ไบเทครุ่งเช้าทำให้หยุดศูนย์รวมฯ ชั่วประเดี๋ยวติดตามวิธีการป้องกัน COVID-19

ศูนย์กลางนิทรรศการกับการสัมมนาไบเทค (BITEC) รุ่งอรุณประกาศทำให้หยุดให้บริการศูนย์รวมฯ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 8 เดือนมีนาคม 2563 จด วันที่ 30 เดือนที่ 4 2563 หรือว่าจนกว่าจักประกอบด้วยงานรุ่งอรุณปรับเปลี่ยนทำให้ดีขึ้น ละเว้นร้านง่ายจับจ่ายใช้สอย ร้านอาหารกับเครื่องดื่ม (เจาะจงจับจ่ายกลับบ้าน) แห่งหนอีกทั้งเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อคล้องจองติดตามประกาศใช้พระราชกำหนดว่าการร.ณสถานการณ์ฉับพลันสิ่งของรัฐบาล แห่งการควบคุมงานกระจายเชื้อของเชื้อไวรัสงัวป่องน่าสายพันธุ์นวชาต หรือไม่ก็โควิด-19 (COVID-19) สถานที่ริเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมาเช่นนี้ เพื่อจะเพิ่มเติมความปลอดภัยกับสุขลักษณะสรรพสิ่งบุคลากร เจ้าหน้าที่ และอาคันตุกะไบเทค อันเป็นไปอันประธานเลิศ ทางศูนย์รวมฯ ยังคงใช้มาตรการในที่งานสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวดแห่งด้านสุขอนามัยข้างในพื้นที่ซีกแตกต่าง ๆ ทั่วทั่วแกนกลางฯ ตัวอย่างเช่นทำลงมาอย่างต่อเนื่องนับจากมีงานกระจายเชื้อของเชื้อโรคโคป่องน่าสายพันธุ์ใหม่ตรงนี้ กับเพื่อจะเสร็จสร้างความเชื่อมั่นถึงความพร้อมด้วยกันการดำรงเกณฑ์การให้บริการของไบเทค ครั้นสามารถกลับมาเปิดให้บริการตามธรรมดาหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นเพราะว่าเวลาเปิดบริการซีกห้างร้าน ห้องอาหาร กับร้านขายของเครื่องดื่ม (เฉพาะเจาะจงบริการซื้อกลับ) ภายในศูนย์กลางนิทรรศการด้วยกันการประชุมไบเทค (BITEC) ประกอบด้วยเพราะฉะนี้Food Yard และ COFFEE I DO – รั้งขึ้นให้บริการจันทร์ – ศูมือ์ สมัย 7.00 น. – 15.00 น.Boran – รั้งขึ้นให้บริการ จันทร์ – วันศุกร์ กาลเวลา 7.00 น. – 16.00 นาฬิกาLawson 108 – ดึงขึ้นให้บริการ ดวงจันทร์ – วันศุกร์ กาลเวลา 6.00 นาฬิกา – 22.00 นาฬิกา7-สิบเอ็ด – ดึงขึ้นให้บริการ ทุกวี่ทุกวัน ยุค 6.00 นาฬิกา – 22.00 นาฬิกา PR Newsbitecpolicycovid-19