ประเทศไทย

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/maxresdefault8.jpg