ไปรษณีย์ไทยดึงขึ้นบริการ ‘ยิ้มแฉ่งรบรา-19’ ส่งสิ่งของเครื่องใช้ 19 ตีนสนนราคาคนเดียวรบ COVID-19

ไปรษณีย์แหลมทองรวมลุ้นกลางเมืองขนมจากสถานการณ์งานกระจัดกระจายของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย รั้งขึ้นบริการ ‘ยิ้มร่าต่อสู้-19’ ปันออกกลางเมืองสามารถส่งสิ่งของต้นฉบับเหมาจ่ายได้ในที่ราคา 19 เท้า เพื่อเอื้อเฟื้อกลางเมืองปันออกใช้คืนบริการจับจ่ายผลิตภัณฑ์เปลี่ยนช่องทางออนไลน์ หลบการเดินทางออกภายนอกเพื่อที่จะจากไปจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์ เพื่อตัดทอนตำแหน่งการติดเชื้อด้วยกันการเสี่ยงที่งานแพร่สะพัดสรรพสิ่งเชื้อไวรัสจากคนไปสู่มนุษย์ กระทรวงดิจิทัลฯ หน่วยงานแห่งสอดส่องคุมไปรษณีย์แหลมทอง อีกต่างหากได้ย้ำข้อปฏิบัติแห่งสำคัญที่สุดแห่งการป้องกันงานแพร่ระบาดสิ่งของ COVID-19 ก็รวมความว่าการหลบเลี่ยงหลบเลี่ยงการเข้าไปสิงสู่แห่งสถานที่คับคั่งหรือมีมวลชนจำนวนมาก หมายรวมการเดินทางจากไปแห่งพื้นที่เผชิญดู และอีกทั้งได้เล็งเห็นจดความหมายสิ่งของงานจับจ่ายใช้สอยซื้อของผ่านทางออนไลน์เพื่อที่จะตัดทอนงานแพร่เชื้อสิ่งของไวรัส แล้วก็คว้ามอบหน้าที่จ่ายไปรษณีย์แหลมทอง หน่วยงานปีกการขนส่งกับโลจิสติกส์แห่งหนประกอบด้วยการให้บริการสิงสู่ทั่วประเทศ ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่การจับจ่ายใช้สอยซื้อของข้าวของเครื่องใช้ออนไลน์ผ่านแผน ‘ยิ้มแป้นต่อสู้-19’ อีกทั้งอีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นปันออกแก่ประชาชน โดยงานออกมาตรการล้างที่ทั้งหมดกรรมวิธีงานให้บริการสรรพสิ่งไปรษณีย์ไทย ไม่ว่าจะได้ผลล้างทั้งหมดจุดสัมผัสทั้งปวง 30 นาที หรือการพ่นฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบนบานศาลกล่าวอุปกรณ์ทั้งปวงสิ่งเพราะบริการ ‘ยิ้มร่ารบ-19’ สิ่งของไปรษณีย์แหลมทองนั้นประกอบด้วยรายละเอียดเพราะฉะนี้ส่งสิ่งของเหมาจ่ายในที่ตำแหน่งค่านายหน้าสิ่งเว้น 19 เท้าน้ำหนักสิ่งของฝากส่งมากมายเปล่าเลย 1 กิโลกรัมจัดส่งสิ่งของจดปลายทางใน 2-5 วันทำการ กับสามารถค้นหาวรรณะสิ่งของเครื่องใช้คว้าสิทธิดูแลรักษา 1,000 เท้าต่อชิ้นสมรรถใช้งานร่วมกับบริการคิดบัญชีปลายทาง (COD) โดยวงเงินเรียกหาดอง แห่ง ถิ่นที่อยู่ผู้รับเปล่าเกิน 30,000 ทาบอัน มี SMS แจ้งสั่งสอนผู้รับสุดทาง เพราะว่าไตร่ตรองค่านายหน้า COD เพิ่มเพิ่มพูนอีก 10 พระบาทต่อชิ้น ซึ่งจะเรียกหาดองขนมจากผลิตภัณฑ์คลังรายได้ต่อจากนั้นเท่านั้นกลางเมืองทุกคนสมรรถใช้บริการ ‘ยิ้มร่ารบ-19’ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 30 เดือนที่ 4 2563 ถึงที่เหมาะปณ.ไทยทุกสำนักงานสาขาทั่วราชอาณาจักรสามารถแลดูประกาศเพิ่มพูนถึงที่เหมาะ: ThailandPost Newscovid-19thailandpost