ไปรษณีย์แหลมทอง ยกฐานะบริการพัฒนาเว็บไซต์แยกออกดีขึ้น พร้อมชูขึ้นบริการแอปพลิเคชันนวชาตในการแกะรอยพัสดุภัณฑ์

ไปรษณีย์แหลมทอง แจ้งซ่อมระบบแกะรอยตำแหน่งหีบห่อ ยกระดับการให้บริการทั้งบนหน้าเว็บไซต์กับแอปพลิเคชัน ทวีคูณความสบาย และกรณีคล่องแคล่ว ตอบรับการชิงดีชิงเด่นโลจิสติกส์แห่งหนดุดัน เพราะว่าคุณลักษณะเว็บไซต์นวชาตจะถกให้ผู้บริโภคสามารถแสวงฐานันดรสิ่งของเครื่องใช้แห่งหนจัดส่งได้ฐานดุ 1 กำหนดการ หรือว่าอุดม 10 หมายกำหนดการดามคราว ด้วยกันณด้านสิ่งของแอปพลิเคชันนวชาต ประกอบด้วย 3 ภาษาแจกคัดเลือกใช้งานทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ด้วยกันภาษาจีน คุณลักษณะหลักสามารถตั้งค่าแสวงฐานันดรข้าวของเครื่องใช้ รุ่งเช้าสั่งสอนการเคลื่อนที่การจัดส่ง ด้วยกันเลือกคัดระดับการแจ้งห้ามได้มาพร้อมด้วยตนเอง โดยแอปพลิเคชันคว้าริเริ่มช่างจ่ายดาวน์โหลดจากนั้นตลอดบนระบบปฏิบัติการ Android เปลี่ยน Google Play ด้วยกันบนบานศาลกล่าวระบบปฏิบัติการ iOS เปลี่ยน App Store แห่งมุมสิ่งของหลายปฏิรูปตลอดผู้ใช้ทั่วไปกับผู้ซื้อหน่วยงาน ไปรษณีย์ไทยอีกทั้งเปิดแจกใช้งาน API เพื่อที่จะดึงดูดวรรณะพัสดุภัณฑ์จำนวนมากต้นฉบับ Realtime ขานเรือแพลตแบบฟอร์ม e-Commerce สถานที่หลากหลายณปัจจุบันเพราะว่าเปล่าเสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย ปีกคุณการสงคราม เทิดคุณความดีพิบูล กรรมการผู้จัดการเทิ่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย ขีดคั่น (ปณท) เล่าดุ ไปรษณีย์ประเทศไทย คว้ากระทำการเปลี่ยนแอปพลิเคชันติดสอยห้อยตามพัสดุเป็น ‘Track&Trace Thailand Post’ ซึ่งที่ขั้นแรกอาจก่อกำเนิดความติดขัดณการใช้งานจึ่งขอโทษลงมา ที่ โอกาสนี้ เชิงอรรถภาพกับประกาศขนมจาก : Thailandpost.co.th NewsTrack&Trace Thailand Post