ไปรษณีย์ประเทศไทย ถกเขตแดน Prompt Post บริการส่งมากมายกล่องคว้าในครั้งฝ่ายเดียวครบครันเหมาจ่ายติดสอยห้อยตามขนาดกล่อง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย พื้นที่ “Prompt Post บริการพร้อมส่ง” อีกหนึ่งบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ประกอบการรายย่อยแห่งหนนึกดูเปอร์เซ็นต์ณราคาเหมาจ่ายตามขนาดกลักพัสดุ ลุ้นทวีทางเลือกแก่ผู้ประกอบการปันออกสมรรถเข้าถึงบริการจัดส่งของซื้อของขายสรรพสิ่งไปรษณีย์ได้ง่าย และลดขั้นตอนการจัดส่ง ตามที่สามารถจัดส่งสิ่งของแหล่กลักได้ในครั้งเดียวกัน กับสามารถสร้างใบส่งให้สิ่งของเครื่องใช้กับสรุปยอดแห่งใบเดี่ยว ยิ่งไปกว่านี้ ผู้ใช้บริการอีกต่างหากสมรรถฝากส่งข้าวของเครื่องใช้แห่งทางเข้าออก Fast Lane คว้าทันที โดยไม่ต้องกดตั๋วคิว และยังเลือกสรรใช้บริการไปรษณีย์กะทันหันเด่น (EMS) เพื่อให้ของซื้อของขายจดหัตถ์ผู้ซื้อคว้าโดยเร็วเจ้าเอ็งสมร บูชาธรรมพิบูล เอ็มดีเทิ่ง หุ้นส่วน ไปรษณีย์ไทย ขีดคั่น (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ประเทศไทยได้มาทำปรับปรุงกบิลบริการด้านการคมนาคมลงมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองกับการดำเนินชีวิตสิ่งของผู้ใช้บริการแห่งเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เป็นพิเศษการสั่งซื้อของซื้อของขายออนไลน์ ไม่ก็งานอีคอมเไม่ร์ซ (e-Commerce) แห่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องรายปี ดังนั้นเพื่อที่จะเป็นการจรรโลงผู้ประกอบการ e-Commerce หรือว่ากลุ่มวาณิชคนขายของออนไลน์แยกออกมีสิทธิ์ความสะดวกสบายดีแห่งการจัดส่งของซื้อของขายมากขึ้น ไปรษณีย์ไทยจึงได้มามากขึ้นบริการ “Prompt Post บริการครบครันส่ง” ซึ่งนับว่าดำรงฐานะอีกหนึ่งบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์เพราะว่าผู้ผลิต e-Commerce รายย่อยเป็นพิเศษในสนนราคาเหมาจ่ายที่รวมค่ากล่องและคุณประโยชน์วานส่งหลังจากนั้น (กล่องถูนภาลัย) ซึ่งจักคิดค่าบริการติดตามขนาดกล่องพัสดุภัณฑ์ และถ้าใช้คืนบริการดังกล่าวจักสมรรถวานส่งแห่งช่อง Fast Lane ได้มาขวับไม่ต้องกดตั๋วคิวบิก เพราะผู้รับบริการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือใช้บริการเปลี่ยนเว็บไซต์ กับเลือกที่ทำการแห่งหวังไปยอมรับกลักพร้อมส่ง แล้ววางแผนฝากส่งล่วงหน้าโดยพิมพ์จ่าหน้าเปลี่ยนกระบิล Prompt Post เพียงนั้น (ไม่สมรรถเขียนจ่าหน้าสิ่งของบริการครบครันส่งอีกด้วยเส้นลายมือหรือว่าพิมพ์จ่าหน้าโดยไม่เปลี่ยนกระบิล Prompt Post คว้า) เธอสมร บอกประเทืองตวาด เพื่อบริการ “Prompt Post บริการครบครันส่ง” นับครอบครองบริการที่ลุ้นเพิ่มพูนทางเลือกแก่ผู้ประกอบการ e-Commerce แยกออกเข้าถึงบริการจัดส่งสินค้าสรรพสิ่งไปรษณีย์ได้ง่าย กับลดขั้นช่วงการจัดส่ง ตามที่สมรรถจัดส่งสรรพสิ่งมากมายกลักได้ในหนเดียวกัน เพราะสามารถสร้างใบส่งให้ข้าวของเครื่องใช้กับสรุปยอด ในใบเดี่ยว จากนั้นที่ทำการไปรษณีย์จักสแกนคลับโค้ดเพียงทีเดี่ยวประกาศของทุกๆ กลักจะถูกจดหมายเข้ากบิลอัตโนมัติยิ่งไปกว่านี้ กระบิลอีกทั้งทำให้เรียบเยียวยาความหนักเบาและตำแหน่งค่าบริการโดยอัตโนมัติ และผู้ผลิต e-Commerce แห่งหนเลือกใช้บริการ “Prompt Post” ยังสมรรถเลือกสรรใช้บริการไปรษณีย์ด่วนเด่น(EMS) ได้มาเร็วพอให้ผลิตภัณฑ์จดมือผู้บริโภคคว้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันไปรษณีย์ประเทศไทยคว้ามีบริการ “Same day – next day ส่งรุ่งสว่างได้มาหัน ส่งเอี้ยวได้วันฮามขึ้นไป” ให้บริการคู่ขนานไปกับดักบริการ “Prompt Post” ซึ่งจะมีผลแจกมีสิทธิ์เนื้อความสะดวกสะบายรวมหมดผู้ผลิตกับผู้สั่งสินค้า เพื่อข้อปลีกย่อยณงานใช้คืนบริการ “Prompt Post บริการครบครันส่ง” เสริมตรงนั้นผู้ผลิต e-Commerce สมรรถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store (iOS) หรือว่า Play Store (Android) เพราะจัดพิมพ์วาจาดุ Prompt Post หรือว่าใช้คืนบริการผ่านเว็บไซต์ https://promptpostมันสมองthailandpost.com บนบานศาลกล่าว Web Browser Chrome หรือซักถามข้อปลีกย่อยประเทืองTHP Contact Center 1545 หรือดูมุขเว็บไซต์ wwwมันสมองthailandpost.coมันสมองth PR Newse-CommercePrompt Post

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/01/02.วัชระ-นิวาตพันธุ์-ประธานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์-และผู้ร่วมก่อตั้ง-CPO-บริษัท-ไพรซ์ซ่า-จำกัด-1024×683.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/01/03.บูม-หมู่ศิริเลิศ-ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด-เจดี-เซ็นทรัล.jpg